Ikke la grunnskolen spise kulturskolen

At kommuner med presset økonomi skal kunne stille med egnede lokaler og utstyr på hver skole, er etter mitt skjønn svært lite sannsynlig, skriver Kjell Magne Robak

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Jeg er svært skeptisk til å innlemme kulturskolen i grunnskolen, slik rektor ved Steinkjer kulturskole tar til orde for.

Jeg kan ikke tenke meg at det blir lettere å opprettholde kvalitet og nødvendig finansiering av kulturskoletilbudet uten en selvstendig kulturskoleledelse. Innlemmet i skolen ender vi fort med en kulturskole som i praksis blir ett av mange fagområder som kniver om midler fra trange skolebudsjett, og med mindre det skulle komme et skolepolitisk jordskjelv er det vanskelig å se for seg at kulturfagene skal komme høyt opp på skolenes prioriteringsliste.

Det krever gode lokaler og godt utstyr å kunne gi et helhetlig kulturskoletilbud av god kvalitet. At kommuner med presset økonomi skal få råd til å stille med dette på hver skole i kommunen er etter mitt skjønn svært lite sannsynlig. Ved å ha kulturskoletilbudet på ett sted, blir det langt mer realistisk for kommunene å kunne prioritere utstyr og lokaler av god nok kvalitet. Det vil også innebære langt mindre reising for de ansatte. Lærere på instrumenter med få elever per skole, kan ellers fort ende opp med å bruke mer tid på transport enn på undervisning.

Les også: – Kulturskolen må integreres i grunnskolen

Utfordringen med deltidsansatte på undervisningsprogram med få elever er selvsagt reell, men resultatet av en slik endring kan fort bli et smalere tilbud med færre uttrykk og disipliner for heller å kunne fylle opp lærerressursene til de store programmene. Da taper de smale disiplinene terreng.

Les også: – Tiden er moden for en stortingsmelding

Jeg må til slutt få understreke at jeg er stor tilhenger av at kulturskolene kan gi et introduksjonstilbud i grunnskolen, slik tanken var med kulturskoletimen. Samtidig mener jeg det er viktig at kulturskolen ikke bare skal være en skole, men også en kulturinstitusjon. Jeg er overbevist om at en selvstendig kulturskole er best skikket til å gi et helhetlig og godt kulturskoletilbud.

Kjell Magne Robak er cellist og distriktsmusiker i Nord-Trøndelag

Dette er en omarbeidet versjon av kommentar skrevet på Ballades Facebookside

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.