Korps og kulturskole, én greie?

Blir kulturskoleelever bedre musikere av å spille i korps, eller er det en musikalsk tvangstrøye de burde vært foruten?

Om huskultur i kulturhus

Musiker og komiker Igor Dunderovic og daglig leder i Norske kulturhus Nina Hodneland i dialog om kulturhus som integreringsarena.

Norsk kulturskoleråd ber om 200 millioner kroner til kulturskoleløft

Ønsket kommer i forbindelse med regjeringens nye barnekulturmelding.

Ingen egen stortingsmelding for kulturskolen likevel

Inngår i felles melding om barne- og ungdomskultur som skal leveres stortinget neste høst.

Inderøy Årets kulturskolekommune

Prisen ble delt ut av Norsk kulturskoleråd under Lederkonferansen i Oslo torsdag.

Hva er en kulturskolelærer?

Hvor stort er rommet for spesialisering i en kulturskole for alle? Anne Jordhus-Lier har forsket på musikklæreres identitet i kulturskolen.

Bachelor i praktiske og estetiske fag skal kvalifiser til PPU

Endringen kommer som følge av innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen om Den praktiske skolesekken.

Kommunale kulturskoler kan bli skattepliktige

ESA vil ha lik konkurranse mellom med private og offentlige tjenester. Ny rapport nevner kulturskolene som en tjeneste som kan rammet av skatteendringer.

Mangelfull informasjon og misvisende tall om kulturskolene

Det er færre elever i kulturskolen. Men tilgjengelig statistikk viser hverken hvor stor nedgangen er, eller hvorfor.

Elevtallet i kulturskolene synker

Nedgangen er på rundt 1200 elever fra forrige skoleår. Det er også færre elevplasser, viser ny statistikk.