DJs Olanskii og G-ha, elektroniske musikkpionerer og ofte å se på Sunkissed-plakatene (Foto: Jan Khür)

Klubbpioner reagerer på korona-avslag

Anerkjent houseklubb har fått avslag på sin kompensasjonssøknad. Arrangøren tar det som tegn på at de ennå ikke er anerkjent som «ekte» kultur. Nok en gang.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

I avslagsbrevet til klubben Sunkissed viser Kulturrådet til forskriften og at «klubbkvelder faller utenfor ordninga».

Klubbeier (Jæger) og house-pioner Ola Smith-Simonsen leser det som «en beskjed om at Sunkissed ikke er kultur.» Kompensasjonsordninga skal dekke tapte inntekter ved kulturarrangement som ble avlyst etter myndighetenes koronapåbud.
– Den så jeg ikke komme! Det er vel blant livets kontraster at Sunkissed ble beskrevet som «kanskje det mest dekkende eksempelet på Wagners ideal om Gesamtkunst»* over flere sider i Kunstforum i 2019, mens hos Kulturrådet er det pluselig nei.

– Jeg fikk 60-tallet rett i innboksen fra Kulturrådet nå. Avslaget fremstår som en videreføring av institusjonell nedvurdering av klubbkulturen og de som har eierskap i den, og da tenker jeg ikke bare på Kulturrådet.

Han sier til Ballade at dersom det ligger en formalfeil eller en misforståelse til grunn, er det desto større grunn til at rette saksbehandler burde ta en telefon for å avklare, så ikke klubbkulturens representanter tror de sorterer utafor. Lignende klubbkonsepter har fått kompensasjonsstøtte, betydelig mer enn Sunkissed søkte om, både i denne og tidligere tildelingsrunde.

For en som har et forhold til Oslos utelivs- og musikkscene, er Sunkissed-konseptet et av byens lengstlevende og et som beredte grunnen for mye av den housebaserte kulturen som finnes i byen nå, både på publikums- og musikkskapersida.

Det er ikke første utøvere av elektronisk/beats-basert musikk mener seg uglesett av norske myndigheter, enten det er stat eller kommune. Tradisjonen for å be om statsstøtte er ikke særlig sterk, med mindre det er i tilknytning til eldre kunstformer, som scenisk teater, eller som del av dans/performance/visuell kunst.

Les også: God natt, min skatt

– Det er en grunn til at elektronisk musikk i liten grad søker støtte. Den dialogen har jo ikke vært til stede, nettopp på grunn av at sannsynligheten for å bli misforstått har vært så til stede historisk.
På vegne av Sunkissed-konseptet har Ola Smith-Simonsen søkt Kulturrådet om 85 000,- kroner – og sendte nettopp en klage merka «Haster!» tilbake til Kulturrådet etter avslaget. Han er nemlig redd samme oppfatning skal gjelde behandlinga av flere planlagte opptredener og konsepter i samme sjanger.

I samme behandlingsrunde har søknader på opp til nær 8 millioner kroner blitt innvilget (se hvem som fikk forrige uka hos Kulturrådet.no).

Smith-Simonsen – for mange også kjent under navnet DJ Olanskii – trekker fram paradokset i at han har fått koronastøtte som DJ – i kategorien for de såkalte underleverandørene.

Klubbkveld på Jæger, her med den norske DJen/artisten Telephones (Foto: Sara Ramsøe)

Seinest i fjor måtte Skatt Øst innrømme at de ikke kunne kreve merverdiavgift fra klubbkvelder på Blå. Ola Smith-Simonsen nevner dette som eksempel på hvordan klubbmusikk og -kveldene gjennom mange år har blitt oversett og marginalisert, både når det er spørsmål om sikkerhet og om skattefordeler man kan få som anerkjent kulturuttrykk:
– At DJ som manipulerer innspilt musikk går under konsert- og kulturbegrepet bekreftet Kulturdepartementet ved Ellen Horn alt i år 2000. Så dette henger ikke helt sammen. Skatt Øst måtte også ta halen mellom beina ganske så kontant i fjor da de prøvde seg på å hevde at klubbkveldene på Blå ikke var kultur. Rett og slett sjokkert over at Kulturrådet går Skatt Øst i næringa her! sier han.
– De må likebehandle.

Resultatet av forsøket på å avkreve klubben Blå moms stranda i fjor, nettopp fordi DJ-framføringer og klubbkvelder er å regne som kultur på linje med konserter. Men grenseoppgangene hos forskjellige klubber viser at det ikke er gitt at alle aksepteres som kultur, viser Ballades sak fra i fjor.
– Definisjonsmakten på hva som er kunstnerisk innhold sitter ikke Skatteetaten på, all den tid det ikke er spesifisert i lovteksten, sa daglig leder på Blå til Ballade da.

Sunkissed sin klage ligger på Kulturrådets bord nå, og Kulturrådet sier til Ballade at de venter med å kommentere ytterligere til klagen er ferdig behandla. Seksjonsleder i Kulturrådet, Guro L. Iochev, sier som de har svart Sunkissed:
– Klubbkvelder faller utafor forskriften.

 

*Her refererer han til en tekst av Maria Veie Sandvik.

 

Kompensasjonsordningene som sorterer under Kulturrådet gjelder for kortere perioder av gangen. I skrivende stund er det arrangører som vil ha kompensert for avlyste arrangement på grunn av korona i september som kan søke. Sunkissed har inne en avslått søknad for den forskriften som gjelder for mai til 31. august.

Mer om koronakompensasjonene og andre krisepakker her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.