Utvider relokaliseringen

Music Norway gir programmet nytt navn, bredere arbeidsområde og fleksibel varighet.

Kalender

Cute Aggression

30/09/2022 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera 1. oktober

01/10/2022 Kl. 15:30

Oslo

Cikada duo på Nødutgangfestivalen

01/10/2022 Kl. 20:00

Nordland

I Music Norways relokaliseringsprogram kunne bransjeaktører søke standardiserte summer for å jobbe 1-3 måneder i London, Berlin, Los Angeles eller New York. Music Norway har etablerte utekontorer i London og Berlin og har hatt tilbud om arbeidsplasser her til de som har fått tilskudd.
Nå blir programmet døpt om og får navnet Bakkekontakt. Med det åpnes også muligheten for at aktørene kan hospitere hos partnerbedrifter utenom de fire profilerte byene.

Leder for Berlin-kontoret, Jonas Vebner. Foto: Carl Kristian Johansen. (Foto: )


Lengden på oppholdet er også gjort fleksibelt og det blir derfor mulig å søke om opptil 50 000 kroner. Kravet til søkerne er at de stiller med minimum 50% egeninvestering.
Målsettingen i programmet er å legge til rette for at aktører som jobber i norsk musikkindustri oppsøker internasjonale partnere som kan bidra med verdifull innsikt med hensyn til marked og mekanismer.
Søknadsfrist er to ganger i året, og man kan søke om tilskudd til utplasseringen ett år fram i tid.
Den som mottar tilskudd, vil i tilskuddsperioden få
– tilgang til formelle og uformelle nettverk
– tilgang til Music Norways kontaktflate og praktisk bistand til å sette opp møter
– tilbud om coaching og oppfølging av relevante internasjonale bransjeaktører
Mer informasjon om kriterier og søknadsfrister her:
http://no.musicnorway.no/2015/05/08/relokalisering-blir-bakkekontakt-sok-na/

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev