Foto: Music Norway.

En truet suksesshistorie

Regjeringen vektlegger eksport og profilering av Norge som viktig. Men i løpet av to år har våre viktigste og billigste virkemidler for å posisjonere Norge internasjonalt i praksis blitt halvert.

Kalender

Cute Aggression

30/09/2022 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera 1. oktober

01/10/2022 Kl. 15:30

Oslo

Cikada duo på Nødutgangfestivalen

01/10/2022 Kl. 20:00

Nordland

Kronikken sto først på trykk i Klassekampen 31. august.
 
Med litt midler, lokale nettverk, markedskunnskap og engasjement har Utenriksdepartementet (UD) og ambassadene bidratt til at norsk jazz blir profilert på den store Jarasum-festivalen i Sør-Korea, at Sinikka Langeland kan dra på turné i Japan, at Oslo Sinfonietta kan holde konserter i Berlin, at Maja Ratkje kunne gjennomføre én uke med konserter på The Stone i New York, og at Mayhem kan dra på turné i USA og Europa.

Samtidig har karrierene til Nico & Vinz og Highasakite fått store løft globalt de siste årene. Tilskudd og midler fra UD har bidratt til at de fremdeles er fast forankret i et norsk apparat. Dette øker kompetansen og inntektene til den kommersielle delen av norsk bransje.

Vellykket innsats
UD, ambassadene og konsulatene er også viktige partnere når blant annet Øyafestivalen, Ultima, Nattjazz, Førdefestivalen og by:Larm inviterer internasjonal bransje og presse til Norge for se norske artister på hjemmebane og for å skape nettverk og bygge relasjoner med norsk bransje.

Målsetningen med denne måten å jobbe på er at norske artister får spillejobber i utlandet og at de, og Norge som sådan, blir omtalt i internasjonal presse. Resultatet er i mange tilfeller vellykket. Det bidrar dermed til vekst i eksport av norsk musikk, og omtale av Norge i internasjonal presse.

Kutt i viktig bidrag til eksport
Men i løpet av to år har våre viktigste og billigste virkemidler for å posisjonere Norge internasjonalt i praksis blitt halvert. Midlene til «Næringsfremme, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål» i UD har blitt kuttet med 33 millioner kroner siden 2013, til 64 millioner i 2015.

Kulturen som verktøy
Dette skjer samtidig som regjeringen på høyeste nivå erkjenner at impulsene fra det eksportavhengige olje- og gass-relaterte næringslivet blir mindre. Regjeringens resonnement er at det er helt avgjørende at det må tas investeringer i nye bedrifter, sektorer og markeder som kan stimulere til nye arbeidsplasser og eksport. Samtidig vil regjeringen at norske kulturprodusenter får tilgang til internasjonale markeder, som er nødvendig for å lykkes.

I løpet av to år har våre viktigste og billigste virkemidler for å posisjonere Norge internasjonalt i praksis blitt halvert.

Kuttene i UD samsvarer ikke med regjeringens uttalte satsingsområder og mål. Vi er bekymret for hva dette har å si for kulturfeltet, og vi alvorlig på situasjonen.

Vern om virkemidlene
For musikkfeltet i Norge er ordninger som reisetilskudd og internasjonale besøksprogrammer, som forvaltes av Music Norway for Kulturdepartementet og UD, særdeles viktige ordninger for artister og bransje. Disse midlene bidrar til nye arbeidsplasser, næringsutvikling og økonomisk vekst, men også til bygging av omdømme og profilering av Norge.

Rammer besøk til Norge
Fra 2013 til 2015 opplevde Music Norway en reduksjon i reisetilskuddet som kommer fra UD på én million kroner. Dette er en allerede presset ordning, som selv i toppåret 2013 kunne innvilge knappe 32 prosent av søknadene. I 2015 er reisetilskuddet fra UD nede på 2,2 millioner kroner.

I 2013 forvaltet Music Norway tilskuddsmidler fra UD for 4,9 millioner kroner. Midlene dekket seks søkbare ordninger for norske artister. I 2015 er det bare to ordninger tilbake. Prosjektmidler internasjonalt er tilnærmet halvert i samme periode. Disse midlene sikrer norsk musikklivs tilstedeværelse på de viktigste internasjonale møteplassene.

Midler fra ambassadene til nettverksarrangement i Norge, som Øyafestivalen, Ultima, Molde Jazzfestival og by:Larm, er så godt som halvert siste to år. Dette rammer internasjonalt besøk til norske festivaler, som har bidratt til unike muligheter for å vise frem det vi skaper, der vi skaper det, innenfor våre rammer, for representanter for media og musikkindustri fra hele verden.

Vårt mål er at regjeringen går tilbake til 2013-nivå i tilskuddsordningene og at kultursektoren opprettholder sin status og prioritet på ambassadene.

Viktig nettverksbygging
Samlet betyr dette at den norske eksportrettede musikkindustrien får færre muligheter til å reise ut for bygge nettverk og relasjoner som kan bane vei for norske artister på den internasjonale arenaen. Vårt mål er at regjeringen går tilbake til 2013-nivå i tilskuddsordningene og at kultursektoren opprettholder sin status og prioritet på ambassadene.

Små midler gir mye tilbake
Det er billig, det er etterspørsel der ute, det gir resultater. Kombinasjonen av reisetilskudd, tilstedeværelse på internasjonale møteplasser og internasjonale delegater som deltar på norske festivaler, er en god formel som har gitt oss muligheter, erfaringer og nettverk vi skal høste av i fremtiden.

Norsk musikk står på terskelen til verden. Internasjonal bransje ser til Norge. Regjeringens bidrag er viktig, og ved å investere små midler får man mye tilbake. Da må ikke UDs kulturbudsjett skjæres til beinet, men heller intensiveres. Vil regjeringen bli med på det?

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev