Valgerd Svarstad Haugland (offisielt)

Radiokonsesjonen: Seks om beinet

Kultur- og kirkedepartementet har mottatt seks søknader til konsesjonen for riksdekkende, reklamefinansierte radiosendinger. Blant søkerne er Verdens Gang, P4, TV2 og Studentradioene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Kalender

— Tildelingen av konsesjonen skal bidra til at vi har et bredt og godt allmennkringkastingstilbud på radio som et alternativ og supplement til NRKs radiosendinger. Allmennkringkasterne fyller også viktige forpliktelser i forhold til norsk kultur og språk, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland i en kommentar.

— Interessen for konsesjonen viser at flere miljøer i landet ser seg i stand til å fylle oppgaven. Det er et positivt uttrykk for at radiokompetansen og viljen til å satse på norsk innhold er bredt representert. Kultur- og kirkedepartementet tar sikte på å tildele konsesjonen før nyttår, opplyser statsråd Svarstad Haugland.

Konsesjonen vil gi rett til å drive riksdekkende, reklamefinansiert radio frem til 2014, og betegnes i dagens Aftenposten som en gullkantet mulighet. Administrerende direktør Rune Bryndhildsen i P4 sier til samme avis at det vil bli «en turbulent tid med mye skittkasting fremover», når søkerne skal forsøke å skaffe seg innersporet i oppløpet mot avgjørelsen. Kanal 4 er i følge Dagens Næringsliv den søkeren som har utarbeidet de mest detaljerte løftene, der de bl.a. lokker med 35 prosent norsk musikk. Kommentator Anders Bjartnes i DN mener at det er mest sannynlig at P4 får beholde sin konsesjon også den neste tiårsperioden, men regner nettopp Kanal 4 som den sterkeste utfordreren.

Konsesjonen ble utlyst 31. mai, og i søknadsdokumentet skisseres noen av de vilkårene som vil bli stilt for konsesjonen og hvilke hensyn man særlig vil legge vekt på i vurderingen av søknadene. Søknadsdokumentet og andre opplysninger av betydning for utlysingen og søknadsbehandlingen er tilgjengelig på departementets hjemmeside: http://odin.dep.no/kkd/norsk/medier/konsesjon/.

Hvis søkerne gir sitt samtykke, vil de offentlige delene av søknadene bli gjort tilgjengelige på departementets hjemmeside i løpet av de nærmeste dagene.

Søkerne er Kanal 2 AS ved TV 2 Gruppen AS, Kanal4 Norge AS, Norsk Akademisk Radio Råd ved Studentradioene i Oslo, Bergen og Trondheim, P4 Radio Hele Norge ASA, Radio 2 ved Radio 2 Digital AS og Radio VG ved Verdens Gang AS.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev