Otto Haug

P4 får knusende kritikk

Fredag (14. juni) falt dommen fra Allmennkringkastingsrådet over hvordan P4-Radio Hele Norge hadde oppført seg i 2001. Og den var knusende: P4 må utvide sitt musikk- og programmessige tilbud. For P4s eiere er det dårlige signaler å få i forkant av nyutlysningen av stasjonens konsesjon. P4s programdirektør Otto Haug (avbildet) tar kritikken med knusende ro.

Kalender

For kort tid siden gjorde Kirke- og Kulturdepartementet det klart at hvem som helst kan konkurrere om P4s konsesjon, så lenge man kan kvittere ut 160 millioner kroner og presentere en programpakke som tangerer P4s måte å drive radio på.

I 2001-rapporten fra Allmennkringkastingsrådet skrives det blant annet: – Rådet registrerer at verbalinnslagene fortsatt utgjør en ekstremt lav andel av det totale programtilbudet i kanalen. En slik overvekt av musikk kan etter rådets syn vanskelig gi rom for tilstrekkelig bredde i programtilbudet. Dette gjelder både tematisk og genremessig. Rådet har merket seg at P4 fastholder at en slik fordeling mellom verbal- og musikkandelene i kanalen er ønskelig, og at musikkandelen ikke bør reduseres. Rådet vil også peke på at de hyppige musikkinnslagene begrenser mulighetene for fordypende og analytiske perspektiv i programmene.

Selv barneprogrammene til P4 retter seg mot «en bredere og eldre målgruppe både verbalt og musikalsk,» skriver rådet.

P4 får også kritikk for sin kommersielle form: – Undersøkelsen viser at P4 gjennomgående benytter sitt generelle musikkformat i alle program og at det er den enkle studioformen som dominerer, med studio- og telefonintervjuer. Videre avdekker undersøkelsen at bredden i programtilbudet er redusert etter 1. januar 2002. Det er derfor fortsatt grunn til å etterlyse genremessig variasjon i sendingene.

Otto Haug i P4, dette må vel være et slag i ansiktet for dere i forkant av den kommende konsesjonsrunden?

— Slett ikke. Vi må bare konstantere at Allmennkringkastingsrådet og P4 er saklige uenige. Men om man ser rapporten under ett er dette en bekreftelse på at de satsingene vi har gjort de siste året er på rett vei fremover.

Programdirektøren i stasjonen går samtidig inn på forskjellen i konkurransebetingelsene til NRK og P4. – Vi er en radiostasjon som er privat drevet, hvor vi skal forsøke å tilfredsstille alle ønsker og krav i en kanal. Vi kan ikke stille med tre kanaler for å oppfylle kriteriene, og vi kan heller ikke skrive ut en særskatt til våre lyttere og leve av den. Vi må ha lyttere for å overleve, og det krever en viss musikkandel. Musikk er populært. Men skulle vi fridd helt til våre lyttere ville vi hatt en mye høyere musikkandel.

FONO-formann Larry Bringsjord har ikke lest rapporten ennå, men han stiller seg positiv til at kanalen har et noe mindre konservativt forhold til norsk musikk. Men han legger til: – Generelt kan jeg si at FONO har hatt mange møter med P4, og de lover å øke norsk-andelen, men det går forferdelig tregt. Jeg forstår ikke at det kan forandres over natta eller i løpet av en uke. Jeg tror ikke de er negative til norsk musikk, men prosessen tar bare veldig lang tid.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev