Distriktsleiar for NK Sogn og Fjordane, Marianne Hoff (Foto: Privat)

– Et kuppliknende Landsmøte?

NK Sogn og Fjordane er sjokkert over det de opplevde som et kupp på Norges Korforbunds ekstraordinære landsmøte i januar. NK Sør-Trøndelag deler ikke helt den opplevelsen.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

— Det egentlige ekstraordinære landsmøtet foregikk på et nærmest hemmelig informasjonsmøte dagen før det offisielle Landsmøtet, [link id=68654 title=»skriver Harald Eriksen «]fra NK Sogn og Fjordane (NKSF). Hele delegasjonen fra dette fylket opplevde at det var kuppliknede tilstander på det ekstraordinære landsmøtet i Norges Korforbund 19. januar, og i forrige uke skrev Eriksen ned opplevelsene sine. Dette dokumentet sendte distriktsleder Marianne Hoff videre til alle som hadde deltatt på møtet denne søndagen midt i januar. Hoff var også der, og støtter Eriksens framstilling 100 prosent.

Vi skulle stilt spørsmål!
— Det forelå ingen skriftlig invitasjon til dette ”informasjonsmøtet” dagen før, heller ikke var det noen som inviterte oss muntlig. Vi var på vei ut for å spise da vi ble ropt tilbake av en vi kjenner som var på vei til møtet. Det var mange der. Om de var der like tilfeldig som oss – eller om de var blitt orientert på forhånd – veit vi ikke, sier Hoff.

Hun reagerer også på behandlinga av budsjettet.

— På det ”hemmelige” møtet ble det vist fram et budsjett laga av en tidligere ansatt. Og da vi på Landsmøtet skulle behandle og vedta budsjett fra det sittende sentralstyret, ble dette nye, alternative budsjettet, presentert og vedtatt der og da.

Les også: [link id=68615 title=»Skuffa over Landsmøtet«]

Sogn og Fjordane-delegasjonen hadde ikke fått dette tilsendt på forhånd. Det tror ikke Hoff de andre hadde fått heller.

— Noen syntes det var rart at vi skulle vedta et budsjett vi ikke hadde sett. Men vi ble så perplekse. Vi skjønte rett og slett ikke helt hva det var som skjedde. Vi skulle stilt en masse spørsmål!

Overgår alt
Når vi kommer inn på Kontrollkomiteens rolle på Landsmøtet og det arbeidet de har gjort, blir Hoff først stille. Når det gjelder dette er hun så opprørt at hun er redd for å bli usaklig.

Men noen kommer hun etter hvert ut med.

— Det nye styret må se på denne komiteen. De har ikke gjort jobben sin, og framferden til lederen av komiteen overgår alt jeg noen sinne har opplevd, sier hun og viser til Harald Eriksens innlegg og rapporten fra det kastede styret.
— Og han er ikke bare leder for Kontrollkomiteen, han er også regionsleder og distriktsleder, .

Se Harald Eriksens [link id=68654 title=»leserinnlegg«], og det kastede styrets [link id=68614 title=»anbefaling om ekstern granskning«].
Les også: – [link id=68616 title=»Utfordra grasrota (kommentar fra kontrollkomiteens leder)«]

På dagsorden til Landsmøtet sto valg av ny Kontrollkomité. Det ble avlyst. Landsmøtet gikk inn for at det bare skulle være styrevalg. Men Hoff håper og tror det blir valgt helt nye medlemmer til denne komiteen på det ordinære Landsmøtet i september. Da er alle på valg – også det nye styret i NK, som er valgt bare fram til landsmøtet i september, forteller hun.

Holder tilbake kontingent
Sogn og Fjordane-delegasjonen ble så sjokkert over det de opplevde på Landsmøtet, at de nå har oppfordra alle kora i distriktet til å holde tilbake kontingenten for 2014. Ingen har ennå meldt seg ut sjøl om det har kommet masse reaksjoner. Men styret i NKSF forbereder seg på utmeldinger, og har begynt å sondere Norges kor-terreng. For det er nok av korforeninger å velge i – foreninger som de mener er langt ryddigere, og også langt billigere, for kora å være medlem av.

Siviløkonom Per Ståle Knardal ble hyret inn som økonomisk rådgiver i Norges Korforbund i oktober 2012. Han forteller til Ballade at det åpenbart er en lang tradisjon i forbundet for å forsyne seg godt fra voksenopplæringsmidlene – på medlemskoras bekostning. Norges Korforbunds Studieforbundet Kor betaler ut fra budsjettet som ble vedtatt på det ekstraordinære landsmøtet ut 76 kroner i timesats per medlem i koret, mens Musikkens Studieforbund betaler ut cirka 100 kroner. Dersom man tar utgangspunkt i at et helt vanlig kor er berettiget støtte for cirka 130 timer i året, vil differansen på timesatsen mellom Studieforbundet Kor og Musikkens Studieforbund utgjøre mer enn 3000 kroner i året.

— Dette vil si at et kor, bare ved å velge en annen medlemstilknytning enn NK, vil ha råd til for eksempel å leie inn en fantastisk korpedagog i kanskje et helt helgeseminar. Dette hadde vært et ikke ubetydelig argument for meg dersom jeg satt som leder for et kor, sier han.

— I tillegg kan man sjølsagt ta inn i regnestykket at NK er klart dyrest når det gjelder medlemskontingent, med i overkant av 300 kroner per medlem mot kr 80, eksklusive eventuelle lokale tillegg, i Norsk Sangerforum, legger han til.

Les også: [link id=68656 title=»– Kontrollen over det økonomiske har vi nå«]

Dette er forhold som gjør skifte av forening fristende for kora i Sogn og Fjordane.

— Men skal vi bytte forening håper jeg at alle kora gjør det samla, sier Hoff, og understreker at det sjølsagt er opptil hvert enkelt kor hva de vil gjøre.

— Som styret i NKSF må vi jobbe sånn at vi kan ha et alternativ dersom våre medlemmer ønsker å melde seg ut av Korforbundet. Men vi oppfordrer foreløpig ikke til utmelding, avslutter Marianne Hoff.

Trenger ro
— En ringerunde til noen av distriktsforbunda i Norges Korforbund gir ikke inntrykk av det store medlemsfrafallet – i allefall ikke foreløpig. Det er en del uro der ute, men kora avventer hva det nye styre kan levere. Flere mener det bør få ro til arbeidet nå før det ordinære landsmøte i september.

Ingeborg Kårmo, styreleder i NK Sør-Trøndelag, kan fortelle at ingen av kora i hennes distrikt har meldt seg ut så langt.

— Vi hadde årsmøte i slutten av januar der vi informerte om situasjonen. Nå avventer vi hvordan situasjonen i forbundet utvikler seg, for det er ingen tvil om at det er mye som må bli grepet fatt i. Veien nå bør peke framover, og det krever ro.

Kårmo var på det ekstraordinære landsmøtet, og det var ikke et greit møte, understreker hun. Verken den ene eller den andre sia i striden oppfylte kravene til profesjonelt organisasjonsarbeid, sånn hun ser det.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ballade på Twitter

Ikke kuppliknende
Men noen kuppliknende tilstander synes hun ikke det var.

Hun var, som delegasjonen fra Sogn og Fjordane, på informasjonsmøtet på lørdagen, og synes det er helt greit at dette ble arrangert. Det var regionleder NK Midt som lørdag formiddag fortalte henne om møtet, hvor alle var velkomne til å delta.

— Delegatene fra NKST var interessert i å høre begge sider, og det er litt opp til hver delegat hvordan en sorterer denne type informasjon, påpeker hun, og forteller at hun ikke fikk den samme opplevelsen som Eriksen av at det var dette som var det egentlige landsmøtet.

— Alle delegater hadde mulighet til å be om ordet på det ekstraordinære Landsmøtet og fremme sitt syn på saken, sier hun.

Les også: [link id=68614 title=»Anbefaler ekstern granskning«]

Svarte dårlig for seg
Delegasjonen fra Sør-Trøndelag hadde ikke tatt noe ”parti” før Landsmøtet. De stilte helt nøytrale, men synes ikke det gamle styret svarte godt for seg.

— Det burde de ha gjort, sjøl om konsekvensene av det hadde vært at det hadde ramma enkeltpersoner. De svarte ikke tilfredsstillende. Utfallet kunne blitt annerledes dersom de hadde gitt klarere og åpnere svar på direkte spørsmål, mener hun.

Hun mener også det var riktig ikke å behandle granskningsrapporten.

— Den kom dessverre for seint og det var ikke tid til å sette seg ordentlig inn i den.

Les også: [link id=68635 title=»Gjennomfører uavhengig granskning«]

Hun ser fram til den eksterne rapporten som er initiert.

Det alternative budsjettet hadde heller ikke blitt sendt ut på forhånd, og heller ikke fikk hun det utdelt i papirversjon på møtet. Men dette var det såpass lett å sette seg inn i der og da – presentert på powerpoint – at hun mener det var forsvarlig både å behandle og vedta det.

— Budsjett er et styringsverktøy som skal revideres jevnlig utfra den økonomiske situasjonen, og den største endringa som kom ble gjort etter vedtaket på årsmøtet for Studieforbundet Kor der overføringer til NK ble økt med over 600.000 kroner, avslutter Ingeborg Kårmo.

Ballade spurte om å få være observatør på Landsmøtet, men fikk nei.

Kontrollkomiteens leder, Harold Jensen er gjort kjent med at vi publiserer dette materialet i dag. Han ønsker imidlertid ikke å få innholdet opplest på telefon. Han vil ikke gi oss noen muntlig kommentar, og oppgir at han ikke har tilgang til sin e-post før i morgen kveld. Ballade tolker dette slik at Jenssen foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev