Skuffa over Landsmøtet

Ekstraordinært Landsmøte i Norges Korforbund vedtok å stryke «intern granskning» fra sakskartet. – Det er merkelig at landsmøtet ikke vil behandle dette når distriksleddene sjøl har bedt om en gjennomgang, sier Liv Oda Dale.

Kalender

Sommerpønsj

01/07/2022 Kl. 19:00

Oslo

Rockeklubben i Porsgrunn 30+2 år 20. august!

20/08/2022 Kl. 17:00

Vestfold og Telemark

— Jeg er skuffa over at landsmøtet ikke ser alvoret i denne rapporten. At det valgte å bruke formalisme for å unngå å behandle denne viktigste saken, og dermed lar så mange alvorlige ting ligge, er svært beklagelig, sier Liv Oda Dale, fungerende president i Norges Korforbund – inntil i går. Da ble hun og hele styret kasta på et ekstraordinært Landsmøte. Dale har sittet i styret siden år 2000.

Skarp kritikk av ledelsen
Sak én på dagsorden var ”Gjennomgang av Norges Korforbunds økonomiske og organisatoriske situasjon – herunder intern gransking”. Til dette punktet hadde styret, på eget initiativ, skrevet en 56 siders rapport om forholdene i ledelsen de siste åra.

Rapporten var ment til internt bruk, men et dokument som så mange har tilgang til, tilflyter også fort pressen. Og vi leser skarp kritikk mot, og avdekking av, mange forhold rundt tidligere styreleder Svend-Ola Hådi og Kontrollkomiteens leder, Harold Jenssen ([link id=68614 title=»se egen sak om rapporten«], og [link id=68616 title=»Hådi og Jenssens svar«]).

Det er Dale og to av styremedlemmene som har ført rapporten i pennen, og når vi ringer henne for en kommentar, forteller hun at den ble styrebehandla, og enstemmig godkjent, dagen før Landsmøtet.

Begrunnelsen for at Landsmøtet avviste den, var at delegatene hadde fått den for kort tid før møtet. En litt underlig begrunnelse, synes Dale, da alle distriktslederne fikk den tilsendt på e-post til distribusjon til ”sine” delegater på torsdag kveld.

Det burde være nok tid til å sette seg inn i dette fram til søndag, mener hun.

— Bare ved å lese rapportens første sider og konklusjonen ville delegatene kunne danne seg et klart bilde av situasjonen. Det er merkelig at Landsmøtet ikke vil behandle dette når distriktsleddene sjøl har bedt om en gjennomgang, sier hun.

Siden hun erfarer at det er mange beskyldninger og konspirasjoner i forbundet var Dale nøye med ikke å knytte nettverk og ikke lage flere konspirasjoner, for å ”selge” inn rapporten til delegatene.

— Jeg stolte på at Landsmøtet tok et sjølstendig ansvar for å få fram alvoret i dette. Det skjedde ikke.

Les også: Debatten rundt Korforbundet i 2009

— Absurd
En av de mange episodene rapporten referer til er da styreleder (Hådi, red.anm) under et styremøte sendte resten av styret på gangen for aleine å informere daglig leder om styrets vedtak.

— Hvordan kunne styret akseptere å bli behandla på denne måten?

— Dette ble forsøkt gjort flere ganger, og vi aksepterte det bare den ene gangen. Det var en helt spesiell situasjon i styret. Absurd er ordet. Det går nesten ikke an å forklare dette. Først i den seinere tida har vi i det gamle styret begynt å kunne snakke sammen om dette. Hadde jeg ikke opplevd det hadde jeg ikke trodd på det sjøl.

Utover dette vil hun ikke kommentere detaljene i rapporten, som altså ikke var ment for offentligheten.

— Feil ikke å si noe
Da Hådi brått trakk seg fra styret 20. september i fjor forsøkte Ballade å få ut av både han, ledelsen i forbundet og sekretariatet, hva som var grunnen. Det var umulig. Ingen ville snakke. Saken ble bagatellisert med at det bare var ”uenighet om tempo” og ”uenighet om veien videre for forbundet”. Det var det ikke lett å tro på.

Les også: [link id=68474 title=»Hvor er de uenige?«]

— Hvorfor sa dere det ikke som det var der og da for ikke å nøre mer opp under den ilden som brant rundt Korforbundet?

— Det var helt feil av oss ikke å si noe. Men vi ønsket ikke å henge ut Hådi, ville gjøre dette med en decent stil. Og vi tenkte at å gå ut med hele historia ville nøre enda mer opp under ilden enn ikke å gjøre det. Vi har kanskje vært for skikkelige. Vi har ikke ønsket å skite i eget reir.

— Jeg synes dette er fryktelig vanskelig. Jeg liker ikke å henge ut folk – det strider mot alt jeg står for. Alle disse konfliktene, all denne konspirasjonen. Det er så smått!

Så snakker hun om hva det er de egentlig skulle drive med: være en god serviceorganisasjon for folk som vil synge. Det skulle være glede og felleskap i dette arbeidet.

Motrapport
— Også Kontrollkomiteen har lagt fram en rapport til Landsmøtet – en slags motrapport. Hva er din kommentarer til den?

— Det er en åtte siders oppsummering av hvordan de opplever styrets arbeid – for det meste etter 20. september. Det er stort sett kritikk. Og den underbygger i grunnen bare den kritikken du kan lese at styret kommer med i vår rapport – om at Kontrollkomiteen henger seg opp i små ting isteden for det store overblikket i tråd med retningslinjene for Kontrollkomiteen.

Heller ikke denne rapporten ble behandla av Landsmøte, da også denne ble betrakta som et dokument i samme sak som altså ikke ble realitetsbehandla på Landsmøtet. Det ble heller ikke valgt ny Kontrollkomité som det sto på dagsorden at skulle skje. Vi lurer på hvorfor.

— Kravet fra distriktslederne da de krevde ekstraordinært landsmøte, var bare valg av sentralstyret. Det var styret som også satte opp valg at Musikkfaglig råd og Kontrollkomite til saklisten da den ble sendt ut med innkallingen til møte. Hele regien på Landsmøtet viser vel at nyvalg her ikke var i Landsmøtets interesse, avslutter Liv Oda Dale.

Landsmøtet vedtok at det nye styret skal behandle rapportene. Ballade vil følge saken videre.

Denne saken ble klaget inn til PFU av Kontrollkomiteen i Norges korforbund v/Harold Jensen. 24. februar konkluderte PFU at det ikke er begått brudd på god presseskikk. Se saksdokumentene her

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonsrådgiver

Norsk musikkråd

Administrasjonssjef

Norsk musikkråd

Virksomhetsleder ved Kulturskolen

Fredrikstad kommune

Gitarpedagog

Sør-Varanger kulturskole

Produsent

Nasjonal jazzscene

Vokalpedagog

Horten kulturskole

Daglig leder

Norske Kulturarrangører (NKA)

Kantor/organist

Østre Halsen menighet

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev