© Birgit Dannenberg

På hvilket grunnlag?

Det nye styret i Norges Korforbund meddeler at de ikke har fått tid til å sette seg inn i hva som har skjedd i Norges Korforbund. Mindre enn 24 timer etter at de ble valgt, mente de likevel å ha grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet til daglig leder.

Kalender

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Hayseed og Odd Einar Nordheim på Hankø

11/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Denne helgen arrangerte Norges Korforbund ekstraordinært landsmøte hvor følgende skjedde: Det sittende styret la frem en intern granskningsrapport, som landsmøtet vedtok å ikke behandle. Landsmøtet besluttet å velge nytt styre og nytt budsjett, og avsluttet deretter møtet.

Les også: [link id=68614 title=»Anbefaler ekstern granskning«]

Mandag avsluttet styret arbeidsforholdet til daglig leder, Rune Bergmann, og på nettsidene ser vi at en annen tilsatt er i permisjon.

I samtale med Ballade er ny styreleder, Inger-Johanne Molven, knapp om hva som har skjedd siden landsmøtet.

— Det nye styret må få tid til å sette seg inn i hva som har skjedd og vil komme tilbake med mer informasjon etter vårt første styremøte 31. januar, bedyrer hun.

Hun understreker videre at hun ønsker å få ryddet opp, og endre ukulturen som vel kan sies å ha preget Forbundet.

Hva vil dere gjøre for å endre forholdene?

— Jeg er opptatt av at vi må skape orden i eget hus, men har vært styreleder i kun få dager og må sammen med det nye styret få tid til å sette meg ordentlig inn i hva som har skjedd, sier Molven.

— Kom for sent
Hun mener imidlertid det ikke er rart at Landsmøtet ikke behandlet den interne granskingsrapporten og det Kontrollkomiteen kaller sin betraktning. De kom for sent, forklarer Molven, mange av delegatene fikk ikke den interne granskingsrapporten før kvelden fredag 17. januar.

Les også: – [link id=68615 title=»Skuffet over landsmøtet«]

— 18. januar var det regionsmøter, og flere delegater var på reise da den kom. Deretter var det ekstraordinært landsmøte søndag 19. januar. Jeg vil si at tiden var for knapp til å ha mulighet til å sette seg ordentlig inn i en såpass omfattende rapport, sier hun.

I stedet gav landsmøtet det nye styret tillit til å se på saken, og til å vurdere om den skal legges frem på ordinært årsmøte i september.

Vi lurer på hva Inger-Johanne Molven selv tenker om innholdet i rapportene.

— Jeg må få tid til å sette meg inn i hva som faktisk står i dem før jeg kan si noe om det, svarer hun.

Rask avgjørelse
Med så lite oversikt over granskningene som er gjort, synes Ballade det er merkelig at det nye styret har funnet det nødvendig å avslutte forholdet til daglig leder, som har vært i organisasjonen siden sommeren 2012.

– Du hadde vært styreleder i mindre enn et døgn da Bergmann ble avsatt. Mener det nye styret at det hadde tilstrekkelig grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet, og på hvilket grunnlag ble han avsatt?

– Dette er et forhold som angår Rune Bergmann og Norges Korforbund og som jeg ikke ønsker å kommentere i mediene, sier Molven.

Ballade har forstått at det ikke var noen diskusjon omkring styrets avgang på Landsmøtet, selv om valgkomiteen hadde innstilt det gamle styret. Som svar på hvorfor det gamle styret ble avsatt, viser Molven til at dette var landsmøtets demokratiske avgjørelse.

— De tillitsvalgte ønsket ekstraordinært landsmøte, og over 75 prosent av delegatene vedtok nytt budsjett og nytt styre.

Les også: – [link id=68616 title=»Utfordret grasrota«]

– Vil det nye styret følge oppfordringen om en uavhengig granskning?

– Vi vil sette oss ordentlig inn i hva som står i den interne granskingsrapporten før vi tar stilling til hva vi eventuelt vil gjøre videre.

Hun forteller at styret er opptatt av å få bygget en god økonomisk struktur som er preget av åpenhet, og sier hun ønsker at Korforbund skal gjøre en best mulig jobb for medlemmene, og la sanggleden og den musikkfaglige kompetansen prege arbeidet.

Les også: [link id=68624 title=»Musikkrådet innleder granskning«]

Mange ubesvarte spørsmål
Etter dette ønsker ikke Molven å svare på flere spørsmål, og Ballade sitter dermed igjen med flere ubesvarte:

– Da Korforbundet publiserte en sak om det avsluttede arbeidsforholdet på sine nettsider, sto det først at Rune Bergmann var suspendert, fordi ansatte og tillitsvalgte over tid ikke hadde tillit til ham. Få timer etter ble saken endret. Nå står det bare at styret har avsluttet ansettelsesforholdet hans. Ballade lurer på hvorfor dette ble endret, og hva som er grunnlaget for mistilliten som først ble formidlet. Vi lurer også på hvordan styret, som sier det ikke ennå har fått satt seg inn i situasjonen, har kunnet kommet frem til at det er grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet til daglig leder.

— Dette er ikke første gang i Norges Korforbund at ansatte og tillitsvalgte må gå med umiddelbar virkning, uten at noen vil kommentere det. Hvorfor fortsetter det nye styret det tradisjonelle hemmeligholdet når de samtidig sier de vil rydde opp og endre ukulturen?

– Vi har også forstått at ny fungerende daglig leder, Rune Frank Brunslid, skulle i rettssak mot Korforbundet denne uken, på grunn av det han mener var en usaklig oppsigelse. Ballade lurer på hvorfor han ble oppsagt og hvorfor han nå er tilbake i forbundet.

— Hvordan kunne landsmøtet velge et helt nytt styre uten diskusjon, etter at Valgkomiteen hadde innstilt det tidligere styret?

Les også: [link id=68474 title=»Hvor er de uenige?«]

Kontrollkomiteens betraktninger
En kilde har gitt Ballade tilgang til kontrollkomiteens dokument til årsmøtet. Vi er også blitt oppfordret til å trykke utdrag fra denne. Dette dokumentet forholder seg ikke til situasjonen før september 2013, da president Svend-Ola Hådi gikk ut av styret, men konsentrerer seg om arbeidet i etterkant.

Dokumentet behandler blant annet at styret gjorde en feil i budsjettutkastet for 2014, kritiserer generelt manglende økonomisk kontroll, stiller spørsmål ved en ansettelse gjort av Rune Bergmann, og lister opp en rekke punkter hvor kontrollkomiteen ikke har fått innsyn.

Vi har vært i kontakt med flere av kontrollkomiteens medlemmer, inkludert komiteens leder. Ingen av disse ønsker hverken å verifisere dokumentet eller å kommentere det, og Ballade finner det derfor problematisk å gå ut med flere opplysninger fra dokumentet.

Rune Bergmann ønsker ikke å kommentere denne saken. Det har ikke lyktes Ballade å komme i kontakt med Rune Frank Brunslid.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev