– Utfordret grasrota

Tidligere styreleder i Korforbundet, Svend-Ola Hådi, har tillit til at det nye styret vil gjennomgå påstandene som foreligger og «det som måtte komme opp i tiden fremover». Kontrollkomiteens leder, Harold Jenssen kaller rapporten en oppramsing av udokumenterte påstander.

Kalender

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Hayseed og Odd Einar Nordheim på Hankø

11/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Ballade har fått tilgang til en intern granskingsrapport som sto på dagsordenen under Norges Korforbunds ekstraordinære landsmøte i går. Rapporten viser blant annet til bekymringsmeldinger fra revisor flere år tilbake i tid, og hevder at forbundet er preget av at tidligere styreleder, Svend-Ola Hådi, skal ha trakassert styremedlemmer, tillitsvalgte og tilsatte.

Les også: [link id=68614 title=»Anbefaler ekstern granskning (egen sak om rapporten)«]

Rapporten er forfattet av tre medlemmer i styret, styrebehandlet og enstemmig vedtatt dagen 18. januar, men avvist behandlet av Landsmøtet.

Les også: [link id=68615 title=»Skuffa over landsmøtet«]

Ballade har vist innholdet vi siterer fra den interne granskningen til Svend-Ola Hådi, samt kontrollkomiteens leder, Harold Jenssen.

Hådi har følgende kommentar:

— Jeg har ikke lest rapporten og ikke blitt forelagt påstandene, presentert av tre av de tidligere styremedlemmer av det nå kasta sentralstyret. Det nye sentralstyret, valgt på ekstraordinært landsmøte i går, har full tillit til å gjennomgå forhold knyttet til de ulike rapportene og påstandene som foreligger og det som måtte komme opp i tiden framover.

— Ingen selvkritikk
Kontrollkomiteens leder, Harold Jenssen, gir i en e-post til Ballade uttrykk for at han ikke har lest rapporten, men fått bruddstykker av innholdet referert.

I e-posten skriver han videre:

«For det som angår meg som leder av kontrollkomitèen, er rapporten en sammenhengende oppramsing av udokumenterte påstander og også dokumenterbare usannheter. Rapporten er en synsing fra tre sentralstyremedlemmer som trolig er selvoppnevnt og uten definert mandat. Og viktigst av alt, ut fra rapporten har sentralstyret i alle sammenhenger opptrådt perfekt. Det er ingen selvkritikk. Det er alle andre, dvs. medlemmene i Norges Korforbund, som er deres problem! Medlemmene forstår ikke at deres arbeid bare har de beste hensikter.

NK har etiske retningslinjer, men kontrollkomitèens leder følger ikke disse, underforstått, men det gjør sentralstyret!»

Jenssen beskriver også at det sittende styret ble bedt om å fratre allerede da det ekstraordinære Landsmøtet åpnet.

«På det ekstraordinære landsmøtet fikk sentralstyret overrakt en anmodning fra 44 delegater om at medlemmene og varamedlemmene i sentralstyret burde fratre sine verv. Dette var 70 prosent av alle som hadde stemmerett.

Sentralstyret valgte ikke å ta den sterke anmodningen fra delegatene og valgte i stedet å stå løpet ut. Dermed utfordret de grasrota ved å gå til kamp, en kamp de hadde fått dokumentert i lunsjpausen at de kom til å tape. Hovmod, selvsikkerhet og vanlig arroganse skygget for realitetene som ventet dem.

Ved alternativ votering mellom de som ønsket gjenvalg av sittende styre, og de som ville ha et helt nytt styre, ble resultatet 13 for gjenvalg, èn blank og 45 for nytt sentralstyre av de 59 stemmeberettigede, dvs. 76 prosent og dermed ¾ flertall for mistillit mot det sittende sentralstyret. Her fikk sentralstyret anledning til å stemme på seg selv og dermed være med å bestemme at de tillitsvalgte i salen skulle gi dem tillit. Hadde avstemmingen kun vært at delegatene i salen skulle gi sin tillit til sentralstyret, hadde mistilliten vært hele 85 prosent! Resultatet gjør kommentarer overflødige!»

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev