Hvor er de uenige?

KOMMENTAR: Presidenten i Norges Korforbund har fratrådt vervet sitt i protest. Hvorfor vil han ikke si hva han er uenig i?

Kalender

Forrige mandag [link id=68458 title=»kom det melding «]fra Norges Korforbund om at deres president, Svend-Ola Hådi, hadde valgt å fratre vervet sitt med umiddelbar virkning «etter uenighet med det sittende styret om retningen organisasjonen skal ta fremover».

Ballade har siden forsøkt å ta rede på hva denne uenigheten består i. Hådi har gjort seg utilgjengelig, og svarer ikke gjennom de kanaler forbundet har oppgitt som hans kontaktinformasjon. Forbundets konstituerte styreleder, Liv Oda Dale er reist på ferie, og vil ikke kommentere ut over det som står i pressemeldingen.

I [link id=68473 title=»intervju om proff-korsaken «]med daglig leder Rune Bergmann ber vi også om en kommentar på Hådis avgang. Bergmann avdramatiserer situasjonen, og sier til Ballade at det ikke er noen bestemte saker det er uenighet om. Det er bare når det gjelder ”hvilke saker som skal prioriteres først og tempoet i gjennomføringa” at presidenten og styret drar i ulik retning, hevder Bergmann. Utover det ønsker heller ikke han å kommentere dette.

Men hvordan kan en såpass ubetydelig uenighet være grunn nok til å fratre et lederverv?

Tatt på alvor?
Norges Korforbund har nærmere 30 000 medlemmer fordelt på 28 distriktsledd. Forbundet er en av de største organisasjonene for frivillig musikkliv i Norge, og har høy innflytelse og ambisjoner.

Styret er tillitsvalgt av medlemskorene. Når det kommer en bekymringsmelding, oppleves det i første omgang underlig at den som varsler ikke vil forklare seg om hva som foregår.

I neste omgang er det underlig at forbundsledelsen går ut med presidentens begrunnelse, samtidig som de ikke vil erkjenne at organisasjonens medlemmer har krav på å få vite hva dens valgte president og dens valgte styret er så uenige om at presidenten går. Det gir grunn til å spørre seg om uenigheten de hevder at det er, faktisk blir tatt på alvor.

Konfliktfylt historie
Å velge å legge lokk på disse spørsmålene overfor medlemmene virker uklokt, sett i lys av at forbundet har bak seg en konfliktfylt periode, som kulminerte i 2009 da to styremedlemmer og tre av åtte ansatte i forbundet trakk seg fra sine stillinger og verv. Da også etter uenighet om veien videre.

Også i fjor sluttet flere sentrale ansatte i organisasjonen, noe som også skapte spekulasjoner uten at ledelsen ville det.

I 2009 valgte ledelsen å forholde seg tause til det som foregikk, og debatten som oppsto rundt hendelsene fikk en for forbundet uheldig slagside.

Se oversikt over debatten rundt NK i 2009

Det er vårt inntrykk at organisasjonen i dag er preget av færre konflikter og større åpenhet. Da en rekke organisasjoner på korfeltet i mars [link id=68215 title=»uttrykte misnøye «]med organisasjonens maktbruk, [link id=68278 title=»svarte forbundet imøtekommende»], og har så vidt vi erfarer vært involvert i samarbeid med feltet.

Vi tror at forbundet også nå har alt å vinne på å fortelle hva uenigheten består i.

Ikke minst burde Svend-Ola Hådi ha interesse av å fortelle hva det betyr når han etter syv år som øverste tillitsvalgte går av i protest.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this