© Birgit Dannenberg

– Kontrollen over det økonomiske har vi nå

Nyvalgt styreleder Inger-Johanne Molven mener Korforbundets ekstraordinære landsmøte gikk demokratisk for seg, og deler ikke tidligere økonomisk rådgivers bekymringer omkring budsjettet.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Det ekstraordinære landsmøtet i Norges korforbund (NK) 19. januar førte ikke til umiddelbar ro. Først la forbundets administrasjon ut en melding på sine nettsider om at daglig leder Rune Bergmann hadde sluttet på grunn av mistillit. Meldingen ble fjernet noen timer senere. Tidligere styreleder [link id=68615 title=»uttrykte skuffelse «]over at landsmøtet ikke ville sette seg inn i granskingsrapporten som ble lagt fram. Delegasjonen fra Sogn og Fjordane mener at det sittende styret ble [link id=68654 title=»utsatt for konspirasjoner «]og bakvaskelser, mens styreleder i NK Sør-Trøndelag mener at man [link id=68655 title=»ikke oppfylte «]krevene til profesjonelt organisasjonsarbeid.

Per Ståle Knardal, som ble hyret inn som økonomisk rådgiver for NK i oktober 2012, og som har fulgt styret gjennom opprydningsprosessen, er bekymret over budsjettet som nå er vedtatt for 2014.

Han mener at diverse driftskostnader er budsjettert lavere enn forsvarlig, og at det er problematisk at NK har valgt å hente ut et større beløp fra det selvstendige Studieforbundet Kor (SfK). Så mye som mulig bør gå tilbake til det enkelte koret, mener Knardal, og hevder at ca. 34 prosent av studieforbundets midler nå går til driften av NK og Studieforbundet Kor. Midler til NKs støtteordninger er ikke tatt inn i regnestykket.

Vi spør den nye styrelederen Inger-Johanne Molven om hvorfor det nå blir tatt ut et større beløp fra SfK enn i det foreslåtte budsjettet fra det gamle styret.

— Mer av midlene kommer medlemmene til gode. Knardal definerer overføringen fra SfK til NK som driftsmidler. Men dette er midler som er øremerket muskkfaglig utvikling og støtteordninger. Det er nettopp driftskostnadene vi kutter i NK nå, så jeg synes det er overraskende at Knardal sier dette, sier Inger-Johanne Molven.

Les også: [link id=68635 title=»Gjennomfører uavhengig granskning«]

Hun understreker at å lønne korkonsulenter for å arbeide med prosjekter i distriktene er basert på tidligere års landsmøtevedtak.

— Det er mye jobb å drifte et studieforbund, og det må SfK se på hvordan de løser. I beløpet som skal overføres fra SfK til NK er det satt av 600 000 kroner til støtteordninger, 530 000 til en stilling for administrering av VO og musikk-kompetanse. Videre går 670 000 til TONO, og så vil 1,6 millioner gå direkte til tiltak ute i regionene, i form av stillinger og musikkfaglig utvikling. Distriktene merket behovet for musikkfaglig ansatte i regionene da det i 2013 ble kuttet i stillingene. Jeg tror at grunnen til at vi har så mange medlemmer i NK, er at de får noe igjen for medlemskapet, gjennom prosjekter, musikkfaglige arrangementer, støtteordninger og korkonsulenter som jobber blant medlemmene i distriktene.

— Og dette er viktigere enn å gi midler til det enkelte koret direkte?

— Vi er avhengige av kompetente ansatte for å kunne gi gode musikkfaglige tilbud, holde i gang korskolen og prosjektene vi har i distriktene. Medlemmene får tilbake midler gjennom støtteordningene vi lyser ut, og i budsjettet vi styrer etter nå vil ikke støtten bli mindre. Det er ikke snakk om å kutte i VO-midlene.

— Uansett disponering: Ville det ikke være ryddigere å føre så mye som mulig gjennom SfK, som er et selvstendig juridisk organ?

— SfK er et selvstendig juridisk organ med eget styre og eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. SfK kan kjøpe konsulenttjenester av Norges Korforbund, men dette er noe SfK må ta stilling til i den videre driften.

— Eller Studieforbundets ledelse kunne velge fritt hvordan de ville løse dette?

— Ja. Det viktige i forholdet mellom NK og SfK er at det lages en ryddig avtale. Vox vil følge opp at SfK driftes forsvarlig, akkurat som Musikkrådet følger opp driftsmidlene NK disponerer. At dette skjer på en ryddig måte er selvsagt.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ballade på Twitter

— Hvordan vil dere tydeliggjøre bruken av SfK-midler i NKs systemer?

— Vi skal få på plass ryddige avtaler og synliggjøre dem. Pengene må øremerkes, og det er viktig at det blir ført kontroll.

— Får ikke samme utgifter i 2014
Molven er uenig med Knardal at driftskostnadene er satt urealistisk lavt. Etter veiledning fra Knardal, foreslår det tidligere styret å sette denne posten til 5, 4 millioner kroner. Det nye styret opererer med en million mindre til slike driftskostnader.

— Når det gjelder økonomien i NK har vi kontrollen nå. KPMG-rapportene som har lekket ut var egne satsninger på budsjettet. De kom i 2012 og deretter ryddet man opp i forhold til dem. I 2013 ble det brukt mange hundre tusen kroner på å endre i medlems- og økonomisystemet. Dette skapte store driftskostnader, og dette er utgifter vi ikke får i 2014.

— Og dette ligger bak beslutningen om å gå 1 million kroner ned i driftskostnader, til tross for at dere nå får ekstern regnskapsføring og skal gjennomføre ekstern gransking av de to rapportene fra landsmøtet?

— Ja. Den eksakte bruken av driftskostnadene for 2013 vil først bli klar når revidert regnskap foreligger, og den eksterne granskingens omfang vil først bli avklart etter at den eksterne granskingskomiteen har satt i gang arbeidet. Men sentralstyret vil motta månedlig regnskap og budsjett fra ekstern regnskapsfører Snøhetta Oslo- et autorisert regnskapsbyrå som jobber under bevilgning fra Finanstilsynet. Vi er trygge på at økonomistyringen i NK er godt ivaretatt, svarer Molven.

— Demokratisk gjennomføring
Flere av kildene Ballade har snakket med, mener at prosessen rundt landsmøtet [link id=68655 title=»ikke var ryddig»]. Molven deler ikke den opplevelsen.

— Jeg opplevde at møtet var demokratisk og fulgte vedtektene. Noen delegater gikk, men 56 deltok gjennom hele det ekstraordinær landsmøtet, alle stemte, alle fikk lov til uttale seg, og de ble hørt, sier Molven.

Les også: [link id=68654 title=»Lynsjestemning og løyndomar«]

Hun understreker at landsmøtet var krystallklart på at de ønsket seg et nytt styre. Over 75 prosent av delegatene stemte mot at det daværende styret skulle fortsette frem til ordinært landsmøte. Det daværende styre valgte å bli sittende. Deretter ble hver og en i det nye styret stemt frem gjennom benkeforslag.

— Å komme med benkeforslag kan alle som er delegater gjøre. Man kan melde seg selv eller hvem som helst som er medlem i NK, så stemmer landsmøtet over hvert enkelt forslag, sier Molven.

Hun mener heller ikke at fremleggelsen av det alternative budsjettet var uryddig.

— Min opplevelse var at alle kunne komme med kommentarer. Jeg husker ikke hvor mange kommentarer det var, men det fremkommer av protokollen. Det er ikke uvanlig at et budsjett blir vedtatt uten store diskusjoner. Jeg reagerte ikke på prosessen, også her stemte 44 delegater for og 12 mot.

— Hvorfor ble ikke budsjettet sendt ut på forhånd?

— Budsjettet ble presentert på det ekstraordinære landsmøtet, og det er det anledning til å gjøre om man ønsker det. Så må det stemmes over.

— Alle kan gjøre feil
Rett før vi møter Molven får vi tilsendt en e-post. I den informerer det kastede styret om at deres siste møtebok er endret ved at en kommentar er satt inn helt nederst. I følge regelverket er dette ikke tillatt.

— I forhold til protokollføring skulle kommentaren stått for seg, som et tillegg, Slik er reglene. Men alle kan gjøre feil, og vi er opptatt av å skape orden nå. Ut over det lurer jeg på hva det tidligere styret vil oppnå med å sende ut den informasjonen, kommenterer Molven.

— Mener du det er lite rimelig å stille spørsmål ved om ting går rett for seg etter alle meldingene om ukultur i forbundet?

— Det viktigste for NK fremover er å få orden og kontroll på det organisatoriske og administrative. Der har vi en stor jobb å gjøre i styret og administrasjonen, som vi har lyst til å ta fatt på. Vi må huske på at de ble ansatte halvert i 2013, og er under et enormt arbeidspress. Da kan feil skje, sier Molven.

— Er dette også ditt syn på meldingen som ble lagt ut på korforbundets nettsider der det sto at Bergmann hadde hatt mistillit?

— Jeg kan aldri garantere for at menneskelige feil ikke skal skje, men vi jobber hardt for at dette ikke skal forekomme.

65 prosent har betalt kontingenten
Molven ønsker fremdeles ikke å kommentere bakgrunnen for at Bergmann gikk fra stillingen sin dagen etter landsmøtet, og heller ikke prosessen som førte til at Rune Frank Brunslid, som var på vei til rettssak mot forbundet, ble konstituert som daglig leder samme dag.

— Detaljene rundt dette er det ingen vits i å dvele ved. Brunslid er fungerende daglig leder, og stillingen skal lyses ut av eksterne. Det er en prosess Brunslid er inneforstått med. Brunslid kjenner NK-systemet og forbundet godt og var den det var naturlig å gi posisjonen til nå.

På spørsmål fra Marianne Hoff om det er riktig at kontrollkomiteens leder også kan være regionleder og distriktsleder, svarer Molven at det ikke er styrets oppgave å kommentere dette. Kontrollkomiteen velges av de tillitsvalgte på Landsmøtet, understreker hun.

Hun forteller at 65 prosent av medlemmene til nå har betalt inn kontingent og at styret stoler på at de rundt 31 000 medlemmene blir værende. Hvem som skal ta for seg granskingen av den interne rapporten blir sannsynligvis avklart på styrets møte i slutten av februar.

Åpenhet
Etter intervjuet foregår en korrespondanse på e-post. Ballade har fått rede på at kritiske kommentarer og spørsmål fra medlemmene er fjernet fra forbundets Facebook-side. Molven svarer at hun ikke er kjent med at noe er slettet redigert bort fra denne. Molven får tilsendt en skjermdump med kommentarene som ikke ligger offentlig, og svarer på e-post at hun har dobbeltsjekket med de som administrerer Facebook-siden.

— De bekrefter at de hverken har slettet eller fjernet noe fra siden vår, men fant kommentarene du viser til som skjult. Vi vet ikke hvordan dette har skjedd og følger opp saken på mandag. Muligens har de som har lagt ut kommentarene fjernet dem igjen. Vi velger derfor ikke å synliggjøre disse før vi vet hva som har skjedd, skriver hun i e-posten.

Ballade har undersøkt med flere av de som har kommentert på denne siden, og samtlige meddeler at de ikke selv har slettet kommentarene. Kommentarene er nå offentliggjort på forbundets FB-side.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev