Kun én kvinne fikk plass i styret, som er satt sammen av Balansekunstmedlemmer.

Guro Kleveland Foto: Lars Opstad / Kulutrtanken

Tidligere denne uka valgte Gramo nytt styre. Det nye styret, som er oppnevnt av Gramos medlemsorganisasjoner, teller inkludert vararepresentanter 13 menn og 1 kvinne. Dette har fått flere til å reagere, blant dem styreleder i Balansekunst, Guro Kleveland.

– Det er litt spesielt at det kun er én kvinne, og så vidt jeg kan se er de fleste andre hvite, voksne menn. Det er et styre som hverken viser likestilling eller mangfold, sier Kleveland.

Gramart og Muskernes Fellesorganisasjon (MFO) er begge medlemmer av Balansekunst. På Facebook skriver Susanna Wallumrød: Tror dere at det holder å kun være medlem?? Dere må faktisk gjøre noe aktivt for at ting skal endre seg.

– Forplikter det ikke å være medlem?

– Jo, det er klart det gjør det. Enkeltmedlemmene er dedikerte og engasjerte. Og jeg tror at det som har skjedd er at de enkeltvis har meldt inn sine representanter. Men det spesielle er her er jo at de har meldt inn så få kvinner. Det synes jeg er problematisk, sier Kleveland.

– Det viser dessverre at vi fortsatt er tungt inne i den strukturelle problematikken som gjelder likestillingsfeltet. Det handler om at når man skal velge så velger man først menn.

Hun etterlyser derfor en overordnet instans som kan gå inn å melde tilbake når det blir tydelig at det er en skjevfordeling.

– Jeg vet ikke om de allerede har det, men om ikke må de få det. For dette er for dårlig. Du kan ikke ha 13 menn og en kvinne i et så stort styre. Eller i et styre uansett. Da må det finnes en kvalitetskontroll med myndighet til å sende nominering tilbake til organisasjonene.

– I næringslivet så ville ikke dette gått gjennom…

– Det er nettopp det. Det er nødvendig å speile medlemsmassen bedre. Det handler ikke bare om å oppnå tall, eller følge Balansekunst. Det handler om at det viktig å få med blikkene, perspektivene og dimensjonene fra dem de jobber for.

Les også: Gode argumenter for kjønnsbalanse

– Jeg synes det er for dårlig at Balansekunst-medlemmene ikke har tenkt på det. Det er på grunn av saker som det her at de strukturelle utfordringene med subtil diskriminering kan fortsette. Samtidig er dette mest synd for deres egen del, og feltet de jobber for. Hverken samfunnet eller musikklivet ser ut som styret til Gramo.

Leif Petter Madsen Foto: Wikborg Rein

Organisasjonenes ansvar
Gramo har en valgkomite som tar imot innstillingene fra medlemmene. Leder i valgkomiteen, Leif Petter Madsen, forteller at sammensetningen i styret er organisasjonenes ansvar, og at deres jobb primært er å finne en ekstern styreleder.

– Vi påpekte for så vidt på siste valgkomitemøte at det var en lav kvinneandel. Samtidig innstilles det jo hvert år, så jeg er sikker på at dette er et signal som er tatt til neste år.

– Sa dere på noe tidspunkt fra til organisasjonene at dette ser litt skjevt ut?

– Det fikk organisasjonene beskjed om etter forrige generalforsamling, så det ble nevnt.

– Og så ble det ikke fulgt opp?

– Jeg kan ikke si noe om hva som har skjedd i organisasjonene. I møtet til valgkomiteen kom forslagene opp, og vi noterte oss hvordan det var. Vi noterte også at det må gjøres noe med kvinneandelen, noe som også ble tatt opp på generalforsamlingen. Det jeg kan si om dette, er at det må gjøres en jobb i organisasjonene.

– Hva synes du selv om at det nesten utelukkende har blitt nominert menn?

– Det kan jeg ikke kommentere. Mitt oppdrag er å sørge for at det velges en ekstern styreleder, og det har jeg jobbet med og innstilt. Og så tar jeg kritikken til etterretning. Men vi i valgkomiteen har altså ikke noen annen påvirkningskraft enn å si at her må organisasjonene følge opp og finne egnede kvinner.

Marius Øvrebø-Engemoen Foto: GramArt

Planla annerledes
Fungerende daglig leder i GramArt, Marius Øvrebø-Engemoen, forklarer deres innstilling til styre med uforutsette hendelser.

– Den opprinnelige innstillingen vår var, som den har vært de siste årene, Elin Aamodt på en av plassene. En av fire er jo heller ikke fantastisk, men det er bedre enn ingen.

– Men i år har det seg dessverre sånn at Elin har blitt langtidssykemeldt, og jeg skal sitte i hennes posisjon frem til hun er tilbake. Og dermed var det naturlig at jeg tok den plassen i styret som var tiltenkt henne. Det var også etter hennes ønske.

– Fikk dere på noe tidspunkt hint fra valgkomiteen om at det var en skjevfordeling?

– Det er jeg ikke kjent med. Elin ble sykemeldt for to uker siden, og nominasjonen var jeg ikke involvert i frem til da.

– Hva tenker du om styrets sammensetning?

– Det er ikke noe ønske fra vår side om at det skal være sånn. Det her er noe vi må ta med oss til neste runde.

Hans Ole Rian Foto: @asamaria.com

Kompetanse
Hans Ole Rian, forbundsleder i MFO, er også enig i at styrets sammensetning er uheldig. Han forklarer deres innstilling med at han som leder har den ene plassen, og at den ene kvinnen i MFO som kunne vært aktuell, har nok å gjøre med andre ting.

– Det er et spørsmål om kompetanse. Blant de ansatte i MFO er det bare Lars Christian Fjeldstad som har dette som fagfelt.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

Publisert:

Del: