Fra Borealist 2017 (Foto: Xin Li/Borealis)

Likestillingspris til Borealis

Festivalen for eksperimentell musikk fikk Komponistforeningens likestillingspris fredag.

Kalender

Norsk Komponistforening delte fredag ut den første likestillingsprisen for å hedre forbilledlige initiativer og god praksis rundt likestilling og kjønnsbalanse på musikkfeltet.

Prisen gikk til Borealis – en festival for eksperimentell musikk, i Bergen.

I styrets begrunnelse heter det:
Komponistforeningens likestillingspris 2017 tildeles en festival som har vært bevisst på likestilling lenge. I sin strategi- og handlingsplan for 2017–2020 har de forpliktet seg til en 50/50-prosent fordeling av kvinner og menn. Dette gjelder både programmering av kunstnere som presenteres på den skapende og utøvende siden, og også innad i selve organisasjonen er dette en målsetning.

Kunstnerisk sett er festivalen en viktig brobygger mellom musikk, lydkunst og visuelle og sceniske kunstformer, og mellom norske og internasjonale aktører. Ikke minst er festivalen svært bevisst på å bygge forståelse for vår egen samtid, ved å åpne våre ører og øyne på nye måter: Hvilke uttrykk, historier og stemmer ble løftet fram i fortiden, og hvilke ble fortiet? Hva er situasjonen i dag, og hvordan ønsker vi å legge til rette for en stimulerende og demokratisk kulturell situasjon – både her og nå, og i fremtiden? 

Festivalen som tildeles Komponistforeningens likestillingspris 2017, har i flere sammenhenger i nyere tid uttrykt at det ikke er vanskelig å lage et kjønnsbalansert program i dag, og samtidig ivareta kunstnerisk kvalitet. Det fins mer enn nok av spennende verk og ypperlige utøvere å velge i blant begge kjønn. Festivalen viser dermed at for å kunne være en reell brobygger, og for å kunne være en samtidsaktør som ikke henger etter tiden vi lever i, er kjønnsbalanse ikke til å komme forbi. Et kjønnsbalansert program vil bidra til å heve den kunstneriske kvaliteten, av den enkle grunn at dersom ett kjønn kommer sterkere til orde enn det andre, oppstår det et trangere kunstnerisk rom – med snevrere perspektiver, mindre mangfold og lavere takhøyde som resultat. 

Festivalen er medlem av Balansekunst, og setter også søkelys på tematikken gjennom sitt nye mentorprogram for unge komponister, som foregår i Bergen – i samme by som festivalen årlig har funnet sted siden 2004. Et av satsingsområdene er å vise frem og å skape gode rollemodeller, og festivalens kunstneriske leder, Peter Meanwell, deltar aktivt i paneler og samtaler om kjønnsbalanse på det skapende musikkfeltet. Han og daglig leder for festivalen, Tine Rude, har utgjort lederteamet for de årlige festivalene siden 2015, og har helt fra da de startet å jobbe sammen året før, etablert en felles visjon for hva de ønsker festivalen skal være – både for de som arbeider med den, for kunstnere og samarbeidspartnere, for publikum og besøkende, og for kunst- og kulturlivet. De har hele veien tatt de store strukturelle beslutningene i fellesskap, og deres
ideer og visjoner er dypt forankret i alle deler av festivalen. 

Komponistforeningens likestillingspris skal bli en årlig utdeling fra styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. Prisen deles ut i samråd med foreningens likestillingsombud.

Komponistforeningens styre i 2017 består av styreleder Jørgen Karlstrøm, nestleder Stine Sørlie, styremedlemmer Rebecka Ahvenniemi, Ørjan Matre og Jan Erik Mikalsen, og varamedlemmer Agnes Ida Pettersen, Jan Martin Smørdal og Kristin Norderval.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev