Still fra Auroras video Your Blood

Ny seminarserie i Bergen for å få flere kvinnelige komponister

«Nye stemmer» holdes for første gang denne helgen. Serien tilbyr gratis undervisning til kvinner som ønsker å komponere profesjonelt.

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Seminarserien «Nye stemmer» starter opp i Bergen denne helgen. Tiltaket har som formål å bidra til å øke andelen kvinnelige komponister i musikkfeltet. I dag er omtrent 14 prosent av komponistene i kunstmusikken i Norge kvinner, og andelen har ligget lavt over lang tid.

«Nye stemmer» tilbyr gratis undervisning til kvinner som er interessert i å komponere profesjonelt. I tillegg gis det individuell veiledning til dem som ønsker å søke til komposisjonstudier. Tiltaket er inspirert av «jenteprosjektet» som Rune Rebne startet opp ved Norges musikkhøgskole i Oslo.

Det er ingen krav til ferdigheter hos deltagerne. Men det kreves at deltakere har en intensjon om å komponere musikk seriøst. Deltakerne må være over 16 år.

I oppstartfasen arrangeres det tre helgeseminarer: 9.-10. desember, 13.-14. januar 2018 og 3.-4. februar 2018. Seminarene består både av forelesninger og presentasjoner, korte komposisjonsøvelser, lytting, diskusjon, og bidrag av dem som deltar. For deltagere er det mulig å legge frem skisser og arbeidsprosesser i stedet for å komme med ferdige komposisjoner.

Deler av seminarene er åpne for alle, både kvinner og menn. Dette gjelder førstkommende lørdag, samt 13.1.2018 og 3.2.2018, mellom kl 12.15 og 16.00.

Initiativtaker og arrangør for seminarene er Rebecka Ahvenniemi, som også skal undervise.

«Nye stemmer» støttes av Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Griegakademiet og Bergen Offentlige Bibliotek.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.