Lystharmonikerne er et av korpsene som venter på støtte (Foto: Korpsnett Norge)

Venter fortsatt på støtten for 2016

I november i fjor klaget Oslo musikkråd på at kommunens tilskudd til kor, korps og orkester ikke er organisasjonsuavhengig. Klagesaken er ennå ikke ferdigbehandlet.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Oslo kommune deler årlig ut tilskudd til skolekor, – korps og orkester. Støtten har som formål å styrke musikkaktiviteter blant barn, unge og amatører, og å bidra til å legge til rette for aktiv deltakelse i byens musikkliv og stimulere til engasjement og egenutvikling.

Amatørtilskuddet er tredelt og fordeles gjennom organisasjonene Norges Musikkorpsforbund Øst (NMF Øst), Norges korforbund Oslo og Akershus og Oslo Musikkråd.

– Vi har fått beskjed om at støtten skal være organisasjonsnøytral. Men i praksis gir ikke fordelingen mellom de tre aktørene mulighet for likebehandling. I 2016 ville våre korps ha fått rundt halvparten av det NMF Øst korpsene fikk. Da ble det klaget, forteller daglig leder Unni Færøvik i Korpsnett Norge, som sogner inn under Oslo Musikkråd.

Undergraver organisasjonsfriheten
Bakgrunnen for klagen er ifølge Færøvik et misforhold mellom støtten som går til Musikkrådet og de to andre organisasjonene. Støtten er ikke justert i forhold til hvor mange lag som søker sine forbund om midler.

– For våre syv korps i Oslo betyr dette at de får gjort mindre enn de ønsker, både for sine medlemmer og for lokalbefolkningen rundt korpsene. Jeg har stor tro på at kommunen vil rette dette opp. Jeg regner ikke med at Oslo kommunes politikk er å undergrave organisasjonsfriheten ved å fordele ulikt, men det skjer jo om du får dobbel støtte ved å være med i et annet forbund. Om saken ikke blir løst vil jeg måtte anbefale mine medlemmer om å bytte forbund.

Komplekse forhold
Klage ble sendt inn av Oslo Musikkråd på vegne av Korpsnett og de andre berørte lagene 3. november i fjor. Den ble notert mottatt av kommunen 18. november, med seks måneders behandlingstid.

Iver Waage Foto: Oslo Musikkråd (Foto: )

– Dette er egentlig en veldig komplisert sak, om et moderat beløp, sier fagkonsulent Iver Waage, i Musikkrådet.

Han forklarer tilskuddet er på 10,9 millioner. Hoveddelen av dette går til barne- og ungdomslag. For disse midlene er det et tydelig regelverk som han mener fungerer godt. Men amatørtilskuddet til kor, korps og orkester for voksne på rundt 1 million kroner har blitt lagt inn i under ordningen uten at reglene har blitt tilpasset dem.

Det er fordelingen av amatørtilskuddet musikkrådet har klaget på.

– NMF Øst mener at tilskuddet er så lite at de fordeler det jevnt på alle korps i forbundet. Korforbundet utlyser støtten som en konsert- og seminarstøtte, der deres medlemmer søker om tilskuddet. Over tid har det samtidig kommet til langt flere lag som søker støtte gjennom Oslo musikkråd, blant annet har Norsk sangerforbund fått langt flere medlemmer på kort tid.

Umulig å følge retningslinjene
For å gjøre dette ytterligere komplekst, er både NMF Øst- og Norsk sangerforum kommet til etter en konflikt fra rundt år 2000, som førte til at NMF og Korforbundet meldte seg ut av Musikkrådet. Korpsnettet og Sangerforum ble opprettet for medlemmer som ville bli værende i musikkrådet. Ifølge Waage skal frontene være ved å myknes, men slik han ser det, endrer det ikke på den prinsipielle utfordringen at amatørtilskudd, slik det fordeles, ikke er organisasjonsuavhengig

– Fordi den eneste tydelige føringen for tildeling av amatørtilskudd er at det skal være uavhengig, har det vært umulig for oss i Oslo musikkråd å dele ut tilskuddet i tråd med gitte retningslinjer.

Waage understreker at dette ikke er en situasjon noen ønsker seg, og han hadde helst ønsket situasjonen løst med dialog fremfor klage.

– For å skape ro og fred i feltet er det selvsagt en fordel om betingelsene for tilskudd er like.

– Har dere fått noen signaler om utfallet av klagen?

– Nei. Vi får ikke noe svar før klagen er behandlet. Slik er klageprosessen. Men etaten har varslet at de vil revidere regelverket for amatørtilskudd siden 2013.

Les også: Kan korps brukes til integrering?

– Jeg har store håp om at dette løser seg. Ingen er interessert i å ha dette ugjort. Jeg tror kulturetaten har vært overarbeidet, samtidig er dette kritisk for Korpsnett. Mister de fem medlemmer, forsvinner forbundet fra Oslo.

Skaper splittelse
Han peker på at dette heller ikke er en god situasjon for forholdet mellom de to korpsorganisasjonene.

– Det skaper splittelse mellom organisasjoner som heller burde jobbe sammen. Både feltet og kommunen vil være tjent med en avklaring, og det opprettes en ordning som er enkel og transparent. Slik det ser ut nå, kan NMF Østs praksis være en nærliggende løsning, sier Iver Waage.

Under et åpent møte mellom Kulturbyråd Rina Mariann Hansen og Oslo Musikkråd sist uke, sa byråden at utfordringen for Kulturetaten, som behandler klagen, er at forskriften ikke er tilpasset tilskuddsposten.

Les svaret fra Kulturetaten her: Kulturetaten beklager lang klagebehandlingstid

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.