Siri Haugan Holden i Balansekunst. (Foto: Aslaug Olette Klausen)

Gode argumenter for kjønnsbalanse

Balansekunst lanserte torsdag Argumentasjonsbanken for alle som ønsker å bruke fakta mot fordommer.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Balansekunstkonferansen ble holdt i Kristiansand torsdag. Konferansen hadde undertittelen Ung balanse – hvilke verktøy har vi? Målet med konferansen var å se fremover i mangfoldsarbeidet, fremfor å peke på kjente utfordringer.

Som et ledd i dette ble det lansert et helt nytt verktøy; Argumentasjonsbanken, for å gjøre noe med språket man bruker for å fremme mangfold.

– Vi har laget en argumentasjonsguide som vi håper skal være et hjelpemiddel i samtalen om kjønnsbalanse i kulturlivet, forteller prosjektkoordinator Siri Haugan Holden i Balansekunst, som har ledet arbeidet med guiden.

– Målet er å senke terskelen for å delta i diskusjoner. Debattene blir ofte ganske hete, og ofte ser vi at det er noen motforestillinger og overbevisninger som går igjen. Vi har i dette prosjektet samlet forskning både fra vårt eget balansekunstprosjekt og andre kilder, og satt det sammen på en måte som skal gjøre det enkelt å møte disse forestillingene.

– Hvem er målgruppen for guiden?

– Det er alle som føler seg litt utrygge når de er ute og diskuterer likestilling. Men vi er jo også en medlemsorganisasjon så hovedsakelig er guiden tenkt ut mot våre medlemmer, organisasjoner som jobber i musikkfeltet.

– Er det mangel på kunnskap om hvorfor kjønnsbalanse er viktig?

– Nei, det er ikke mangel på kunnskap. Men det er en høy terskel for å delta i debatten, på grunn av redsel, fordi man ofte møter mye motstand. Det er ikke vanskelig å imøtegå motstanden, men det er kanskje ikke alltid lett å finne de riktige argumentene fort når du sitter og skal skrive et motsvar eller en kronikk.

Mot kunstnerisk kvalitet
Blant påstander det skal argumenteres mot trekker hun særlig frem forestillingen om at likestilling vil gå på bekostning av kunstnerisk kvalitet.

– Vi har viet mye plass i guiden på å forklare hvorfor dette ikke er tilfellet. Vi har også gått teoretisk til verks og diskutert hva som er utgangspunkt for hva vi forstår som kvalitet i dag. Så vi angriper argumentene fra flere perspektiv.

– Vi viser også hvordan det er en fordom at kvinner ikke har samme fysiske forutsetninger for å bruke tyngre eller større instrumenter, som for eksempel kontrabass og slagverk. Og så viser vi frem eksempler på at kvinner kan.

– Har musikkfeltet noen særskilte utfordringer med å nå kjønnsbalanse?

– Det er vanskelig å si om det er noe som skiller musikkfeltet veldig fra de andre kulturfeltene. Men jeg tror det fortsatt eksisterer noen barrierer og holdninger som må av veien for at det skal bli virkelige endringer. Det er fortsatt mange som mener likestilling går på akkord med kunstnerisk frihet, at kvinner ikke er dyktige nok eller tror at utjevning kommer av seg selv.

Les også: Kjønnsmangfold i norsk pop og rock

Mer arbeid
Holden mener at det er mange strukturelle forhold som påvirker kjønnssammensetningen på ulike deler av musikkfeltet uheldig.

– Det er viktig å være oppmerksomme på at dette ikke er et felt man der man er ferdig med likestillingsarbeidet.

Argumentasjonsbanken vil være tilgjengelig som en nedlastbar PDF på Balansekunst sine nettsider, samt i et trykt hefte. Banken har, i tillegg til Holden, blitt utarbeidet av Jon Olav Kringeland (Norsk Komponistforening), Trine Jacobsen (NOPA) og Miranda Moen (Ladyfest).

Les også: Døråpnere for kvinnelige produsenter

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.