© David Santaolalla / Flickr.com

Uenige om konsekvensene av kulturmoms

– Jeg har ikke sett noen utredninger som har overbevist meg om at lavmoms vil være ugunstig for musikkbransjen, sier Morten Gjelten i Norsk Teater- og Orkesterforening.
– Send han til meg, så skal jeg forklare regnestykkene som viser hvor feil han tar, svarer Hans A. Lier i Auditorium AS.

Kalender

Høstscena, Ålesund Teaterfestival

29/09/2021 Kl. 12.00

Møre og Romsdal

Operapub på Røverstaden

29/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

29/09/2021 Kl. 18.00

Oslo

Ny utredning om innføring av moms for hele kulturfeltet vil etter det Ballade erfarer lande på en anbefaling om 10 prosent moms for alle.

Blant de som applauderer initiativet til GramArt og Norske Konsertarrangører (NKA) om en ny utredning er Morten Gjelten, direktør i Norsk Teater og Orkesterforening (NTO).

NTO var for lavmoms allerede i 2008, og Gjelten håper den nye utredningen skal føre fram til et nytt regelverk i samsvar med deres syn.

Morten Gjelten Foto: Brian Olguin / Norsk Teater- og Orkesterforening (Foto: Brian Olguin / Norsk teater- og orkesterforening)

NTO tok for et par år siden selv initiativ til en ny utredning om kulturmoms. Det oppdraget gikk til revisorfirmaet Ernst & Young, som i sin konklusjon i 2015 var klar på at «for bransjen som helhet vil lavmoms være gunstig».

– Ligger det implisitt i dette «bransjen som helhet» at noen vil tape på omlegging, selv om totalen blir positiv?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg har i hvert fall ikke sett noen utredninger som har overbevist meg om at noen vil komme ugunstig ut ved overgang til lavmoms, svarer Gjelten og fortsetter:

– Det vil samlet sett styrke det profesjonelle kulturlivets økonomi, slik at vi mener det ikke vil være nødvendig å velte økte kostnader på grunn av lavmoms over på publikum. Dessuten vil en lik lavmoms over hele spekteret fjerne problemet vi i dag har opplevd med hensyn til skillet mellom såkalte kommersielle artister og kunstutøvere.

Gjelten tror holdningsendringen i musikkbransjen til lavmoms skyldes at nye utredninger og erfaringer fra andre bransjer de siste årene har dempet usikkerheten som i 2008 fikk mange til å kjempe mot lavmoms.

– Når man legger om en etablert ordning er det naturlig at mange blir usikre på konsekvensene. Det er derfor helt fair å være bekymret for noe man tror kan slå negativt ut for ens egen organisasjon, så jeg ser ingen grunn til å hovere med et «velkommen etter» til de som har skiftet mening. Men ja, jeg er veldig glad for at det skjer, uttaler Gjelten.

Burde stå samlet mot moms
Hans A. Lier, styreformann i Auditorium AS (som driver Rockefeller, Sentrum Scene og John Dee) er på fjellet når vi ringer, og mister nesten stavene når vi forteller at den tidligere bastante motstanden mot kulturmoms synes å smuldre opp og at mange i dag hilser en lavmomssats på ti prosent velkommen.

– Jeg kan nesten ikke forstå at noen konsertarrangører faktisk vil ha moms på billetter. Send dem til meg, så skal jeg forklare regnestykket og åpne øynene deres for den virkelige verden!

Lier mener at hele den delen av bransjen som er privat og driver uten offentlig støtte burde stå samlet mot eventuelle forslag om innføring av lavmoms på kulturarrangementer.

– Offentlig finansiert kultur, hvor offentlig stønad utgjør en høy andel av samlet inntekt, kan tjene på lavmoms, men for private aktører hvor størstedelen av inntektene kommer fra billettsalg vil virkningen være motsatt, fastslår Lier.

Rockefellers egne beregninger
Han har liten tillit til utredninger som måtte vise at den negative økonomiske konsekvensen ville bli minimal, og viser til en egen utregning som Auditorium gjorde i 2008.

– Forrige gang kulturmoms ble foreslått, hevdet tallknuserne som kulturmomsutvalget brukte at lavmoms ikke ville føre til økte billettpriser. De hevdet at arrangører kunne selge billetter til samme pris uten å tape penger på innføring av lavmoms. Dette beviste vi var feil.

Lier forteller at Auditorium i sin utregning tok utgangspunkt i et helt årsregnskap for Rockefeller og John Dee og la inn den foreslåtte momssatsen på konsertbilletter. I tillegg simulerte de med tall fra en rekke reelle enkeltkonserter.

– Våre beregninger viste at vi måtte legge på billettprisene med et sted mellom 6,2 – 6,8 prosent, for ikke å tape i forhold til dagens ordning med momsfritak, sier Lier. Han tilføyer at et regnestykke med ti prosent lavmoms bare vil gi et enda dårligere resultat.

Flere fordeler en ulemper
Adm. Dir Hans Antonsen i det interkommunale Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand sier at det rent økonomisk kan tenkes at Kilden vil tape litt ved innføring av lavmoms. Men han mener det er så mange andre fordeler ved lavmoms at han ikke er i tvil om at det totalt sett vil være en fordel både for bransjen generelt og Kilden spesielt.

– Det vil framfor alt skape et enklere og mer ryddig regelverk. Det vil være godt å slippe å ta stilling til om en artist er «kommers kunst» eller «bare kunst», og ikke minst vil det være et stort pluss at skattemyndighetene slik vil holde seg på avstand fra slike vurderinger, sier Antonsen.

Absurde utslag
I sin argumentasjon peker han på noen «absurde utslag» dagens ordning legger opp til. Den tilsier nemlig at et fleraktivitetshus som Kilden må skille mellom «kommersielle» og «rent kunstneriske» arrangement. De rent kunstneriske arrangement får normalt kompensasjon for all inngående moms som teater- og konserthuset har betalt, i motsetning til arrangement som kategoriseres som «kommersiell kunst».

– Det betyr at en konsert med Kristiansand Symfoniorkester ikke vil bli momsbelagt. Men om vi får «kjendisen» Truls Mørk til å spille med det samme orkesteret, så er det plutselig et kommersielt arrangement som vi ikke får momskompensasjon for. Og hva er forskjellen på Jonas Alaska og Thom Hell? Ifølge dagens regelverk er en konsert med Alaska «kommersiell kunst», mens et arrangement med Hell er «bare kunstnerisk», fordi han kommer fra Kildens hjemby Kristiansand. Det er vanskelig å se logikken i et slikt regelverk, sukker Antonsen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev