Monica Larsson, 2006

Nytt moms-opprør

– Hårreisende dårlig kulturpolitikk, sier Monica Larsson i Norsk Rockforbund om moms på konsertbilletter. Nå blåses det liv i fjorårets opprop mot moms-forslaget for å hindre snikinnføring av reformen.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Hayseed og Odd Einar Nordheim på Hankø

11/12/2020 Kl. 21.00

Viken

MIMMI på Hankø

12/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Av Carl Kristian Johansen
På tampen av 2006 oppnevnte Finansdepartementet Kulturmomsutvalget. I sin utredning konkluderte utvalget for et år siden blant annet med at man ved å legge en momssats på 8 % billetter til kultur- og idrettsarrangementer og samtidig gi anledning til å trekke 25 % i moms på investeringer, vil tilføre sektoren betydelig ekstra midler.
Reaksjonene lot ikke vente på seg. Det ble hevdet at forslaget ikke var tilstrekkelig utredet. Deler av norsk musikkbransje pekte på at dyrere konsertbilletter ville bety lavere besøk, og lavere honorarer til artistene.
— Debatten i media har fått en liten slagside i forhold til at aktørene i kultursektoren, som får de store gevinstene av momsreformen, i liten grad er på banen. Og at det har kommet opp aktører som i noen grad er redd for endringene, parerte Arild Hervik, professor i økonomi og leder av Kulturmomsutvalget, til Ballade i mai 2008.
Et opprop, som ble startet [link id=64260 title=»sommeren 2008«], krever blant annet at politikerne stopper prosessen med å innføre kulturmoms, en mer grundig analyse av feltet organisasjonene representerer og at tallmateriale fra en slik analyse tas med i en ny utredning.
Nå vil 25 organisasjoner i kulturlivet å vekke til live oppropet mot innføringen av kulturmoms.
— Vi ønsker at dette skal bli en kulturpolitisk sak før partienes landsmøter i vår. Vi har ikke fått noen signaler fra Finansdepartementet på direkte spørsmål om den nye utredningen som ble lovet i Statsbudsjettet for 2009. Vi frykter at dette blir liggende i byråkratiet og snikinnført i 2010 uten ny politisk behandling, sier Monica Larsson, daglig i Norsk Rockforbund og talsperson for oppropet mot innføring av kulturmoms, til Ballade.
Organisasjonen som stiller seg bak oppropet mener at de ikke er hørt i prosessen og at de ikke ligger inne i tallmaterialet som ligger til grunn for beregningene til Kulturmomsutvalget.
— Vi ønsker en ny utredning der vår sektor er med, og en debatt om hvorfor dette er god eller dårlig kulturpolitikk. Hvis man tar med tallene for vår sektor, vil man se at dette ikke er god kulturpolitikk, hevder Larsson.
Organisasjoner som Norsk komponistforening, Norsk musikkråd, by:Larm, Den Norske Impresario Forening, Live Nation, Rockefeller, Norsk Skuespillerforbund og Norske Danskekunstnere er med i oppropet. Norsk Jazzforum og folkemusikkorganisasjonene deltar ikke.
— For folkemusikk og jazz er ikke konsekvensene så entydige som det er for oss andre, sier Larsson.
— Utvalget sier at det er et enkelt regnestykke med 8 % moms på billettinntekter og 25 % moms på alle innkjøp. Da vil man havne på pluss 17 % i alle regnestykkene. Det er feil fordi det kommer an på om man har store innkjøp man betaler 25 % moms for. Blues og rockeklubbene gjør ikke denne typen investeringer, og da har man ikke noe å regne momsen mot. Det fører til at publikum må betale en økning i billettprisen på 8 %. Dette forstår ikke utvalget, sier Larsson.
Organisasjonene som er med i oppropet har gjort sine regnestykker og ser at de ikke vil tjene penger på dette, sier Larsson, som mener det er tåpelig å gi statsstøtte gjennom kompliserte skattesystemer i stedet for å legge til rette for å gi direkte støtte til kulturlivet.
— Ved å innføre momsavgift må mange ansette regnskapsførere og revisorer for å få igjen penger på momsen. Det er hårreisende dårlig kulturpolitikk. Jeg skjønner med hånda på hjertet ikke poenget. Det er bedre med et ærlig og redelig system der man søker om statsstøtte, slik man gjør i dag, sier Larsson.
Mer informasjon om oppropet finnes på denne linken.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev