NTO: Sterkt bekymringsverdige signaler i rapport om Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken

Norsk teater- og orkesterforening ser kritisk på premissene for utredningsarbeidet, hvilke spørsmål som er stilt og hvilke stemmer som er hørt og trukket frem i en uttalelse om evalueringen av DKS og Kulturtanken.

Riktig å fryse utbetalinger til russiske kunstnere?

– Økonomiske sanksjoner mot et land rammer dessverre enkeltpersoner. Tono sanksjonerer. Amnesty anbefaler nøye vurderinger i forkant.

Musikerhelse på agendaen: Konferanse om kropp og sinn vil samle og løfte scenekunstmedisin i Norge

– Denne konferansen er viktig fordi kunsten og kunstnerne er viktige! Da må vi også ta yrkeshelsen deres på alvor, sier Christine Thomassen fra Creo, som er en av arrangørene av konferansen. Faglige bidrag kan sendes inn ut mars.

Koronakrisen: Små lettelser for kulturlivet. Men «en fabelaktig mangel på tillit», sier NTO-leder

Lettelser og lettelse i kulturlivet. Men fortsatt dårlige nyheter, sier Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening.

Kulturbransjen vil innføre koronasertifikat

– Konsekvensene av det som i realiteten er en ny nedstenging av kulturlivet er bekymringsfulle, og kan ikke lenger vurderes ut fra smittevern alene, skriver sentrale aktører i kulturbransjen i brev til myndighetene.

ABE-kutt evaluert: – Dårligere tilbud til publikum

– Det synes som om musikk- og scenekunstinstitusjonene utsettes for de samme automatiske kuttene som statlige virksomheter – selv om disse institusjonene ikke formelt skulle avbyråkratiseres, sier NTO.

NTO: Overraskende og skuffende politiske prioriteringer

INNLEGG: – Det er skuffende at den bransjen som sammenhengende har vært lengst nedstengt fremdeles ikke har rykket høyere opp på hovedstadspolitikernes prioriteringsliste. For dette er politiske prioriteringer, intet annet, skriver Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening.

Statsbudsjettet 2021: Et godt utgangspunkt, men kritikkverdig oppheving av faste fordelingsnøkler 

Stimuleringsmidlene er kjærkomne og nødvendige bevilgninger som er viktige for institusjonsøkonomien og kunstnerøkonomien i en krevende tid. Det er også avgjørende at institusjonene prioriteres i gjenåpningen av samfunnet gjennom 2021, melder NTO.

NTO: Vil ikke ha politisk styring av repertoar

Men foreningen for teatre og orkestre hilser kjønnsdebatten om hva orkestrene spiller velkommen.

Dette mener musikkfeltet om kulturmeldinga

Les reaksjonene etter kulturministerens presentasjon.