Nils Henrik Asheim - Magma 2002

Verksted for unge komponister med SSO

Stavanger Symfoniorkester inviterer for femte gang unge komponister til deltakelse i Nordisk Komponistverksted 2004/05. Verkstedet åpner for første gang for deltakere også fra de baltiske landene. Søknadsfrist er 1. april 2004.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Nordisk komponistverksted er åpent for unge komponister under 35 år eller komponister i etableringsfasen. Aldersgrensen kan fravikes i særlige tilfeller. Tre fagpersoner følger verkstedet gjennom alle faser og fungerer som veiledere for deltakerne. Undervisningen kommer til å foregå på engelsk av hensyn til de utenlandske komponistene.

SSOs komponistworkshop vil ha tre stadier, henholdsvis i august 2004, november 2004 og mai 2005. Første trinn vil ha ni deltakere, mens trinn to og tre vil ha fire deltakere.

Trinn 1 foregår 23-27 august 2004. I forkant av trinn 1 vil deltakerne bli spurt om å skrive tre korte studier både for orkester og sinfonietta, som skal leveres inn senest 1. august. Retningslinjer for disse skissene vil bli spesifisert i brev til komponistene som blir akseptert til verkstedet. Det vil være rom for eksperimentering med orkesterapparatet og mulighet for korreksjoner og videreutvikling av skissene. Utdrag av tre klassiske samtidsmusikkverk vil bli spilt og analysert i løpet av uken. Teknikkene som vil bli beskrevet i denne prosessen, vil være et utgangspunkt for deltakernes eget arbeid.

Trinn 2 foregår 29. og 30.november. Fire komponister vil komme videre til nivå 2, hvor de vil bruke erfaringene fra den første workshopen til å lage skisser til egne komposisjoner for orkester. Disse skissene vil bli spilt og kommentert på trinn 2 og komponistene vil få respons fra musikere og veiledere. Her vil man spesielt gå inn på instrumentasjon, og man vil diskutere estetiske og tekniske spørsmål med utgangspunkt i hva deltakerne har skrevet, og man vil bruke erfaringene fra dette nivået når man utarbeider orkesterstemmene.

Tredje trinn foregår 18-20. mai. Tiden mellom n ovember og mai skal brukes til å gjøre komponisjonene ferdig så de kan bli spilt. Fokus vil nå ligge på avsluttende detaljer og praktiske aspekter som instrumentteknikker, stemmer og partiturer. Deltakerne får diskutere med gruppeledere i orkesteret.

Høsten 2005 vil minst ett av verkene bli urframført av orkesteret.

Intensjonen med Komponistverkstedet er å stimulere til flere orkesterverk av høy kvalitet. Prosjektet gir en unik mulighet for utforsking, samtidig som man gjør erfaringer som komponist. For unge komponister er dette en flott anledning til å utvikle seg selv og skaffe seg kunnskap om orkestre. Prosjektets langsiktighet gir deltakerne mulighet til å modnes underveis, samtidig som de mottar veiledning fra erfarne komponister og fagpersoner innen samtidsmusikk. Denne gang er det professor Ole Lützow-Holm, komponist Nils Henrik Asheim og dirigent Christian Eggen som er veiledere.

Søknadsfrist er 1. april 2004, og detaljer finnes på SSOs hjemmeside, eller man kan kontakte Kristiane Norvoll i SSOs administrasjon på telefon 51 50 89 47.

NRK fulgte forrige Komponistverksted gjennom alle faser, og kringkastet opptak av de fire verkene i siste fase i tillegg til egenproduserte radiodokumentarer om prosjektet fra alle samlinger.

Nordisk Komponistverksted 2004/05 er støttet av Nordisk Kulturfond og Nomus.

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev