– For Oslo-Filharmonien er det viktig at norsk samtidsmusikk blir spilt mange ganger. Det skriver Alex Taylor i dette tilsvaret etter at komponist Lasse Thoresen pekte på at norske verk kan risikere å kun bli framført én gang av orkestre. (Foto: Oslo-Filharmonien)

– Feil om norske orkestre og bestillingsverk

Oslo-Filharmonien viser eksempler på gjenbruk av norsk, ny musikk.

Kalender

Av Alex Taylor
Kunstnerisk plansjef, Oslo-Filharmonien

Komponist Lasse Thoresen kommer med flere påstander i intervjuet i Ballade 20. september som ikke kan stå uimotsagt, blant annet at nye, norske verk ikke kvalitetsvurderes og at orkestrene i Norge ikke ønsker å spille hverandres bestillingsverk etter at urfremføringen har funnet sted.

Programsjefene i de norske orkestrene har jevnlig kontakt. Jeg drister meg til å påstå at det aldri har vært tettere kontakt mellom oss. Vi følger med på hverandres programmering, bestillinger og er selvfølgelig oppmerksomme på urfremføringer, spesielt når det gjelder nye verk av norske komponister.

Rolf Guptas verk Jordens Sang fra 2019 er et godt eksempel på dette. Verket ble bestilt og urfremført av Kristiansand Symfoniorkester i november 2019. Flere andre orkestre var til stede under urfremføringen. Deretter ble det fremført av Oslo-Filharmonien i 2021 og senest av Trondheim Symfoniorkester under Olavsfestdagene i 2022.

Et annet eksempel er Oslo-Filharmoniens bestilling av To symfoniske dikt av komponisten Øyvind Torvund. Verkene ble bestilt av OFO til 100-årsjubileet i 2019 og framført i Oslo Konserthus, noe som var grunnlaget for at vi lyktes med å selge det inn til Enescu Festivalen i Bucuresti. I denne sesongen spiller vi inn begge disse verkene, sammen med andre orkesterverk av Torvund, og vi forsøker samtidig å bidra til at også andre orkestre internasjonalt skal fremføre det – noe vi nå vet vil skje.

For Oslo-Filharmonien er det viktig at norsk samtidsmusikk blir spilt mange ganger. Og vi jobber ikke bare med nasjonale kollegaer, med også med internasjonale utøvere, dirigenter, festivalarrangører og konsertpromotører for å gi vårt bidrag til dette. Samtidig endrer også dette feltet seg: Internasjonalt i dag er det langt mer vanlig at nye orkesterverk bestilles av flere orkestre – i forskjellige verdensdeler. Neste uke spiller Oslo-Filharmonien Jimmy Lopez-Bellidos klaverkonsert Ephemerae. Verket er en sambestilling fra London Philharmonic, Oslo-Filharmonien, Philadelphia Orchestra og symfoniorkesteret i Sao Paolo. Dette gir et nytt verk en mye større sjanse til å bli en del av orkesterrepertoaret i framtiden.

Red. anm.: Oslo-Filharmonien ble spurt om de ville svare på noe av kritikken fra Lasse Thoresen, og kom til redaksjonen med dette svaret. Ballade.no vil følge opp flere sider av tematikken i dagene som kommer.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev