Tou Scene, frontparti

– Tou Scene eksempel på samspill mellom kultur og næring

Tirsdag 10. mai ble stortingsmeldingen om kultur og næring lagt fram. Den viser at kultursektoren har stor innvirkning på norsk økonomi og synes godt på statistikken sammenlignet med primærnæringer som jordbruk og fiske. I pressemeldingen trakk kulturminister Valgerd Svarstad Haugland spesielt fram Tou Scene som eksempel. – Her har man fått til et godt samarbeid mellom kunstnere, grunneiere og investorer, sa ministeren.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Hild Borchgrevink

Initiativtakerne til Tou Scene har hele tiden arbeidet ut fra en tro på at det er mulig å kombinere kultur og næring uten å miste kunstnerisk integritet og en eksperimentell dimensjon. Formålsparagrafen for spillestedet sier utvetydig at Tou Scenes kunstneriske fokus skal være på samtidskunst. ”Tou skal fokusere på det uetablerte, eksperimentelle, aktuelle og unge, på kunst som er under utvikling og ikke brandet og kanonisert av et kunst- og mediemarked,” heter det i husets egen omtale av sin virksomhet.

Foreløpig er den viktigste næringsdimensjonen i Tou Scenes virksomhet sannsynligvis utleie av arbeidsrom og produksjonslokaler til lokale kunstnere. Aksjeselskapet Tou Scene har en 20+20 års leiekontrakt med den private huseieren, Tou Næringspark. Med denne avtalen i bunnen driver Tou Scene videreutleie av rom.

Pågangen for å få plass her har vært svært stor. Tou Scene har mottatt mer enn 100 henvendelser om leie av lokaler, og for øyeblikket har omkring 25 kunstnere og relaterte virksomheter sitt daglige arbeidssted på Tou. Her finner du blant annet Thomas Dybdahl, Forfattersentrum, Ny Musikk, Sydvestfilm og et lydstudio.

I tillegg er det startet café og bar i hjertet av det gamle bryggerilokalet, som både brukes av publikum på scenene og av dem som har sin daglige arbeidsplass i huset.

Tou Scene startet opp som et uavhengig kunstnerinitiativ, og er nå organisert som et ikke profittorientert aksjeselskap. De opprinnelige stifterne var 25 kunstnere, fem styremedlemmer og det lokale byutviklingsselskapet Urban Sjøfront i Stavanger. Urban Sjøfront ble dannet i 2002 i forbindelse med utviklingen av området øst i Stavanger hvor lokalene til gamle Tou bryggeri lå. Etter rehabiliteringen inneholder huset to scener, cafe, visningsrom for billedkunst og ulike prosjektrom, blant annet inne i de gamle ølhallene. I tillegg leier aksjeselskapet Tou Scene ut arbeidsrom og atelierer til lokale kunstnere. Tou ble åpnet av kulturministeren 29. april i år, og åpnet for publikum lørdagen etter.

Rehabiliteringen av de 2000 kvadratmetrene har kostet 13,6 millioner kroner, i tillegg til en ikke ubetydelig egeninnsats fra selskapet Tou Scene. Det meste av beløpet er finansiert med tilskudd fra Stavanger kommune. I tillegg har Rogaland fylkeskommune og Norsk kulturråd gitt støtte.I desember 2004 kom flere og tyngre næringsinvestorer inn i selskapet i tillegg til de opprinnelige 25 kunstneraksjonærene.

Tou fikk også skryt av kulturministeren for å ha tatt vare på områdets og bygningens historie i rehabiliteringsarbeidet. – Tou Scene har klart å tilpasse et industrilokale til kunstsenter og har samtidig tatt vare på minnet om fortida som industribygg, roste Svarstad Haugland.

I tillegg til ren kunstproduksjon og formidling ønsker Tou Scene også å være en nettverksbygger på kulturfeltet. Scenen er allerede en viktig samarbeidspartner for Stavanger i 2008, da byen er valgt til europeisk kulturby. De ønsker å utvide dette til å omfatte samarbeid med offentlige kulturinstitusjoner og organer, festivaler, undervisningsinstitusjoner, nasjonale og internasjonale produksjonsnettverk.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev