TOU-huset, Stavanger

Tou Scene søker daglig leder

Siden 2001 har TOU SCENE eksistert som et uregelmessig verb i Stavangers kulturliv. Prosjektet har høstet betydelig mediaoppmerksomhet, og har allerede hatt en rekke internasjonale kunstnere på programmet. Når Tou Scene nå søker daglig leder, omtales engasjementet som «en utfordrende lederstilling i en by med særlig fokus på kunst og kultur». Søknadsfrist er 18. februar.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

— Når de gamle bryggeribygningene står ferdig rehabilitert ultimo april 2005, skal vi ta spranget over fra idealisme til solid økonomisk drift. Samtidig er det viktig å beholde kraften i det dynamiske, selvorganiserte nettverket av kunstnere, sier Martyn Reed i forbindelse med utlysningen av stillingen.

Tou Scene omtaler seg selv som et nyskapende senter for samtidskunst utenfor tradisjonelle definisjoner. Senteret skal presentere et program på et høyt kvalitetsnivå innenfor musikk, billedkunst, scenekunst, nye media mv. I tillegg skal Tou Scene være en møteplass for skapende virksomhet ved bl.a å leie ut lokaler til kunstnere og virksomheter innenfor kulturbasert næring.

Tou Scene har en sentral plass i Stavangers planer som Europeisk Kulturhovedstad 2008. Det er ikke minst dette som gjør at den annonserte stillingen betegnes som spennende og utfordrende, i en by med særlig fokus på kunst og kultur.

Daglig leder får det overordnede ansvar for å drive og videreutvikle virksomheten. Det innebærer budsjettarbeid, økonomistyring, strategiarbeid, prosjektutvikling og utvikling av fruktbare samarbeidskonstellasjoner lokalt og internasjonalt.

— Det blir lagt vekt på at lederen har et stort nettverk, evne til å kommunisere visjoner, evne til å samle tråder i et mangfoldig kreativt miljø. Vi søker etter en person med en god relevant utdannelsesbakgrunn og med ledererfaring fra en virksomhet der den menneskelige kompetanse og kreativitet står i sentrum, heter det.

Tou Scenes stab og nettverk har satt igang prosjekter som allerede har skapt en solid merkevare. Som daglig leder loves man store påvirkningsmuligheter på den videre utvikling.

Spørsmål kan rettes til styreleder Nils Henrik Asheim, tlf 95 14 98 55, eller Knut Olav Olsen hos Mercuri Urval, tlf. 51 63
42 33. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

— Send oss i første omgang en kortfattet søknad med oversikt over utdannelse og erfaring. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om
senere.

Søknad merket 42.1483 sendes innen 18. februar til stavanger.no@mercuriurval.com eller Mercuri Urval, Forus Atrium, Vassbotnen 15, 4313 Sandnes.

Interesserte kan også lese mer på http://www.touscene.com, og http://www.mercuriurval.com.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Kulturskolelærer sang

Molde kulturskole

Universitetslektor II i fløyte

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev