Førde internasjonale folkemusikkfestival er en av de tidligere knutepunktfestivalene som fra neste år skal søke Kulturrådets justerte musikkfestivalordning. Bilde fra åpningskonserten i 2016. Foto: Arvid Anthun/Førdefestivale

Felles musikkfestivalordning fra 2018

De tidligere Knutepunktfestivalene skal søke på lik linje med alle musikkfestivaler om støtte for ett, tre eller fem år. Får kutt på fem prosent gjennom fjerning av kompetanseoppdraget.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Knutepunktordningen for festivaler ble avviklet i 2015 og 15 festivaler og festspill ble overført til Norsk kulturfond fra 2016. For å gi festivalene tid til planlegging ble tilskuddene frem til 2017 videreført.
Kulturrådet fikk i oppdrag å lage en ny festivalordning, og nå er retningslinjene for den nye festivalordningen klar. Ordningen trer i kraft i 2018.
Hovedgrepet er at de 12 tidligere Knutepunktfestivalene på musikk fra neste år skal søke støtte gjennom Kulturrådets musikkfestivalordning. Denne er gjort om til en tredelt ordning med ulike grader av langsiktighet. I tillegg fjernes det såkalte kompetanseoppdraget som tidligere lå til knutepunktinstitusjonene.
Les også: Kritiske til Moldes samarbeidsevne
Ett, tre eller fem år
Festivalordningen vil dermed omfatte alle musikkfestivaler. Og det vil i nyordningen bli mulig å søke om støtte enten i ett år, i inntil tre år eller for inntil fem år. I dag er spennet i tilskuddsnivå i ordningen fra 100 000 til 20 millioner kroner i årlig tilskudd.
Hvordan de økonomiske rammene blir fremover er ikke klart.
Les også: Knuter på Knutepunkttråden
For de tidligere Knutepunktstatus fantes avtaler mellom staten og fylkeskommunene om en 60/40 prosent finansiering. For de langsiktige tilskuddene vil det i Kulturrådets ordning være også krav om at festivalen får med seg fylke eller kommune på en fast prosentfordeling for det samlete offentlige tilskuddet. Også for festivaler som søker kortsiktig tilbud vil det være positivt å kunne dokumentere regional støtte.
Les også: Arven etter Knutepunkt
– Denne løsningen vil ivareta både behov for langsiktighet og utviklingen i feltet på en hensiktsmessig måte. Vi er også opptatt av at det ikke er en festivals størrelse eller institusjonspreg som avgjør om den skal få langsiktig støtte, men kvalitet og kunstnerisk innhold, samt grad av regional og nasjonal betydning, sier leder for faglig utvalg for musikk Martin Eia-Revheim i en pressemelding.
Fjerne kompetanseoppdrag
Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte har utarbeidet forslag til nye retningslinjer, og skal behandle festivalsøknadene. Utvalget mener ifølge pressemeldingen at utvikling og deling av kompetanse mellom festivaler bør være en generell forventning til alle festivaler som får tilskudd fra Kulturrådet, og har derfor foreslått å fjerne dette som et oppdrag for noen særskilte festivaler.
Les også: Løs opp knuten
Det blir dermed et kutt på fem prosent, regnet fra 2017-tilskuddet, for alle de tidligere knutepunktfestivalene på musikkfeltet.
Pengene blir værende i ordningen, men det vil ifølge leder for utvalget for arrangør- og festivalstøtte, Jan Ole Otnæs, ikke være tilstrekkelig for å balansere tilskuddsnivåene mellom de tidligere Knutepunktfestivalene og sammenliknbare festivaler.
Otnæs tar derfor til orde for en styrking av fondet og festivalordningen.
Ordningen vil ha søknadsfrist i begynnelsen av juni.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev