Knut Nystedt

Ny plate med Knut Nystedt

The Grand Old Man i norsk musikkliv er uten tvil Knut Nystedt, som om to år vil fylle nitti. Til sin 85-års dag i august 2000 fikk han en bestilling fra Oslo-filharmonien for den virkelig store symfoniske besetning: sangsolister, stort kor og orkester. Resultatet var «Apocalypis Joannis», et helaftens verk inspirert av tekstene i Johannes Åpenbaring. Nå kommer opptaket fra urfremføringen i Trefoldighetskirken i Oslo ut på Simax Classics.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Opptaket til «Apocalypsis Joannis» er som nevnt fra selve urfremføringen i Trefoldighetskirken i Oslo, med den engelske tenoren James Gilchrist og vår egen Mona Julsrud som solister.

— Atmosfæren under premieren var elektrisk, og Nystedt beviser her at skaperkraften er like sterk som noen sinne, skriver utgiver Simax i en pressemelding. – Oslo Filharmoniske Kor og Orkester under ledelse av Arild Remmereit har hørbar glede av å spille verket, og større ære kan man knapt vise en komponist.

«Apocalypsis Joannis» er delt inn i 4 hoveddeler: Første sats er skrevet over kapittel 22, vers 13: «Jeg er Alpha og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.» Andre sats er fra kapittel 11, vers 19: «Og Guds tempel i himmelen ble åpnet…». Tredje sats er inspirert av et utsnitt av martyr Ignatius i et brev om Kristus fra år 107: «Han er Ordet som utgikk fra stillheten!» Siste sats åpner med ordene: «Og den 7. engel blåste, og det hevet seg svære røster i himmelen: Verdenskongedømme er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal råde i tid og evighet.»

Simax Clasics har fra før av følgende CDer med Knut Nystedts musikk i sin katalog: «Orgelmusikk», «Kristnikvede» og «Strykekvartetter».

Knut Nystedt ble født i Oslo 3. september 1915. Han studerte komposisjon med Bjarne Brustad og Aaron Copland, orgel med Arild Sandvold og Ernest White og dirigering med Øivin Fjeldstad. Han var organist i Torshov Kirke i Oslo 1946-1982 og underviste i kordirigering ved universitetet i Oslo 1964-1985. Han var stifter og dirigent for Det Norske Solistkor fra 1950-90, og har turnert med dem i de skandinaviske land, Tyskland, Frankrike og USA. Et besøk i Japan, Korea, Hongkong og Thailand i 1978 ble fulgt opp av konserter i Kina (1982) og Israel (1984 og 1988).

MICs komponistbiografi beskriver Nystedt på følgende vis: «Som komponist har Knut Nystedt vært en sentral person i en lang periode med raskt skiftende musikalske strømninger. Med ufeilbarlig artisteri har han vist en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse viktige nyvinninger til sin egen, svært personlige stil, som er fargerik og samtidig delikat nyansert.»

Selv om mesteparten av hans verker, både for orkester og kor, er blitt urfremført i Norge av Oslo Filharmonien eller hans eget kor, er Nystedt også en av få nåtidige norske komponister hvis verker spilles verden over. De har også bragt ham både nasjonale og internasjonale æresbevisninger. I 1966 slo Kong Olav V ham til Ridder av St. Olav 1. kl. som en anerkjennelse for hans bidrag til norsk musikkliv. I 1975 tildelte Augsburg College i Minneapolis ham sin Distinguished Service Citation for hans betydelige innflytelse på korkomposisjon i USA. I 1980 tildelte Norsk Kulturråd ham sin Musikkpris. I 1984 ble korverket «De Profundis» valgt til «Årets verk» av Norsk Komponistforening.
Knut Nystedt ble Professor Honorario ved Mendoza University Argentina i 1991.

Ballade håper å komme tilbake med et større intervju med Nystedt, men interesserte vil i mellomtiden finne stoff av interesse i artikkellenkene nedenfor.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.