Knut Nystedt (Foto: Lisbeth Risnes) (Foto: Lisbeth Risnes)

Knut Nystedt vinner av Årets Korpris 2002

Lørdag 21.september ble Knut Nystedt, en av Norges mest markante skikkelser innen norsk kormusikk, tildelt Årets Korpris 2002 under en festkonsert i Gamle Logen. Prisen, som er en skulptur i bronse signert Kjersti W. Goksøyr, ble overrakt Nystedt av statssekretær Berit Øksnes Gjerløw fra Kirke- og Kulturdepartementet.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Komponisten og dirigenten Knut Nystedt har styrket norsk kormusikks anerkjennelse som kunst- og kulturuttrykk i siste halvdel av det 20.århundre, og har bidratt til å gjøre norsk kormusikk kjent internasjonalt, særlig i USA, heter det i redegjørelsen fra Norsk korforbund. Prisen, som er en skulptur i bronse signert Kjersti W. Goksøyr, ble overrakt Nystedt av statssekretær Berit Øksnes Gjerløw fra Kirke- og Kulturdepartementet.

Årets Korpris deles ut av Norges Korforbund og gis til personer som har bidratt til å sette tyngde bak ordene i forbundets formålsparagraf: «Gi norsk korbevegelse mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet». Dette er første gang at prisen deles ut.

Knut Nystedt ble født i Oslo i 1915. Han studerte komposisjon med Bjarne Brustad og Aaron Copland, orgel med Arild Sandvold og Ernest White og dirigering med Øivin Fjeldstad. Han var organist i Torshov Kirke i Oslo 1946-1982 og underviste i kordirigering ved universitetet i Oslo 1964-1985. Han var stifter og dirigent for Det Norske Solistkor fra 1950-90 og har turnert med dem i de skandinaviske land, Tyskland, Frankrike og USA. Et besøk i Japan, Korea, Hongkong og Thailand i 1978 ble fulgt opp av konserter i Kina (1982) og Israel (1984 og 1988).

Som komponist har Knut Nystedt vært en sentral person i en lang periode med raskt skiftende musikalske strømninger. Med ufeilbarlig artisteri har han vist en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse viktige nyvinninger til sin egen, svært personlige stil, som er fargerik og samtidig delikat nyansert, heter det i Norsk Musikkinformasjons biografi på Nystedt.

Selv om mesteparten av hans verker, både for orkester og kor, er blitt urfremført i Norge av Oslo Filharmonien eller hans eget kor, er han en av få nåtidige norske komponister hvis verker spilles verden over. De har også bragt ham både nasjonale og internasjonale æresbevisninger. I 1966 slo Kong Olav V ham til Ridder av St. Olav 1. kl. som en anerkjennelse for hans bidrag til norsk musikkliv. I 1975 tildelte Augsburg College i Minneapolis ham sin Distinguished Service Citation for hans betydelige innflytelse på korkomposisjon i USA. I 1980 tildelte Norsk Kulturråd ham sin Musikkpris. I 1984 ble korverket «De Profundis» valgt til «Årets verk» av Norsk Komponistforening. Knut Nystedt ble Professor Honorario ved Mendoza University Argentina i 1991.

Også Enebach-festivalen i Enebakk har i år et spesielt fokus på Knut Nystedt. Festivalens avslutningskonsert vil i år bli lagt til Flatebyhallen, lørdag 9. november. Her framføres bl.a. Nystedts «Eit norsk Te Deum» for blandet kor og orkester. Konserten gjentas i Nittedal søndag 10. november. Et annet høydepunkt under festivalen blir kveldsgudstjenesten Allehelgensdag, søndag 3. november kl. 19.00. Her framføres Nystedts messe «Spes Mundi (Verdens håp)», med komponisten selv til stede.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.