Knut Nystedt

Knut Nystedt – 85 år

Søndag 3. september fylte komponist Knut Nystedt 85 år. Jubileet ble innledet sist torsdag med Oslo Filharmoniens urfremførelse av hans helaftens symfoni.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

En nestor i norsk musikkliv fylte 85 år 3. september. Han blir feiret med fremføringer, korseminarer og workshops nær sagt verden over. Tyskland, USA, Sverige og Finland står på den spreke jubilantens reiseplan i de nærmeste månedene. Jubileet ble innledet sist torsdag med Oslo Filharmoniens urfremførelse av hans helaftens symfoni, Apocalypsis Joannis for soli, kor og orkester.

Internasjonal anerkjennelse
Som komponist har Nystedt vært sentral i en periode med skiftende musikalske strømninger. Med ufeilbarlig artisteri har han vist en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse viktige nyvinninger til sin egen, personlige stil. Han er en av få nåtidige norske komponister hvis verker spilles verden over. De har også brakt ham en rekke nasjonale og internasjonale æresbevisninger.

Knut Nystedt ble født i Oslo. Han studerte komposisjon med Bjarne Brustad og Aaron Copland, orgel med Arild Sandvold og Ernest White og dirigering med Øivin Fjeldstad. Han var organist i Torshov Kirke i Oslo 1946-1982 og underviste i kordirigering ved universitetet i Oslo 1964-1985. Han var stifter og dirigent for Det Norske Solistkor fra 1950-90 og har turnert med dem i de skandinaviske land, Tyskland, Frankrike og USA. Et besøk i Japan, Korea, Hongkong og Thailand i 1978 ble fulgt opp av konserter i Kina (1982) og Israel (1984 og 1988).

Ridder av St. Olav
Selv om mesteparten av hans verker, både for orkester og kor, er blitt urfremført i Norge av Oslo Filharmonien eller hans eget kor, er han som nevnt også en av få nåtidige norske komponister hvis verker spilles verden over. De har også bragt ham både nasjonale og internasjonale æresbevisninger. I 1966 slo Kong Olav V ham til Ridder av St. Olav 1. kl. som en anerkjennelse for hans bidrag til norsk musikkliv. I 1975 tildelte Augsburg College i Minneapolis ham sin Distinguished Service Citation for hans betydelige innflytelse på korkomposisjon i USA. I 1980 tildelte Norsk Kulturråd ham sin Musikkpris. I 1965 ble korverket «De Profundis» valgt til «Årets verk» av Norsk Komponistforening. Knut Nystedt ble Professor Honorario ved Mendoza University Argentina i 1991.

Ballade.no og Norsk Musikkinformasjon ønsker jubilanten all mulig lykke videre.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev