Phonofile-salget – en opptur for norske utgivelser?

Til tross for engstelse over hva norske plateselskaper mistet da Phonofile ble solgt til Sony-eide The Orchard, er det fortsatt håp, i følge FONO og NOPA. Begge de to tidligere eierne sier det var lite de kunne gjøre med salget.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Gjennom to raske transaksjoner på like mange år endte Phonofile i mai opp som et datterselskap av den internasjonale distributøren The Orchard, som igjen er eid av musikkgiganten Sony.

Det er knapt noe selskap i norsk musikkbransje i nyere tid som har fått så mye skryt som Phonofile. Hyllesten har til tider vært så sterk at man skulle tro at selskapet har hele æren for at det går bedre for norsk musikk ute i verden enn noen gang før og at noen ser ut til å ha overlevd digitaliseringskrisa.

Sendt av gårde…
Da Phonofile i fjor ble solgt til det tyske holdingselskapet SendR, i den hensikt å gå i kompaniskap med det tyske distribusjonsselskapet finetunes, ble det knapt løftet noen øyenbryn i norsk musikkbransje, til tross for at så mye handler om at “vi er så små fordi verdiene forsvinner ut av landet”.

Det var liten grunn til engstelse. Finetunes var uavhengig av internasjonal platebransje og SendR var kontrollert av finetunes-gründerne.

… og videre
Men det skulle ikke gå mer enn litt over ett år før Phonofile sammen med finetunes var i flyt igjen. I mai i år solgte SendR de to distributørene til en mye større independent-distributør, The Orchard, som igjen eies av Sony, ett av verdens tre største plateselskaper. (Sony kjøpte seg opp til eneeier i The Orchard i 2015.)

Reaksjonene på oppkjøpet har variert. Bransjeveteran Terje Engen skrev i Klassekampen at ”salget ikke gir noen mening utover at noen vil cashe inn eller effektuere sin exit-strategi”

Charles Caldas i Merlin, som representerer indie-labler i over 53 land ser salget som et nytt eksempel på et majorselskaps ”land-grabbing”. ”Dette er ikke positive nyheter for indie-lablene og artistene som blir berørt av denne avtalen”, kommenterte han. https://www.musicbusinessworldwide.com/the-orchard-bolsters-distribution-might-europe-finetunes-phonofile-acquisition/

Avtroppende Phonofile-sjef Erik Brataas har til 2017 sittet i Merlins styre.

Erlend Mogård Larsen Foto: by:Larm (Foto: by:Larm)

Under et Music Norway-seminar på BI for to uker siden uttrykte byLarm-grunder Erlend Mogård-Larsen sterk skuffelse over The Orchards overtakelse.

Gründerne som solgte
Tre betydelige, norske eiere i tidligere Phonofile; FONO, NOPA og Alliance Venture har vært med på å bringe selskapet først ut i verden, og så i armene på Sony.

Hvordan kunne det skje? Og hva har norsk musikkbransje eventuelt tapt ved utsalget?

Ballades spørsmål til de tre nevnte eierne viser klart forskjellen mellom Alliance Venture og de to bransjeorganisasjonene.

Alliance har via sitt fond Polaris vært investor i Phonofile i flere år. Fondets på forhånd definerte levetid utløper om to år.

Partner i Alliance, Erling Maartmann-Moe, forklarer at for et venturefond er et salg som dette en del av en helt normal prosess, og helt i tråd med fondets virksomhet.

– Vi går inn med pengene til investorene i fondet, og tar ut penger når andre kommer inn. Det er vår logikk, sier han.

Uten påvirkning?
For FONO, som var med på å starte Phonofile i 1999, ser forløpet annerledes ut. Organisasjonen for den uavhengige, norske platebransjen hadde ingen styring da Phonofile og finetunes til slutt ble solgt til The Orchard.

– Phonofile og finetunes skulle sammen bli en stor aktør som en uavhengig distributør, noe vi i FONO mente var en styrke for våre medlemmer med større tilgang blant annet til det tyske markedet. Salget av aksjer til The Orchard var ikke noe vi kunne bestemme over i forhold til antall aksjer som vi hadde i SendR, sier FONOs styreleder Larry Bringsjord.

Ingrid Kindem Foto: Anne Valeur (Foto: Anne Valeur)

Ikke spurt
Når vi spør NOPAs styreleder Ingrid Kindem om å forklare organisasjonens vurderinger underveis starter hun med fusjonen mellom Phonofiles og finetunes.

– Grunnen til fusjonen var at ledelsen og styret i Phonofile mente det var avgjørende å bli en del av en større organisasjon for å kunne fortsette den fine utviklingen. Man hadde opplevd at norske artister gikk til majorlabler straks de fikk internasjonal suksess, og ønsket å være en bedre partner for internasjonale lanseringer. Finetunes ble valgt etter nøye vurderinger, fordi Phonofiles ledelse anså dette selskapet som en strategisk god partner. NOPA forholdt seg til at Phonofile selv og FONO ønsket dette.

I likhet med Bringsjord sier Kindem at NOPA ikke hadde noe armslag da salget videre fra SendR til The Orchard kom opp:

– Oppkjøpet fra Orchard ble vi aldri spurt om. Denne avgjørelsen ble tatt av andre aksjonærer som gikk sammen og kontrollerte nok aksjer til at de kunne kreve medsalg fra samtlige øvrige aksjonærer, heriblant NOPA, skriver hun til Ballade.

Spørsmålet er om de to organisasjonene burde ha vurdert muligheten for å bli tvunget til et videresalg allerede da de var med å føre Phonofile inn i SendR.

Investor Maartmann-Moe i Alliance vil nødig kritisere noen, men går likevel ut fra at NOPA og FONO visste hva de gjorde underveis i prosessen.

– Jeg regner med at FONO og NOPA har vurdert dette grundig – de var jo med på å starte Phonofile for snart 20 år siden for å sikre digital distribusjon for norske artister . Det betyr vel at de mener at oppgaven er utført, og at det ikke var nødvendig å eie Phonofile lenger, sier Maartmann-Moe.

(NOPA gikk inn i Phonofile i 2000, ett år etter stiftelsen, red.anm.)

Hva nå?
Det store spørsmålet er imidlertid hvordan Orchards overtakelse av Phonofile vil slå ut for norske utgivelser. Her ser de tre tidligere Phonofile-eierne vi har kontaktet ut til å være enige om at det i det minste er en sjanse for at oppkjøpet vil gi bedre tilgang til et mye større marked, og en tilsvarende mulig sjanse for at færre norske artister på opptur velger å selge eller lisensiere ut rettigheter til selskaper for å få tilsvarende markedsadgang.

Les også: Verdier og forskjeller

Larry Bringsjord sier at “det er en viss mulighet for at norske utgivere kan nå lengre ut, omsette for mer med streaming via distributøren The Orchard, som har flere hundre ansatte i mange land. Det fremstår som positivt”.

Men han peker samtidig på at Sonys oppkjøp av The Orchard i 2015 handler om “investeringer, økonomi og markedsandeler, men lite om å ivareta lokalt musikalsk mangfold”.

– Vi skulle gjerne ha sett et sterkt Phonofile sammen med tyske finetunes fremover, men slik gikk det ikke, sier Bringsjord, og legger til at oppkjøpet neppe kunne vært stanset ved hjelp av EU-lovgiving.

NOPAs styreleder klynger seg til håpet.

– NOPA håper at Phonofile vil fortsette som en av de flinkeste i klassen når det gjelder å ta imot og videreformidle metadata som sørger for rettmessig kreditering, sier Ingrid Kindem.

Hun regner med at Phonofiles gode resultater i Norge gir de nye eierne grunn til å satse videre her.

– Vi antar det er sannsynlig at de som til enhver tid eier Phonofile vil ønske å fortsette den gode forretningen dette selskapet har vært og er i Norge. Når det er sagt så er situasjonen veldig annerledes nå enn den var da vi gikk inn som aksjonærer i Phonofile. I dag er det mange andre muligheter for norske artister å få ut sine utgivelser, så det virker ikke som dette kommer til å bli et problem, uansett hva som måtte skje med Phonofile, sier Kindem.

Hindrer artist-utflagging?
Maartmann-Moe tror at oppkjøpet av finetunes og Phonofile er til det beste for både norsk og tysk bransje.

– Vi mener at The Orchards kjøp av Phonofile og finetunes er en god løsning for både norsk og tysk musikkbransje. Orchard opptrer helt uavhengig, selv om det er eid av Sony, og åpner store muligheter for norske artister ute i verden.

– Forstår du bekymringen for at vi har mistet en sterk, norsk indie-aktør?

– Jeg forstår bekymringen, men dersom Phonofile skulle fortsette som en liten, i internasjonal sammenheng, norsk aktør, mener jeg at tendensen til at de største norske artistene plukkes opp av mye større aktører enn Phonofile bare ville akselerert, sier Maartmann-Moe.

Advarer mot flytting av funksjoner
Bringsjord peker på at Phonofile er “meget veldrevet, leverer overskudd og har nærhet til det norske markedet og dets aktører”.

– Det ville være en stor feil av den nye eieren å rasjonalisere, for eksempel ved å sette bort oppgaver som naturlig hører hjemme på Phonofiles kontorer i Oslo til andre himmelstrøk, sier styrelederen i FONO.

Ballade har siden 1. september sendt en rekke henvendelser til The Orchard uten å få noen form for respons. Ad omveier får vi vite at de juridiske sidene ved The Orchards kjøp av Phonofile og finetunes ikke vil være klart før om flere uker. Om vi da vil få flere opplysninger om Orchards planer for Phonofile i Norge, og om selskapet blir like tilgjengelig for bransje og annen offentlighet som Phonofile under Erik Brataas’ ledelse har vært, gjenstår å se.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev