Bilde fra Øveriet (Foto: Ricardofoto)

Kulturrom med syv millioner til ekstra tiltak

Vil bidra til å sikre levedyktigheten til øvingsanlegg og arrangementssteder etter koronakrisen.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kulturfeltet er svært hardt rammet av tiltakene for å begrense spredning av Covid-19. Alle arrangementer er avlyst, og store deler av inntektsgrunnlaget for kulturarenaer, utøvere og teknikere er borte. For å bidra til å sikre levedyktigheten til blant annet øvingsanleggene og at vi kommer kjapt i gang igjen med arrangement når krisen er over, avsetter Kulturrom syv millioner kroner til prøveordninger og midlertidige ordninger.

– Arrangementsforbudet har negative økonomiske ringvirkninger for hele næringskjeden, og ikke alle deler er omfattet av myndighetenes kompensasjonspakker. Derfor er det svært viktig for oss i Kulturrom å tilpasse oss situasjonen, og gjøre det vi kan for å bidra til at kulturarenaene kommer seg gjennom krisen på en god måte, sier Kjetil Wevling, fungerende daglig leder i Kulturrom.

Fungerende daglig leder i Kulturrom, Kjetil Wevling (Foto: Kulturrom)

Midlertidig kompensasjonsordning for øvingsrom
Kulturrom har de siste ti årene bidratt med 45 millioner kroner til bygging og utrusting av øvingsrom til musikk, dans og teater over hele landet. Flere av de som driver øvingsanleggene opplever nå nedsatt betalingsevne hos sine leietakere, og at mange ber om redusert husleie eller sier opp sine lokaler, melder organisasjonen, som forvalter tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler.

Kulturrom lanserer derfor en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen vil omfatte driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom.

Rammer og vilkår
Et øvingsanlegg er definert som en virksomhet som har drift av øvingsrom som formål. Kompensasjon utbetales på etterskudd hver måned, og første måned det kan søkes kompensasjon for vil være april 2020. Tilskudd beregnes ut fra den faktiske reduksjonen øvingsanlegget har gitt sine leietakere, og det kan maksimalt søkes om kr. 4.000 i tilskudd per rom hver måned. Søknadene vil bli behandlet fortløpende, og søker må oppfylle generelle vilkår, skriver Kulturrom.

Les merKulturroms hjemmesider.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev