Karen Sofie Sørensen, ny daglig leder i Musikkutstyrordningen (Foto: Jonathan Vivaas Kise)

Karen Sofie Sørensen ny daglig leder i Musikkutstyrsordningen

Den nye lederen skal videreutvikle en ordning for hele kulturfeltet.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Sørensen skal lede den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler i en periode der ordningen skal endres og utvikles.

Fra 2019 deler ordningen ut et større tilskudd til hele musikkfeltet på tvers av sjangre og også amatørteater. Musikkutstyrsordningen (MUO) er på vei til å bli en kulturutstyrsordning for hele kulturfeltet, skriver MUO i en pressemelding.

– Å videreutvikle Musikkutstyrsordningen til en ordning for hele kulturlivet er en stor oppgave som jeg gleder meg til å ta fatt på. Med både politisk støtte og et stort behov i feltet har vi nå mulighet til å få på plass enda flere tilrettelagte kulturarenaer over hele landet, sier påtroppende daglig leder, Karen Sofie Sørensen.

Hun håper å kunne bidra til å samle krefter og vise enda tydeligere hvilke verdier som skapes i kulturfeltet når rammevilkårene er på plass.

– Tildelingene fra Musikkutstyrsordningen er avgjørende for at det finnes så mange bra lokaler for å utøve og oppleve musikk i Norge. Jeg har selv hjulpet mange scener og øvinsgfellesskap med søknader og sett hvilke positive ringvirkninger tilskuddet fra ordningen kan skape. Egnede arenaer er viktig for å bygge både grasrot og elite, men kulturfeltet har fremdeles langt igjen å gå før vi har den samme tilretteleggingen som idretten.

De siste årene har MUO også vært engasjert i prosjekter for å bedre kjønnsbalansen, og jobbet målrettet for å øke kompetansen for de som driver med teknikk og konsertproduksjon. Dette er et arbeid hun ser fram til å videreføre.

Sørensen kommer fra stillingen som daglig leder på Bruket (bar og scene i gamle Landbrukets hus i Oslo). Før dette har hun i tolv år vært aktiv i kulturlivet i Bergen og på Vestlandet, og tar med seg mye relevant erfaring fra jobben som daglig leder i kompetansesenteret Brak. Med styreverv i Music Norway, Norske Konsertarrangører, Vill Vill Vest, kombinert med erfaring fra flere konsertscener og festivaler har hun bred innsikt i musikk- og kulturfeltets behov.

Styret i Musikkutstyrsordningen ser fram til det videre arbeidet med ny daglig leder på plass.

– MUO er en tilskuddsordning med stort nedslagsfelt, og jobben framover blir enda større og viktigere for å bygge grunnmuren for kulturlivet i hele landet. Vi er sikre på at Karen Sofie er den rette personen for å ta organisasjonen inn i en fase med utvidet oppdrag, sier styreleder Kjersti Vikør.

Nå skal MUO inn i en omfattende strategiprosess, og vil lytte til hele feltet for å finne ut hvordan ordningen kan bidra til å løfte kulturfeltet og sikre forutsigbare arenaer og rammevilkår i mange år framover, melder organisasjonen.

FAKTA OM MUO
– Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

– Den sittende regjeringen har en uttalt satsing på kulturarenaer og ga i årets statsbudsjett Musikkutstyrsordningen oppdraget med å utvide ordningen til en kulturutstyrsordning som åpner for flere sjangre. Med dette oppdraget fulgte i første omgang en økning på fem millioner kroner over statsbudsjettet for 2019 til amatørteater-formål, og i revidert statsbudsjett fulgte 12 millioner i økning fra tippemidlene.

– Totalt administrerer MUO 45 millioner kroner offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører og øvingsfellesskap samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler.

– Utover tildelinger jobber MUO med økt kompetanse og faglig utvikling innen det konserttekniske feltet.

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev