Kulturrom vil ha grønnere investeringer i kulturlivet: – Kjøp av nytt må være unntaket 

Kulturrom lyser ut 10 millioner kroner i satsing på grønnere investeringer. – Vi vil gjøre det enklere å få tilskudd til å reparere eller leie inn i en oppstartsfase, sier daglig leder Karen Sofie Sørensen. 

– De grønneste innkjøpene er de som ikke blir gjort

Det er på tide å endre systemet for å omstille til en mer klimavennlig kulturbransje, og vi må ikke glemme hvilken påvirkningskraft kulturen har i samfunnet, konkluderte panelet som diskuterte en grønnere bransje under Bylarm nylig.

Nær en milliard i spillemidler til kultur-grunnmuren. Økning til Kulturrom, regionale kulturbygg og DKS

Regjeringen vil styrke det frivillige kulturlivet, få flere med og motvirke frafall. 30 millioner i økning til regionale kulturbygg,10 millioner mer til Kulturrom og 20 millioner ekstra til Den kulturelle skolesekken.

22,5 millioner delt ut til utstyrs- og rombehov

Tross ekstra «julegave» med Tippemidler: Kulturrom mener det er et større utstyrsbehov blant kulturaktørene de er til for, enn de kan dele ut.

Kulturrom styrkes med fire millioner kroner til kulturlokaler

Da Norsk Tipping delte ut restmidler fra overskudd til kulturformål gikk fire millioner til tilskuddsordningen Kulturrom. – Barn og unge skal ha lokalene og utstyret de trenger for å drive med kultur, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Priscilla vil inn i teknikeryrket: Lærlinger i sving på musikkbransjefestival

Priscilla følger drømmen om en jobb i underholdningsbransjen, og skal i dag på sitt første betalte oppdrag.

Når det antas at rollen din er å lage kaffe, men du er ansvarlig for lydproduksjonen

Ved å bruke «lydtekniker» i stedet for «lydmann» sender vi umiddelbart et signal til nye rekrutter om at denne bransjen er åpen for alle. Eva Rowson er utålmodig etter handling, når ny teknikerskole blir utsatt, og bransjen melder om store kjønnskjevheter.

En varslet teknikerflukt: – Problem for hele kulturbransjen

Sceneteknikerne sto uten arbeid fra 10. mars 2020. Nå er en fjerdedel borte. De som er klare for sommerens konsertrush sier de er slitne før den er i gang.

Hvor snevert rekrutterer de kreative bransjene?

Sceneteknikere søker ikke på jobb, og firmaene lyser heller ikke ut. Kjønn og trynefaktor – satt på spissen – i debatt om rekruttering.

15,2 millioner til kulturrom over hele landet

Kulturrom fikk inn rekordmange søknader om tilskudd, selv i en tid med usikker fremtid for store deler av kultur-Norge. I dag har de tildelt over 15 millioner kroner til 79 søkere, men dette dekker bare ca 10 prosent av de samlede omsøkte kostnadene.