Inger Dirdal (Foto:Jørn Gjersøe, NRK)

Music Export Norway sikret driften

Music Export Norway mottok en hastebevilgning fra kulturminister Giske, og har nå sikret driften frem til sommeren. Det betyr blant annet at de norske bandene som skal spille på SXSW kan puste litt lettere. Årsaken til den potensielle krisen for MEN var utsettelsen av regjeringens handlingsplan om kultur og næring.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

I 3 år har Music Export Norway (MEN) fått et årlig utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge på 2 millioner kroner. Dette tilskuddet opphører fra og med neste år, og forsinkelser i arbeidet med kulturmeldingen medførte at de befant seg i en kritisk situasjon.

— På tross av regjeringens gjentatte uttalelser om at musikkeksport er et satsningsområde er det foreløpig ikke funnet rom for midler på 2007 budsjettet til en satsning. Dette betyr at MENs prosjektbudsjett blir halvert med de opplagte følger dette får for fremtidige musikkeksportfremstøt, var den skuffede beskjeden sendt ut fra MEN.

De varslet store konsekvenser i kjølevannet av dette, og bebudet drastisk nedtrapping i aktivitetsnivået, ikke utbetale reisebidrag i forbindelse med showcaser og færre midler til gjennomføring av messer, konferanser og kompetansehevingstiltak.

— Norsk musikk har et svært godt renommé i utlandet og har et enormt eksportpotensial som vi er godt i gang med å synliggjøre. Vi håper myndighetene vil se viktigheten i dette arbeidet og mulighetene som ligger i musikk som eksportvare slik at vi kan fortsette satsningen, forhåpentligvis også på et høyere plan, uttalte MEN tidligere denne måneden.

Hastestøtte
Etter et hastemøte med kulturminister Trond Giske og statssekretær Berge fra Næringsdepartementet i går, er MEN nå sikret videre drift.

— Giske kom opp med hastebevilgning på 1 million kroner, og det er nok til å opprettholde nivået de siste tre årene frem til sommeren, sier en fornøyd Inger Dirdal i MEN.

Det betyr at de planlagte tiltak i nær fremtid kan gjennomføres som planlagt. Møtet omhandlet i stor grad den utsatte handlingsplanen om kultur og næring, utarbeidet av disse to departementene i samarbeid med kommunaldepartementet.

— Vi havnet egentlig i en skvis i denne saken, forteller Dirdal: – Tiltakene til musikkeksport skal legges under denne handlingsplanen, men på grunn av utsettelse av denne har ikke de offentlige midlene blitt tilgjengelige for oss.

Dirdal tror det var MENs alarmerende nyhetsmelding som fikk kulturdepartementet til å reagere så raskt:

— Giske har uttalt ønske om å satse på musikkeksport, og han så hvordan det gikk med behandlingen av handlingsplanen. Vår nyhetsmelding som blant annet omfattet reisetilskudd gjorde det hele veldig konkret, samt at den skapte en del oppstuss.

Inger Dirdal understreker at Innovasjon Norge ikke plutselig har trukket støtten til Music Export Norway:

— Vi mottok et utviklingstilskudd, og det gis kun for 3 år. Tiltak for eksport skulle så tas inn i regjeringens handlingsplan, som dessverre har blitt noe utsatt.

Redder SXSW
Hvilke konkrete prosjekter er nå sikret?

— I første rekke bransjefestivalen South by Southwest i Austin, der 14 norske artister skal delta nå i mars. Det hadde blitt tøft for mange av disse å takke ja uten en viss støtte. Vi jobber dessuten med en del felles nordiske planer i tiden som kommer.

Hva skjer så med MEN etter sommeren?

— Det skal vi jobbe med nå i tiden som kommer. Vi vil arbeide for mer kontakt og samspill mellom departementene, musikkbransjen og brukerne for å finne løsninger i tiden fremover. Dette er et typisk eksempel på kulturbasert næringsutvikling der både bransjen og det offentlige må finne ut hva slags type investering de skal være med på. I det lange løp dreier vårt arbeid seg om å både skape arbeidsplasser og hindre utflagging av norsk musikk.

Music Export Norway A/S (MEN) ble etablert i 2000, og er eid av følgende organisasjoner: FONO, IFPI, NOPA, MIC, MFO og GramArt. MEN har som formål å være et service- og kompetansesenter for eksportører av norske musikkprodukter. Selskapet konsentrerer sin virksomhet om å styrke norsk musikkliv på kommersiell basis i utlandet. MEN initierer, tilrettelegger og koordinerer internasjonale eksportfremstøt, og skal bistå med å legge til rette for norsk eksport av norske innspillinger, deltagelse på internasjonale messer, presentasjoner på Internett m.m.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev