Music Export Norway Norway Now tag

2 millioner til Music Export Norway

Music Export Norway har fått 2 millioner av Innovasjon Norge. – Dette har vi arbeidet for lenge, sier daglig leder Inger Dirdal. Hun mener at tildelingen er et utvetydig signal på at organisasjonen har klart å synliggjøre hvilket næringspotensial som ligger i norsk musikk på eksportmarkedet. – Dette bidrar til at vi kan fortsette den profesjonaliseringen vi har sett de siste årene, og utnytte det store potensialet som ligger i norsk musikkeksport i dag.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Tildelingen fra Innovasjon Norge ble muntlig bekreftet samme dag som Stortinget debatterte familie- kultur- og administrasjonskomiteens innstilling til Stortingsmelding 22 om kultur og næring, heter det i en pressemelding Ballade mottok i dag.

Kulturkomiteen nevner Music Export Norway spesielt i innstillingen, og sier at organisasjonen spiller en sentral rolle i arbeidet med å markedsføre norsk musikk i utlandet.

Under stortingsdebatten var det i følge pressemeldingen til Music Export Norway også flere representanter som framhevet MENs arbeid og betydning spesielt.

— Olemic Thommessen fra Høyre framhevet den gode kompetansen Music Export Norway besitter og som bør bygges videre på. Trond Giske (A) kritiserte regjeringen for manglende offensiv satsing på Music Export Norway, og Grethe Fossli (A) kritiserte regjerningen for ikke å følge opp de øremerkede midlene Music Export Norway fikk over Statsbudsjettet i 2004.

— Fossli kritiserte også Innovasjon Norges beslutningsstruktur, i og med at det tok hele seks måneder å avgjøre Music Export Norways søknad om midler, heter det.

Inger Dirdal sier at midlene som er bevilget er svært viktige for Music Export Norway, men hun framhever også andre aspekter ved tildelingen:

— Innovasjon Norge har et stort internasjonalt nettverk og en nærings- og eksportkompetanse som kan være verdifull for oss som arbeider med eksport av norsk musikk, slik at vi kan fortsette den profesjonaliseringen vi har sett de siste årene, og utnytte det store potensialet som ligger i norsk musikkeksport i dag.

Music Export Norway A/S (MEN) ble etablert i 2000, og er eid av følgende organisasjoner: FONO, IFPI, NOPA, MIC, MFO og GramArt. MEN har som formål å være et service- og kompetansesenter for eksportører av norske musikkprodukter. Selskapet konsentrerer sin virksomhet om å styrke norsk musikkliv på kommersiell basis i utlandet. MEN initierer, tilrettelegger og koordinerer internasjonale eksportfremstøt, og skal bistå med å legge til rette for norsk eksport av norske innspillinger, deltagelse på internasjonale messer, presentasjoner på Internett m.m.

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev