Geir Arne Servan, Norsk Korforbund (2004)

Eksport av norsk kormusikk: For mange fattige fettere

– Regjeringens melding om Kultur og Næring kunne vært en gylden anledning til å konkretisere viktige mål om eksport av norsk vokalmusikk til utlandet. Det er den imidlertid ikke, mener Kåre Hanken og Geir Arne Servan i Norges Korforbund. Meldingen varsler ingen stor satsing på internasjonal eksport av norsk musikk, mener de. De peker også på det problematiske i at en institusjon som Musikkinformasjonssenteret har for få ressurser til å kunne gjennomføre skikkelige internasjonale promoteringer, og etterlyser større ressurser og bedre samordning mellom aktørene som skal utgjøre et virkemiddelapparat for norsk musikk i utlandet.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Av Kåre Hanken og Geir Arne Servan, Norges Korforbund.

Norges Korforbunds kommentar til Regjeringens melding om Kultur og Næring:

Kommer til kort

Norges Korforbund er opptatt av at norsk musikkeksport til utlandet blir betraktelig sterkere. Særlig viktig for forbundet er det å få profilert toppsjiktet av norske kor og ensembler i utlandet, i tillegg til eksport av noter og innspillinger av norsk kormusikk. Dette er et felt der samspillet mellom næringsliv, offentlig forvaltning og bransjens egne organisasjoner er viktig. Derfor har Norges Korforbund i ulike sammenhenger presset på for en tydeligere offentlig prioritering av norsk kormusikk til utlandet.

Fattige fettere

Det finnes et kulturbegrunnet virkemiddelapparat i MIC (Musikkinformasjonssenteret). Senteret skal promotere norsk musikk i utlandet. MIC har imidlertid for få ressurser til å kunne gjennomføre skikkelige internasjonale promoteringer. Spesielt tydelig blir det når MIC skal ivareta alle sjangere.

Meldingen varsler ingen stor satsing på internasjonal eksport av norsk musikk. Meldingen er på dette punktet svært beskrivende og viser tydelig hvordan staten heller til minimumsløsninger. Det blir for mange små fattige fettere. Staten gjør minimum av hva som må gjøres for at det ikke skal bli flaut.

Ressurstilfanget og samordningen mellom aktørene som skal utgjøre et virkemiddelapparat er for dårlig. Det er interessant at meldingen signaliserer et tettere samvirke mellom f.eks Music Export Norway og MIC, samt utvikling av den musikkfaglige kompetansen i Innovasjon Norge.

Mellom to stoler

Meldingen om kultur og næring bærer preg av å være en sektormelding på dette feltet. Vi savner en kopling til Utenriksdepartemenets kulturpolitikk og dette deptartementets ressurser. Samordningen av kulturpolitiske ressurser i Norge og Utenriksdepartements satsinger er viktig. Ikke minst innen korfeltet opplever man å falle mellom stolene når det kommer til kor og ensemble-satsinger i utlandet. Her er meldingen for svak.

Statlig ansvar

For å styrke eksporten av norsk musikk, herunder kor og ensemblemusikken, må det selvsagt mer penger til. Like viktig er det at flere aktører snakker mer forpliktende sammen. Dette gjelder både bransjeaktører (som forlagene), kulturpolitiske myndigheter nasjonalt og internasjonalt, ansvarlige for promotering av musikk utenlands, samt de utøvende musikernes organisasjoner. Staten kan ikke gjøre alt, men staten må gå foran. Staten må legge til rette.

Fagkonferanse 2. september

Norges Korforbund vil fortsette å øve press for økt eksport av norsk kormusikk. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer Norges Korforbund en fagkonferanse 2. september der sentrale politikere inviteres til dialog om vokalmusikkens betydning i samfunnet, nasjonalt og internasjonalt.

Kåre Hanken, generalsekretær i Norges Korforbund
Geir Arne Servan, rådgiver i Norges Korforbund

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev