Tiktok er en stadig viktigere kilde til musikk-oppdagelser for publikum. (Foto: Solen Feyissa / Unsplash)

Tiktok må nå betale musikkskapere

Tono og Polaris Hub har inngått en avtale som sikrer vederlag for musikkbruk på Tiktok. Norske, finske, islandske og danske opphavspersoner skal få penger for musikkbruk – også den musikken som er brukt siden Tiktok starta.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Lisensieringsavtalen har Polaris HUB forhandla for eierne sine Tono, Koda og Teosto, samt islandske Stef. Avtalen innebærer at TikTok nå har tillatelse til å bruke musikken selskapene forvalter, og at de skal betale for musikken og rapportere hva som brukes.

Avtalen har tilbakevirkende kraft, og innebærer at TikTok skal betale for bruk av musikk fra da TikTok ble lansert. Tono, som samler inn avtalefesta betaling på vegne av sine medlemmer når musikken deres spilles av, skriver om avtalen på sine hjemmesider. Der viser de også til en undersøkelse som viser at musikkbruken er økende på Tiktok. Blant ungdommer 12–17 år oppga nesten en av tre at det var på TikTok de sist oppdaget en sang de likte.

Ballade.no får noen oppklaringer i epostintervju med Tonos kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen:
– Har ikke norske opphavene fått betalt for musikkbruken på Tiktok til nå?
– Forhandlingene med TikTok har pågått over lengre tid. TONO lar som regel tjenester være aktive og tilgjengelige mens vi forhandler, men inngår derfor også avtaler som inkluderer et retroaktivt oppgjør for hele perioden slik at også tidligere bruk fanges opp.
– Så hittil har de ikke fått betalt for Tiktok-avspillinger?
– Vi kan ikke avregne penger fra en tjeneste før en avtale er inngått, og før vi har fått inn både vederlag og rapporter. Dette er helt vanlig Tono-praksis. Vi må ha inntekter og rapporter over bruk før vi kan avregne. Avtalen er nå inngått, og den har tilbakevirkende kraft, og dermed vil vi avregne også for bruk fra perioden før avtalen ble inngått.
– Hvordan skal man gå fram får å få utbetalinger basert på avspillinger av sitt eget verk bakover i tid?
– Avtalen innebærer at TikTok rapporterer data til Tono. Medlemmer trenger ikke å foreta seg noe.

Martinsen utdyper at det er normalt for Tono å behandle enorme datamengder.
– Vi vil avregne til rettighetshaverne vi representerer på bakgrunn av informasjon vi mottar om bruk av musikken deres på TikTok. Fordi avtalen er underlagt konfidensialitet er vi forhindret fra å gi ytterligere detaljer om dette.

Polaris Hub opptrer på vegne av alle tre organisasjonene når de forhandler og inngår avtaler med internasjonale digitale musikktjenester. Polaris Hub har tidligere også forhandlet nordiske avtaler med Meta (Facebook & Instagram), Apple, Spotify, YouTube og SoundCloud. Utbetaling av vederlag til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag foretas av hvert lands kollektive forvaltningsorganisasjon til sine respektive medlemmer.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.