Marianne Antonsen2 2002

GramArt: – Takk for tydelig svar, MFO!

I dette innlegget går GramArt-ledelsen kulturminister Giske rett imot: De mener å ha solid jusidisk bagrunn på at den nye fondsavgiften ikke er forenlig med det samme Gramo-vederlaget som artistene mottar i dag: – Som styremedlemmer i Gramo kan vi ikke godta at artistene/musikerne skal tape sine egne penger, som de ellers ville ha fått uten ny fondsavgift. Må vi velge mellom pose og sekk, vil vi alltid velge det som lar artistene beholde sine egne penger, skriver styreleder Marianne Antonsen og nestleder Øystein Rudjord. GramArt-lederne bruker også anledningen til å rose MFO-styrelederen, etter det de har sett som uklare grenseoppganger mellom GramArt og MFO: – Bjerkestrand har også stemt for at han ikke ser noen teknisk løsning på problemet. Derfor skal vi SAMMEN i Gramo kjempe for at en ny fondsavgift ikke blir innført.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Av Marianne Antonsen, styreleder i GramArt og Øystein Rudjord, Nestleder i GramArt

Til tross for Arnfinn Bjerkestrands enighet i Gramostyret, har vi ved flere anledninger erfart at forbundslederen har gått ut mot sine egne vedtak i Gramo. GramArt er nå tilfreds med at Bjerkestrand i MFO fortsatt er enig i at konsekvensen av en ny fondsavgift vil medføre milliontap for norske artister/musikere.

Bjerkestrand har også stemt for at han ikke ser noen teknisk løsning på problemet. Derfor skal vi sammen i Gramo kjempe for at en ny fondsavgift ikke blir innført.

Bjerkestrand har et poeng med at vi sammen kan få til mer penger for norske utøvere. Flott, men i Gramosammenheng handler det nå om å ikke tape penger. Her må vi også stå sammen. Arnfinn Bjerkestrand har i lang tid sett den samme dokumentasjonen som oss. Han vet også at vederlagsnemdas vedtak er endelige, og kan ikke ankes. Selv med frigjøringsdagen friskt i minne, hører det vel med til sjeldenhetene at politikere kan overprøve et domstolslignede organ. Eller mener du at Trond Giske & Co skal lære vederlagsnemdas formann, jusprofessor Rognstad, juss? Forøvrig interessant det du nevner om at den særdeles sakkyndige nemda bryter loven.

Når det gjelder Fond For Utøvende Kunstnere mener GramArt at fondet har en viktig funksjon både for MFO og GramArts medlemmer. Vi vil sammen med dere arbeide for fondets eksistens. Staten som eier fondet, må ta ansvar. Allerede nå får FFUK ca. 25 millioner kroner årlig fra avgift. Det er mer enn noen gang. En ny fondsavgift på et nytt område, vil selvsagt øke fondets kasse. Men det vil føre til at Gramos vederlag reduseres. Som styremedlemmer i Gramo kan vi ikke godta at artistene/musikerne skal tape sine egne penger, som de ellers ville ha fått uten ny fondsavgift.

MFO og GramArt har samarbeidet godt i mange saker i forskjellige fora. Da MFO nylig begynte å ansette personer fra GramArt, samt ”brande” seg ut til artister, inviterte GramArt til et samarbeidsmøte. Dere har også etter dette fått representasjon i Spellemannkomitèen sammen med oss.

For flere år siden hadde MFO flertallet i Gramo. Dere ville ikke ha med GramArt. GramArt lar selvsagt MFO sitte ved styrebordet i Gramo, selv om vi nå har flertallet blant utøverne (vi har to, MFO en). Vi registrerer at Bjerkestrand ønsker større innflytelse i Gramo, men regner selvsagt ikke med at dette går på bekostning av styreplasser.

GramArt vil ikke bruke sin innflytelse på å skyve unna hverken Norsk Artistforbund eller MFO i Gramo, hvis status quo opprettholdes.

Under Bjerkestrands ledelse har vi sett at MFO i økende grad har brukt mye, og fortsatt forpliktet MFO til å bruke mye fagforeningspenger på et fåtall av MFOs medlemmer.

Bare deltagelser og økonomiske bidrag til by:Larm, Inferno, Midem i Cannes, Music Export Norway, Alarm og Spellemann utgjør betydelige summer. Men det er til artistenes beste. Det er vi sammen enige om.

Marianne Antonsen & Øystein Rudjord
hhv styreleder & nestleder i GramArt

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev