Faro Musikkguiden 2005 (Foto: Faro Publishing)

GramArt kjøper Musikkguiden, avviser MFO-feide

I løpet av den siste måneden har artistorganisasjonen GramArt sikret seg rettighetene til Faro Musikkguiden og kjøpt seg eksklusivitet på by:Larm. Det siste har avfødt sterk kritikk fra MFO, som inntil i år har kjøpt mesteparten av Musikkguidens opplag. Nå betegner MFO-leder Arnfinn Bjerkestrand Musikkguidens eierforhold som «problematisk» : – Det kommer selvfølgelig an på den redaksjonelle linjen (…) vi ønsker jo ikke nødvendigvis å bidra så lenge vi samtidig føler at GramArt ønsker oss av veien, sier Bjerkestrand til Ballade. Daglig leder i GramArt, Terje Klausen, avviser at den siste tidens grep er en del av noen feide mellom de to artistorganisasjonene: – GramArt har jobbet med juridisk rådgiving til artister i 16 år. I år ønsket vi å arbeide uforstyrret på by:Larm, og samtidig gi artistene et godt tilbud om gratis reise. Musikkguiden har vi ikke kjøpt for å tjene masse penger, men for å sikre at dette viktige produktet fortsatt kan være tilgjengelig for artistene og bransjen, s

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Faro Musikkguiden kom ut for første gang i 1991, og har siden fungert som en salgs årlig ”gule sider”-utgivelse for musikkbransjen. Direktør i Faro Publishing, Simen Rognerud, har vært primus motor hele veien.

Den 16. desember gikk det ut en pressemelding fra GramArt – som fortalte at de hadde kjøpt den årlige bransjekatalogen. GramArt blir dermed ny utgiver av Musikkguiden fra og med 2006.

Bredere nedslagsfelt?

Rognerud vil ikke inn på hvor mange som var interesserte i å kjøpe boken, men til Ballade forteller han at kjøpesummen uansett ikke var avskrekkende:

— Vi har gitt ut denne boken siden 2001, og følte at vi måtte ta noen veivalg i forhold til å utvikle produktet videre. Det ene alternativet var å ta kostnadene selv, det andre var å selge rettighetene til boken. Vi hadde møter med noen aktuelle kandidater, og har kommet frem til en god avtale med GramArt. De har noen interessante ideer om hvordan Musikkguiden kan føres videre, forteller Rognerud.

På spørsmål om hvilke grep Rognerud ser for seg i forhold til å holde musikkguiden aktuell også i årene som kommer, svarer han:

— Boken har hatt den samme formen i 15 år, selv om den naturligvis har blitt kvalitetssikret og utviklet fra år til år. Det vi ser for oss faller under helt alminnelig medieutvikling, for eksempel i retning av ulike typer nettversjoner. Men mye av dette blir selvfølgelig avhengig av hvordan GramArt ønsker å bruke produktet.

Ny redaktør, nye grep

For selv om Rognerud kommer til å ha opp til flere fingre med i spillet hva 2006-utgaven angår, er det GramArts folk som etter hvert vil ta over selve produksjonen, forteller Rognerud:

— GramArt kommer til å ha sin egen redaktør allerede fra 2006-utgaven, men det er naturlig at det blir en viss overlapping. Vi er selvfølgelig veldig opptatte av at produktet ikke forringes, så jeg kommer nok til å være med og legge litt grunnlag for den videre utviklingen, selv om GramArt kommer til å ta over hele styringen på sikt. Vi har hatt noen veldig positive samtaler på veien, sier Rognerud til Ballade i dag.

For dyrt for MFO

Tidligere har også Musikernes Fellesorganisasjon vært i kontakt med Rognerud i forbindelse med kjøp av Musikkguiden. Men forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand så seg ikke råd til å innfri kjøpesummen Rognerud krevde:

— Det er riktig at vi ble spurt om å kjøpe musikkguiden før GramArt. MFO har i mange år kjøpt inn en stor del av bokens opplag til våre medlemmer – omtrent 7 000 av totalt 11 000. Hvis man kan reklamere med så godt forhåndssalg, er det selvfølgelig mulig å hente inn gode avtaler på annonser, mener Bjerkestrand.

Men kjøpet av rettighetene til Musikkguiden ble det altså ikke noe av.

— Prislappen ble for høy for oss. Dette ligger strengt tatt utenfor vårt primære virkeområde, vi må være varsomme med hva vi bruker medlemmenes penger på, sier Bjerkestrand.

Vil GramArt ha MFO «av veien»?

Forbundslederen er tilbakeholden i forhold til hvor store deler av opplaget MFO ønsker å kjøpe av årets utgave:

— Det kommer selvfølgelig an på hvor den redaksjonelle linjen legger seg. Ellers representerer eierforholdet også et visst problem for oss. Vi ønsker jo ikke nødvendigvis å bidra så lenge vi samtidig føler at GramArt ønsker oss av veien, sier Bjerkestrand, med klar referanse til GramArts nykjøpte by:Larm-eksklusivitet.

Ballade fikk tak i GramArts daglige leder Terje Klausen, for å be om en reaksjon på Bjerkestrands kommentar.

GramArt: – Produktet, ikke pengene

— Jeg har ikke så mye å si til akkurat dét. GramArt har hatt en god dialog med både MFO og Musikkguiden over lang tid. Vi ser Musikkguiden som et verdifullt redskap for artistene. Både MFO og GramArt har kjøpt eksemplarer til sine medlemmer – hvis MFO ikke lenger vil være med, får vi heller prøve å nå frem til MFO-medlemmene igjennom andre kanaler, konstaterer Klausen.

Bjerkestrand sier at han ikke ville bruke MFO-medlemmenes penger på å kjøpe denne årboken – hva vil eierskap i Musikkguiden gjøre for GramArts medlemmer?

— Jeg legger meg ikke opp i hvilke vurderinger MFO gjør. Så langt jeg har oppfattet, deler MFO og Bjerkestrand vår oppfatning av at Musikkguiden er viktig, og at den fortsatt bør gis ut. Ellers er det ikke riktig at selger kontaktet MFO før GramArt – vi ble kontaktet parallelt. En stund var det også snakk om at GramArt og MFO skulle samarbeide om å gi den ut. Vi har holdt kontakten med MFO og tilbudt dem samme betingelser som de hadde med Fasting Rognerud ANS – hva de velger å gjøre med det tilbudet blir opp til MFO, sier Klausen, som samtidig presiserer at kjøpet ikke er gjort for å tjene GramArt masse penger:

— For oss var kjøpet en avveiing – dette er noe vi måtte gjøre for å sikre at Musikkguiden fortsetter å komme ut. Da var det nødvendig å ta den initialkostnaden det var å kjøpe rettighetene. Så får vi heller håpe at videre utvikling av produktet kan sørge for at vi får tilbake hele eller i alle fall deler av investeringen senere, sier Klausen.

Bredt potensial

Han har flere planer om hvordan Musikkguiden kan både utvides og forbedres:

— Vi vil nok legge større vekt på nye, webbaserte tjenester som bygger på det gode grunnlaget som er lagt i produktet Musikkguiden til nå. Likevel skal kjerneproduktet opprettholdes i sin nåværende form. Guiden er et papir produkt med hovedsakelig tabellarisk data, et register som det kan være aktuelt å utvide i flere retninger. Vi ser også at det kan være interessant å bygge ut andre områder av papirproduktet – for eksempel med artikler og informasjon. Her er det en rekke markeder å snuse på. Selv om det altså ikke er vår primærinteresse å tjene penger på Musikkguiden, vil et kommersielt fokus være nødvendig for å lykkes, sier Klausen.

GramArt-lederen understreker at han er svært glad for at Simen Rognerud har sagt seg villig til å hjelpe til enda en stund:

— Det er kapasitetsforhold som gjør at selger ikke har satset videre på Musikkguiden for egen maskin. Samtidig er Rognerud genuint interessert i at produktet skal overleve, så han kommer til å legge igjen en betydelig arbeidsinnsats i overgangsfasen. Denne hjelpen og kompetansen var også avgjørende for oss i forhold til å kjøpe eller ikke kjøpe. De som skal drive produktet videre for oss, er allerede i gang med idé-dugnader, sier Klausen.

Kjøper arbeidsro på by:Larm

Omtrent samtidig har Klausen valgt å markere GramArt som samarbeidspartner for by:Larm. Undertegnede ba Klausen fortelle litt om hvor fornøyd han er med avtalen, og hvorfor GramArt ønsker å knytte tettere bånd til by:Larm i år.

— Vi er veldig fornøyde med avtalen. Dette er konstruktivt og sprekt av by:Larm, vi gleder oss til å styrke samarbeidet. Avtalen hadde sitt utspring i at reisen til Tromsø blir ekstra dyr for artistene, de 3000 by:Larm-kronene per band rekker ikke så langt denne gangen. Derfor ville vi gi de som skal spille en mulighet til å reise gratis. Dette har artistene gitt oss veldig god respons på. GramArt ser by:Larm som en viktig bransjearena, som vi vil bruke til å fortelle folk hva vi er og hva vi står for.

Både GramArt og MFO har holdt på med juridisk hjelp til artister i en årrekke, men i år får ikke MFO lov til å annonsere for sin artisthjelp. Hvorfor var eksklusivitet i by:Larmavisen viktig for dere i år?

— Jeg vil ikke kommentere by:Larm-avisen spesielt. Avtalen med by:Larm er konfidensiell, men noen av våre betingelser er eksklusivitet i en del kommunikasjon til deltakerne. Som Mogård Larsen sa: Du ser ikke annonser for både VG og Dagbladet på by:Larm. Jeg synes vi har vært ganske beskjedne, sier Klausen, før han fortsetter:

— Det var aldri vår intensjon at MFO ikke skulle være å se på by:Larm, men vi vil heller ikke bli så mye forstyrret i forhold til den satsingen vi legger opp til. GramArt har holdt på med denne typen juridisk rådgiving til artister i 16 år, mens MFOs initiativ er av langt nyere dato. Det er selvfølgelig fritt for alle å gjøre liknende typer avtaler med by:Larm, men når vi først har gjort den for vår bransje er det naturlig nok litt sent for andre å gjøre den samme avtalen.

Gjelder GramArts eksklusivitetsavtale med by:Larm andre områder enn by:Larm-avisen?

— Avtalen er konfidensiell, så det vil jeg ikke gå inn på.

Grudge-match?

Er det dårlig stemning mellom GramArt og MFO etter at MFO ”kuppet” GramArts mangeårige jurist, Lars Chr. Fjeldstad?

— Det har jeg ikke noen kommentar til, utover at det er en handling som vi ikke er spesielt glade for. Men det er ingen krise for oss – vi har erfaring som ikke er knyttet til enkeltpersoner. Men dette er altså andre gang på to år at MFO har gått i GramArts rekker når de trenger nye folk.

Du tenker på Anders Oddens overgang fra GramArt til MFO for ikke så lenge siden?

— Jeg sier ikke at det nødvendigvis var en smart ansettelse, men det vitner i alle fall om en viss mangel på fantasi, sier Klausen.

Fjeldstad går til MFO, GramArt kjøper seg inn som samarbeidspartner i by:Larm, MFOs annonse stoppes…har dette noe med at GramArt er lite lystne på å se sin egen jurist igjennom mange år sittende ved MFOs bord på by:Larm?

— Nei. Det er ikke tilfellet. Fjeldstad hadde – uavhengig av våre avtaler med by:Larm – uansett ikke kunnet sittet ved MFO-bordet på by:Larm i år, forsikrer Klausen.

Musikkguiden utgis på sommeren hvert år. Den har så langt vært på omtrent 230 sider i A5 format, paperback. Høsten 2003 ble Faro Musikkguiden første gang lansert som internettjeneste i tillegg til bokversjon. Internettjenesten finnes i dag i på www.musikkguiden.info, i tre versjoner:

 • Basic, som er en gratis tjeneste hvor man kan gjøre direkte søk på firma, plateetiketter, kontrakterte artister og musikkutstyrs merker.
 • Pluss, som i tillegg gir mer informasjon om hver oppføring, letter orientering igjennom linker på søk og som gir mulighet til å søke på område/bransje.
 • Proff, som er en tjeneste som er spesialtilpasset for markeds- og promotion medarbeidere innen plateselskaper, booking og management.
 • Stillinger

  Stipendiat i musikk

  Universitetet i Stavanger

  Kantor/organist – 100%

  Kongsberg kirkelige fellesråd

  Kantor – 50%

  Kongsberg kirkelige fellesråd

  Kantor/ organist

  Gloppen kyrkjelege fellesråd

  Forskningsbibliotekar

  Nasjonalbiblioteket

  Hold deg oppdatert

  Meld deg på vårt nyhetsbrev