MFOs by:Larm-annonse

by:Larm-nekt for Musikernes Fellesorganisasjon

Stiftelsen by:Larm har besluttet å fjerne MFOs annonse fra by:Larm-avisen. I annonsen tilbys artistene som skal opptre under bransjetreffet i februar, gratis gjennomgang av usignerte kontrakter fram til 1. mai 2006. by:Larms begrunnelse er at stiftelsen har inngått en avtale med Gramart som innebærer «eksklusivitet i by:Larm sine kanaler for sin bransje». – MFO kommer til å ha sin vanlige stand under bransjefestivalen, men vi får altså ikke lov til å gi kontrakthjelp til artister. Dette er et tydelig signal om at by:Larm dessverre er blitt seg selv nok, mener forbundsleder i MFO, Arnfinn Bjerkestrand.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Den 25. november mottok Musikernes Fellesorganisasjon en ordrebekreftelse på annonsen som er avbildet i denne artikkelen. Annonsen var ment for trykk i by:Larm-avisen, men slik blir det altså ikke.

Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand mottok like før midnatt 21. desember en epost fra sponsorsjef Geir Oterhals i by:Larm med denne ordlyden:

«Hei Arnfinn! Annonsen dere har bestilt til by:Larm-avisa har jeg stoppet. Vi har en avtale med Gramart som innebærer at de har ekslusivitet i by:Larm sine kanaler for sin bransje. Dere vil selvfølgelig få en kreditnota om dere allerede har fått en faktura. Vi beklager dette. Hvis du har spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt med meg på mobil. Ha en fin dag!»

— Støtende annonse

I følge MFO fikk Bjerkestrand vite hvorfor annonsen hadde blitt stoppet: Oterhals kunne opplyse at GramArt hadde funnet MFOs annonse støtende, fordi MFOs tilbud til artistene kunne forveksles med Gramarts tilbud.

— En slik mulig forveksling kan vi ikke påta oss ansvaret for, sier Bjerkestrand, som poengterer at det er fjerde år på rad at MFO tilbyr gratis kontraktshjelp under by:Larm. Han er langt fra fornøyd med situasjonen:

— Dette er avtalebrudd. Annonsen en bestilt og levert etter invitasjon fra by:Larm, og til en avtalt pris. Men det som virkelig er trist, er at by:Larm nå gjør seg til dommer over hvilke aktører i bransjen som skal få anledning til å ytre seg. Vi tilbyr ikke leskedrikker eller mobiltelefoner, men en langsiktig tjeneste som det ikke nettopp er overskudd på her i landet, gratis kontraktshjelp til usignerte artister, framholder Bjerkestrand, før han legger til:

— Dessuten stiller vi ikke krav om medlemskap for at by:Larm-artistene skal få hjelp av oss.

Søkte MFO om 100.000 kroner

by:Larm har søkt MFO om 100.000 kroner i støtte til arrangementet i Tromsø. Søknaden er behandlet av MFOs Vederlagsfond, som forvalter forbundets andel av kollektive midler fra Gramo og Norwaco. Fondets styreleder Tore Nordvik sier at bevilgningen ble gitt under forutsetning av at MFO får normal adgang til by:Larm, og at denne forutsetningen ikke lenger er tilstede.

— Det er svært vanskelig, om ikke umulig, å begripe by:Larms beslutning i lys av hensynet til artistenes behov, sier Bjerkestrand:

— For oss ser det nå ut til at stiftelsen i første rekke prioriterer ut fra hensynet til egen bunnlinje, og at live-programmet nærmest er redusert til et alibi, et påskudd for å gjennomføre jippoet. Men vårt tilbud til by:Larm-artistene står selvsagt ved lag, og vi skal nok klare å finne andre kanaler for å nå fram til dem, sier Bjerkestrand.

En stund hersket det også tvil om MFO i det hele tatt skulle få lov til å ha sin vanlige stand på by:Larm, men dette avkrefter Bjerkestrand i dag overfor Ballade:

— Vi får lov til å ha stand, men vi får ikke lov til å holde seminarer eller drive artisthjelp, slik jeg forstår by:Larm.

Men hva om artister henvender seg til dere på standen og ber om hjelp eller et informasjonsmøte under by:Larm?

— Nei, si det. Vi får altså ikke lov til å gi råd til artister, så hvordan det kommer til å fungere vet jeg ikke, sier Bjerkestrand.

Ballade vil følge denne saken videre i uken som kommer, med intervjuer med alle impliserte parter. Har du en stemme som burde bli hørt i denne saken, mottas innlegg på ballade@mic.no.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev