Arnfinn Bjerkestrand og Lars Chr. Fjeldstad, MFO

MFO: Inviterer GramArt til samarbeid

I dette svaret til GramArt, avviser MFOs Arnfinn Bjerkestrand at artistene kommer til å tape penger på grunn av MFO. – Under siste styremøte i GRAMO, der både GramArt og MFO er representert, ble det fattet et enstemmig vedtak i denne saken. Altså ingen uenighet. Det følger av norsk lov at vederlaget i GRAMO ikke skal bli redusert på grunn av avgiften til fondet, noe kulturminister Trond Giske i brev til GRAMO bekrefter. Hvis Antonsen/Rudjord hadde engasjert seg med like stor styrke sammen med MFO i stedet for å krangle med oss, ville utøverne fått millioner mer å rutte med, skriver Bjerkestrand i dette innlegget.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO)

MFO vil at norske utøvere skal få mer penger, det kan vi få til om vi står sammen!

Vel hjemme fra den internasjonale musikerføderasjonens (FIM) konferanse i Polen med tema som piratkopiering, digitale rettigheter, musikk på mobil, iTunes, frilansernes stilling m.m. var Antonsen/ Rudjords innlegg i Ballade (på selve frigjøringsdagen) temmelig nedslående lesning!

Hvis Antonsen/Rudjord hadde engasjert seg med like stor styrke sammen med MFO i stedet for å krangle med oss, ville utøverne fått millioner mer å rutte med!

Å forsvare utøvernes individuelle rettigheter er mye mer enn et sjangerspørsmål, slik Antonsen/Rudjord vil redusere det til. Det faller dem tydeligvis tungt for brystet. Ingen artister skal betale for andres rettigheter. Dét er det brukeren av våre medlemmers prestasjoner som skal.

Den utøverpolitikken Antonsen/Rudjord legger til grunn i sitt innlegg, er antakelig årsaken til at norske artister har tapt millioner gjennom mange år. Vi har så mange felles fiender når det gjelder artistenes individuelle rettigheter at jeg med dette inviterer dere til samarbeid.

De sammes karakteristikk av MFO og meg, samt gjentatte advarsler mot å organisere seg i LO, lar jeg ligge. Det skal jeg ta opp et annet og mer egnet sted.

Så til selve saken om tvisten mellom GRAMO og nemnda og påstanden om uenighet mellom MFO og GramArt. Under siste styremøte i GRAMO, der både GramArt og MFO er representert, ble det fattet et enstemmig vedtak i denne saken. Altså ingen uenighet. På neste styremøte førstkommende mandag er vi imidlertid invitert til å drøfte saken igjen, og MFO vil gå inn i saken med alle muligheter åpne…

Det følger imidlertid av norsk lov at vederlaget i GRAMO ikke skal bli redusert på grunn av avgiften til Fondet, noe kulturminister Trond Giske i brev til GRAMO bekrefter.

GRAMOs hovedproblem er at vi har en nemnd som ikke følger norsk lov som et samlet Storting har vedtatt. Vi mener det påhviler kulturstatsråden et særlig ansvar å følge dette opp. MFO ønsker at to gode ordninger, GRAMO og Fondet, skal kunne leve side ved side til beste for musikere og artister. MFO har ikke konkludert i denne saken – noe Antonsen/Rudjord tydeligvis har gjort – men med GramArts nåværende flertall i utøversektor vil det være lett å få sin sak igjennom. Jeg utfordrer Antonsen/Rudjord til allerede nå å flagge sitt syn.

Ellers vil jeg oppfordre alle til å ta del i debatten. Gjerne på vårt diskusjonsforum som dere finner her, eller gjerne direkte til meg ab@musikerorg.no. Ikke minst; delta på Gramos generalforsamling 12. juni.

Når det gjelder MFOs utøverpolitikk vil jeg vise til informasjon på vår hjemmeside. Spørsmålet om hva vi gjør for alle utøvere, populære eller ikke, næringsdrivende eller fast ansatte, viser jeg blant annet til vår bannerannonse på www.farojournalen.no, vårt samarbeid med TRIGGER og til slutt vår juridiske rådgivning ved Lars Fjeldstad.

Selv om Antonsen/ Rudjords utfall mot meg neppe kan karakteriseres som noen kjærlighetserklæring, håper jeg at vi som profesjonelle aktører kan fortsette vårt gode samarbeid til beste for alle norske utøvere i Spellemannkommiteen, Music Export Norway, Antipiratvirksomhet, FFUK, NORWACO m.m..

Beste hilsen

Arnfinn

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev