Gisle Hannemyr (Foto: hannemyr.com)

– Det er ikke noe som tyder på at nedlastning erstatter kjøp av musikk

INTERVJU: – Jeg har ennå til gode å se data på at ulovlig nedlastning virkelig er stort problem, sier Gisle Hannemyr. Han regnes for å være blant landets fremste internetteksperter, og sitter dessuten i den nylig regjeringsoppnevnte Personvernkommisjonen. – Salget av CD-singler har gått ned, men pengestrømmen inn i underholdningsbransjen har ikke hatt noen dip de senere årene, mener Hannemyr.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Gisle Hannemyr er forfatter, forsker og blant landets fremste eksperter på Internett. Han er tilknyttet Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og sitter i den regjeringsoppnevnte Personvernkommisjonen som ledes av Kjellbjørg Lunde. Ballade har snakket med Hannemyr med utgangspunkt i TONOs forslag om at de skal få tilgang til IP-adresser fra nettselskapene, som et ledd i sitt arbeid for å forfølge ulovlig fildeling på nettet.

Et stort samfunnsproblem?

Dette er et forslag Hannemyr ikke støtter, og henviser til Datatilsynets innsigelser i gårsdagens Ballade (se egen sak [link id=63264 title=»her«]).

— Datatilsynets innvendinger er fornuftige. Det blir helt feil å gi private aktører adgang til å gjøre politiets arbeid, mener Hannemyr.

— Hvis man skal gi private så utstrakte myndigheter så må dette være et stort samfunnsproblem – og det er vel det som er spørsmålet her. Jeg har ennå til gode å se data på at ulovlig nedlastning virkelig er stort problem. Platebransjen opplever det nok slik, men det er ikke sikkert at det er realiteten av den grunn, sier Hannemyr.

— Det er ikke noe som tyder på at nedlastning erstatter kjøp av musikk. Faktum er at ungdom i dag bruker mye penger på forskjellige former for underholdning. Salget av CD-singler har gått ned, men pengestrømmen inn i underholdningsbransjen har ikke hatt noen dip de senere årene.

— I forlengelsen av dette kan det være på sin plass å minne om at platebransjen fikk gjennomført mye de fullmaktene de ønsket for å stoppe nedlastning, gjennom innføringen av at DRM fikk et særskilt vern i Åndsverkloven, som var ett av de viktigste tiltakene de ønsket for å stoppe ulovlig nedlastning på nettet.

‘Shock and awe’

Hvordan vurderer du Datatilsynets beslutning om å gi midlertidig konsesjon til advokatfirmaet Simonsen DA til å overvåke fildelingsnettverk?

— Det synes jeg er greit, da IP-nummer etter min mening ikke er en personopplysning. Konsesjonen fra Datatilsynet er gitt for registrere IP-nummer, og advokatfirmaet har ikke anledning til å gå inn i databasen til leverandøren for å gjøre en kopling mellom bruker og identitet.

Hannemyr legger til at spørsmålet om IP-nummer er en personopplysning i seg selv er et vanskelig prinsipielt spørsmål.

— De færreste tilfeller av IP-nummer identifisere et enkeltindivid, med unntak av bedrifter med statisk tildeling av slike. Ellers er det ingen entydig en-til-en kopling mellom IP-nummer og bruker. Dette nummeret med tidspunkt for bruk av datamaskinen gjør det mulig å kople til et abonnement, men det sier fremdeles ikke noe om hvem selve brukeren er.

I Norge har en mann fra Fredrikstad og en gutt fra Stavanger blitt dømt for ulovlig fildeling av henholdsvis film og musikk på bakgrunn av arbeidet til Simonsen DA. Advokat Espen Tøndel i SImonsen DA har uttalt at guttens foreldre kan komme til å måtte betale et sekssifret erstatningsbeløp for sine bedrifter.

Hannemyr forteller at dette er en taktikk som er kjent fra USA.

— I USA følger de en såkalt ”Shock and awe” strategi. Den dreier seg om å ta enkeltpersoner, gjerne mindreårige, og legge seg på millionsøksmål for å få maksimal medieomtale. Dette for å skremme målgruppen – og kanskje foreldrene til målgruppen – som driver med ulovlig nedlastning.

Ser du noen rettsprinsipielle problemer med en slik strategi?

— Det er nettopp det som er et viktig argument for at dette er en oppgave politiet må gjøre, og ikke en privataktør med sterke egeninteresser. Politiet vil forhåpentligvis legge en del andre vurderinger til grunn, for å forhindre urimelige overgrep mot den enkelte borger.

Bransjen må levere et bedre produkt

Du sitter i den nyopprettede Personvernkommisjonen, som skal ”ta for seg den sårbare stillingen personvernet har i møte med den teknologiske utviklingen og komme med forslag som kan bidra til å styrke enkeltmenneskets integritet og rett til privatliv”. Personvernkommisjonen skal stå fritt til å tolke dilemmaer og utfordringer innenfor hele personvernområdet.

Vil dette temaet bli tatt opp i denne kommisjonen?

— Vi har akkurat startet opp, så det er litt tidlig å si. Men det virker helt naturlig. Vi skal se på det som rører seg i samtiden på personvernspørsmål, noe dette temaet i høyeste grad gjør. Ellers er det viktig å få med at Personvernkommisjonen skal ligge unna konkrete lovforslag, som er Justisdepartementet sitt bord.

Til slutt, Gisle Hannemyr: Hva tror du er musikkbransjens løsning på det de anser som et så stort problem?

— Jeg tror løsningen er at bransjen må sørge for å være tilstede i markedet med et attraktivt produkt. Det må være et legalt, rimelig og ikke et DRM-belemret nedlastningsprodukt.

Det forventes at Personvernkommisjonen skal levere en rapport med konkrete forslag til løsninger på viktige problemstillinger i begynnelsen av desember 2008.

Les mer om DRM her (Wikipedia). Åndsverkloven finnes her.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev