Berit Kolstad (Foto: TONO)

Verken TONO eller NCB motarbeider musikkfilmer

DEBATTINNLEGG: Berit Kolstad, underdirektør i TONO og sjef for TONOs NCB-avdeling, svarer her på innlegget til regissør Audun Aagre, som laget musikkfilmen Magnetisk musiker. Hun skriver at NCBs tariffer ikke passer som hånd i hanske til filmer av den type Aagre har laget, men at: – Magnetisk musiker utgjør en så marginal del av norsk filmproduksjon at i løpet av undertegnedes 22 år i tjenesten ikke tidligere har mottatt og håndtert en eneste forespørsel om tillatelse til slik bruk av det repertoar vi forvalter.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Berit Kolstad, underdirektør i TONO og sjef for TONOs NCB-avdeling

Det er med undring vi har lest Audun Aagre’s spørsmål om TONO/NCB ikke ønsker at det lages dokumentarfilmer om musikken til sine egne medlemmer. La det med en gang slås fast: TONOs og NCBs oppgave er å forvalte rettighetshaveres økonomiske rettigheter ved offentlig fremføring og innspilling av musikkverk i Norge.

Dette gjør vi ved å innkassere vederlag for tredjemanns bruk av musikken og avregne dette videre til rettighetshaverne.

Vi gjør dette for å sikre rettighetshavere et rimelig utkomme av deres arbeid som opphavsmenn, ikke for å straffe filmfolk, Aagre.

Mellomløsning

Vår undring skriver seg til det faktum at vi siden august 2006 har svevet i den tro at vi i fellesskap, filmprodusenten Audun Aagre, komponisten Jon Balke og NCB (Nordisk Copyright Bureau), kom fram til et vederlagsnivå som var akseptabelt for alle parter.

I forhold til NCB ble det ikke framsatt noe forslag om full fraskrivelse av vederlag for bruk av Balkes musikk i dokumentarfilmen ”Magnetisk Musiker”. Det var imidlertid åpenbart både for Aagre, Balke og for oss at våre ordinære tariffer ikke tok høyde for den type produksjon det her var snakk om. Derfor fant partene fram til en mellomløsning som ble akseptert.

Vi forstår filmprodusenten Aagre slik at han mener NCBs tariffer er til hinder for at det lages dokumentarfilmer om ny norsk musikk.

Marginal

Vi har ingen problemer med å erklære oss enige i at eksisterende tariffer ikke passer som hånd i hanske for en dokumentarfilm om og med komponister og deres musikk. NCBs tariffer på det audiovisuelle området omfatter de ulike bildeproduksjonstyper som regelmessig etterspør musikk.

Filmer som ”Magnetisk Musiker” utgjør imidlertid en så marginal del av samlet filmproduksjon i Norge at NCB i løpet av undertegnedes 22 år i tjenesten ikke tidligere har mottatt og håndtert en eneste forespørsel om tillatelse til slik bruk av det repertoar vi forvalter.

Av forannevnte følger selvfølgelig at vi av den grunn aldri har sett et behov for å utarbeide en fast tariff til det formål. Videre følger at vi derfor ikke helt kjenner oss igjen i at vi og våre tariffer skal være grunnen til at dokumentarfilmer med og om våre medlemmer og deres musikk ikke blir laget.

Er det nå et potensielt behov for en tariff for et slikt produksjonsområde, så tar vi selvfølgelig dette på alvor. Vi ønsker jo at medlemmenes musikk kommer ut og blir brukt. Det er ikke et mål for oss å være prohibitive på vegne av våre medlemmer og deres rettigheter.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev