Ove Skåra, Datatilsynet (Foto: Berit Roald/SCANPIX)

Datatilsynet: Kritiske til TONO-forslag

INTERVJU: TONO ønsker tilgang til fildeleres IP-adresser fra nettselskapene som et ledd i sitt arbeid for å sikre opphavsmennenes økonomiske rettigheter. Dette møter nå sterk kritikk fra Datatilsynet, som har klare innvendinger mot forslaget. – Dette er sensitive personopplysninger som vi må passe på at de rette organer tar hånd om, sier informasjonsdirektør Ove Skåra. Han mener det får holde med advokatfirmaet Simonsen som har fått midlertidig konsesjon til å overvåke fildelere på Internett.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Datailsynet er et uavhengig forvaltningsorgan, opprettet for å se til at personopplysningsloven blir fulgt. Formålet med denne loven er å verne den enkelte mot krenking av personvernet gjennom bruk av personopplysninger. Datatilsynet er både tilsyn og ombud.

Ballade har i dag snakket med Ove Skåra, som er informasjonsdirektør i Datatilsynet, om TONOs forslag i forbindelse med revidert åndsverkslov. TONO ønsker selv tilgang til nettbrukeres IP-adresser for å slå ned på ulovlig fildeling.

— Fullstendig galt

Hva er Datatilsynets holdning til TONOs utspill, Ove Skåra?

— Det initiativet TONO her tar for å se nærmere på åndsverksloven er i og for seg positivt. Vi mener denne loven ikke fungerer helt tilfredsstillende i dag.

Datatilsynet sendte derfor kopi av godkjennelsen til advokatfirmaet til både Kulturdepartementet og Justisdepartementet, og mener det trengs et bredere lovgrunnlag for slik aktivitet.

— Vi ga i 2006 midlertidig konsesjon til advokatfirmaet Simonsen DA for å drive privat etterforskning på Internett, som i seg selv er noe betenkelig sett fra vår side.

— Det blir fullstendig galt å utvide dette med ytterligere private aktører. Det handler om rettsikkerhet, og det er en politioppgave.

Så Datatilsynet har prinsipielle innvendinger mot at en organisasjon som TONO skal gis innsyn?

— Helt klart. Dette er sensitive personopplysninger som vi må passe på at de rette organer tar hånd om, sier Skåra.

TONO: Ingen offentlig myndighet

TONO mener at en organisasjon av deres størrelse vil opparbeide et profesjonelt system som til enhver tid vil foreta ansvarlige vurderinger i forhold til hvilke saker de ønsker å forfølge.

Hva mener Datatilsynet om en slik vurdering?

— De er like fullt ikke en offentlig myndighet. Da kan jo enhver større kommersiell aktør bruke samme argument, og samfunnet har sagt at politiet skal ivareta slike hensyn her i landet. Initiativet til debatt er som sagt positivt, men løsningen de har kommet frem til er ikke bra.

— Tvert imot vil jeg nesten si at dette er problematisk nok som det allerede er.

Hvordan mener Datatilsynet at samfunnet skal håndtere ulovlig nedlastning hvis det ikke fungerer tilstrekkelig godt i dag?

— Vår rolle i dette er å være en vakthund så det vil jeg ikke spekulere i. Det er flere mekanismer som gjelder som handler om mer enn bare personvern.

Advokatfirmaet Simonsen

Datatilsynet ga sent i 2006 en tidsbegrenset konsesjon (gyldig til 31. desember 2007) til advokatfirmaet Simonsen DA. Konsesjonen gir Simonsen DA adgang til å overvåke fildelingsnettverk og kartotekføre brukeres IP-adresse, nicknavn, nedlasting og lister over hva de deler.

Konsesjonen gir firmaet rett til å behandle personopplysninger til følgende formål: ”Bistå rettighetshavere i deres arbeid med å stanse ulovlig eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten, blant annet på Internett, av deres rettslig beskyttede verker og arbeider.”

Simonsen DA jobber for MPA (Motion Picture Association), NVF (Norsk Videogramforening) og IFPI Norge, som er interesseorganisasjonen for de største plateselskapene i Norge.

Denne konsesjonen ble i følge Datatilsynet gitt under tvil, men de mente likevel at opplysningene kunne registreres med grunnlag i personopplysningsloven.

Etter Datatilsynets mening reiser saken prinsipielle spørsmål som bør få en politisk avklaring.

Hva er Datatilsynets erfaringer så langt i denne saken, Skåra?

— Den er ikke gammel nok til at vi har evaluert den, men vi har ikke noen som helst grunn til å tro at advokatfirmaet gjør noe annet enn det som står i konsesjonen. Noen, i dette tilfellet gjelder det sikkert TONO, mener nok vi skulle gitt videre fullmakter, mens andre mener det motsatte.

— Vi synes vi har gått langt nok allerede med vår konsesjon, som har ganske strenge betingelser. Simonsen DA kan registrere IP-adresser, men får de ikke ut. Det er en politioppgave, forklarer Skåra.

I mars 2007 ble en mann fra Fredrikstad dømt til 15 dagers ubetinget fengsel og 50.000 kroner i bot for å ha lastet opp filmen ”Pittbull-Terje” på bakgrunn av informasjon advokatfirmaet leverte til politiet.

Ove Skåra i Datatilsynet mener også at det ikke er nok med overvåkning og straff, men etterlyser også bedre informasjon fra bransjens side:

— Vi vil oppfordre bransjen til å gi skikkelig informasjon til publikum. Det ser ut til at de ønsker å slå ned på det alle egentlig vet er ulovlig, men det er også en god del gråsoner der ute som mange ikke er helt sikre på er lovlige eller ulovlige, sier han.

Konsesjonen fra Datatilsynet til advokatfirmaet Simonsen DA kan leses i sin helhet her.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev