Irina Eidsvold Tøien (Foto: TONO)

TONO ønsker tilgang på IP-adresser

INTERVJU: Som et ledd i arbeidet for å stoppe ulovlig nedlastning av musikk ønsker TONO tilgang til fildeleres data-identitet med rett til å få utlevert IP-adresser fra nettselskapene. Dette for selv å gjøre det mulig å spore opp ulovlige fildelere. – Forslaget til nye regler legitimerer en effektiv og mer skånsom måte å følge opp krenkelsene på. Vårt forslag er en måte å imøtekomme en del av befolkningens behov for å løse disse problemstillingene utenfor politiet, sier juridisk rådgiver i TONO, Irina Eidsvold Tøien, til Ballade.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

I dag må opphavsmenn gå til politianmeldelse før de kan få tak i IP-adressene til fildelere som driver med ulovlig nedlastning av musikk på Internett, men med dette nye forslaget, som er satt frem i forbindelse med at åndsverksloven skal revideres, etter planen innen 2009, ønsker TONO selv å forfølge økonomisk krav mot disse fildelerne.

Ballade har i dag snakket med en ferierende Irina Eidsvold Tøien, juridisk rådgiver i TONO, om dette utspillet.

Tøien, hva er hovedgrunnen for at dere nå vil gå til et såpass drastisk skritt?

— Det er et stort problem med ulovlig bruk av musikk i dag. Ulovlig nedlastning og fildeling fører til store tap for rettighetshaverne. Ressurssituasjonen i politiet er slik at de ikke klarer å følge opp dette i så stor grad som vi ønsker det. For rettighetshaverne er det heller ikke noe mål i seg selv å lage en politisak av noe som like godt kan følges opp som et økonomisk, sivilt krav. Det sentrale er at rettighetshaverne skal få betalt for bruken av musikk, understreker Tøien.

Hvordan stiller TONO seg til de personvernrettslige sidene ved dette?

— Men disse adressene er jo ettersporbare hvis det er en politisak også. Vi ønsker å løfte problemstillingen ut av et kriminalitetsperspektiv og over i et mer sivilrettslig landskap.

Sterkt av Venstre

Unge Venstre uttalte før helgen at dere går ut med dette fordi dere mener politiet ikke gjør jobben sin med å ta fildelere. Om man skal følge denne logikken helt ut bør alle som føler at politiet ikke gjør jobben sin få lov til å ta loven i egne hender.

Hva er din kommentar til dette?

— Det er egentlig ganske sterkt at Venstre sier noe slikt. Forslaget om fri fildeling som Venstre fremmet på sitt landsmøte i år, ble blant annet fremmet, påstod Venstre, av medfølelse med fildelerne, som syntes det var for ille å forfølge fildelere med straffesanksjoner. IP-adresseforslaget muliggjør jo at man kan «gjøre opp» utenfor straffesystemet og uten anmeldelse og politiinvolvering, noe som burde imøtekomme Venstres behov for et alternativt sanksjonssystem.

— I dag har man situasjoner der 15-åringer kan bli arrestert på gutterommet. Vårt forslag er en måte å imøtekomme en del av befolkningens behov for å løse disse problemstillingene utenfor politiet, understreker Tøien til Ballade.

Profesjonelt system

Ser TONO noen prinsipielle vansker med dette, for eksempel i forhold til andre og kommersielle organisasjoner og andre bransjer som kan ønske det samme?

— Nei, vi er jo en organisasjon med 15 000 medlemmer, og ikke en enkeltperson. Det betyr at vi har et profesjonelt system som til enhver tid vil foreta ansvarlige vurderinger i forhold til hvilke saker vi ønsker å forfølge. Jeg ser det betenkelige i at privatpersoner skulle fått et slikt ansvar. TONO driver på grunnlag av bevilgning fra kulturdepartementet, og det ligger en naturlig profesjonalitet i en så stor organisasjon.

Effektivt og skånsomt

Hvilken juridisk rett har TONO til å forfølge krav på denne måten?

— Det rettslige grunnlaget er ikke endret i forhold til at vi forvalter komponister, tekstforfattere og forleggeres enerett til å bruke musikk i det offentlige rom. Forslaget til nye regler legitimerer en effektiv og mer skånsom måte å følge opp krenkelsene på. Det er oppstått, eller utviklet seg, et vakuum mellom den tappingen som skjer på rettighetshavernes bekostning og de tiltak samfunnet har sett seg i stand til å verksette for å demme opp for ulovligheten og misbruket. Dette hullet er det vi foreslår tiltak for å tette.

— Samtidig er det viktig å understreke at for rettighetshaverne er ikke straffing av de som misbruker musikk et mål i seg selv. Målet for TONO er å legge til rette for mest mulig bruk av musikk som rettighetshaverne får betalt for, sier Tøien.

Fortgang i forståelsen blant de unge

Kan dette forslaget ses som en forlengelse av Piracy Kills Music-kampanjen?

— Piracy Kills Music er en bevisstgjøringskampanje og kan godt sees i sammenheng med dette forslaget. Vi arbeider på ulike flanker for å ivareta rettighetshavernes interesser. For tiden bruker vi mye tid på å bevisstgjøre unge i forhold til nødvendigheten og berettigelsen av å skulle betale for bruk av musikk, også for at de som skaper musikk skal kunne fortsette å gjøre det, sier Tøien avslutningsvis, og legger til:

— Personlig synes jeg det er uverdig; uverdig at man tillater seg selv fritt å bruke noe andre har skapt uten å ville betale for den opplevelsen man skatter. Jeg har håp om at vi kan klare å lære opp de unge – i alle fall de aller yngste – fra 8. klasse, og kanskje vil det hjelpe på å få «fortgang i forståelsen» dersom de som ikke betaler får et krav i posten, som TONOs forlag og de nye svenske bestemmelsene legger til rette for. Lignende bestemmelser er også vedtatt i EU, sier Tøien.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev