Slakteriet Scene i Hammerfest har fått over en halv million kroner fra Kulturrom til å oppdatere og utbedre det lydtekniske utstyret (Foto: Tomas P Christensen)

15,2 millioner til kulturrom over hele landet

Kulturrom fikk inn rekordmange søknader om tilskudd, selv i en tid med usikker fremtid for store deler av kultur-Norge. I dag har de tildelt over 15 millioner kroner til 79 søkere, men dette dekker bare ca 10 prosent av de samlede omsøkte kostnadene.

Kalender

Til årets andre hovedsøknadsfrist fikk Kulturrom inn rekordmange søknader om tilskudd – til tross for at vi er i en uoversiktlig og vanskelig tid for de aller fleste, der pandemien har preget store deler av kultur-Norges fremtidsutsikter.

– Kulturrom er veldig glade for å kunne dele ut over 15 millioner kroner til kulturtiltak i hele landet, som vil komme mange til gode i årene som kommer, sier Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom.

– Vi har merket en markant økning i søknadsmengden til Kulturrom de siste årene, og særlig i 2020. Dette gjør det veldig tydelig at behovet for egnede kulturrom til opplevelse og utøvelse av kunst- og kultur på tvers av sjangre og uttrykk er viktigere enn noen gang, sier hun på nettsiden til Kulturrom, tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler (og tidligere kjent som Musikkutstyrsordningen). – Vi skal tilbake til den nye normalen etter COVID-19, og da er kulturens infrastruktur en avgjørende brikke på veien, sier Sørensen.

Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom (Foto: Jonathan Vivaas Kise)

Så langt i 2020 har Kulturrom mottatt over 612 søknader (mot 484 i 2019 og 268 i 2018) om tilskudd med en investeringssum på ca 313 millioner kroner, forteller de. I denne runden, som er den andre av to årlige tildelinger, ble totalt 15,2 millioner kroner tildelt, fordelt på 79 søknader fra hele landet. Tilskuddet dekker rundt 10 prosent av de samlede omsøkte investeringskostnadene. Totalt i 2020 har Kulturrom gitt over 40 millioner kroner i tilskudd til norsk kulturs infrastruktur, forteller de på nettsidene sine.

En av kulturaktørene som har fått tilslag på søknaden sin er SOT Hammerfest, som opprettet konsertscenen Slakteriet Scene sommeren 2020. Scenen har ambisjoner om å arrangere 60-70 arrangement årlig, forteller de, og mottar nå 547.000,- kroner til å oppdatere og utbedre det lydtekniske utstyret.

– For Sot Hammerfest og Slakteriet scene, som relativt nyetablert konsertscene, betyr tilskuddet fra Kulturrom enormt mye. Vi får nå mulighet å anskaffe en sceneteknisk produksjon som står til forventningene artistene har, og som gjør livet betraktelig mye lettere for oss som arrangør av 60-70 arrangementer årlig. Svært mange artister reiser rundt i nord uten egne produksjoner, og er avhengig av at spillestedene kan levere eget utstyr av riktig kvalitet, og gjennom tilskuddet vil vi nå kunne etablere oss som et naturlig spillested for artistene som tenker å legge reiseruten også helt nordligst i landet, forteller Tommy Niska, eier av Sot Hammerfest AS.

Se tildelingslistene her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev