Bandet Hinterland hadde nylig konsert i Hagen til Kulturhuset Hovtun i Asker. Fra venstre Nicolai Herwell, Marte Herwell og Ellinor Johanne Stendal. Kulturhuset Hovtun får midler til å bygge en helt ny scene som skal legge til rette for stor aktivitet fremover (Foto: Anne Maren Aabø)

Kulturrom delte ut 20 millioner til gode vilkår for fremføring av musikk, teater og dans

I årets første tildelingsrunde fikk Kulturrom inn rekordmange søknader. Nå er tildelingene klare, og 20,6 millioner ble fordelt på 109 søknader. Kulturrom vil være fleksible rundt gjennomføring, rapportering og utbetaling, forteller de til Ballade.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Kulturrom er en tilskuddsordning for teknisk utstyr og lokaler (tidligere Musikkutstyrsordningen). I forrige uke delte de ut penger etter årets første hovedssøknadsfrist, med rekordmange søknader om tilskudd.

Stort behov over hele landet
Kulturroms fordelingsutvalg behandlet 216 søknader med en samlet investeringssum på 157 millioner i første søknadsrunde 2020, og delte totalt ut 20.6 millioner kroner fordelt på 109 søknader. Alle landets 11 fylker er representert blant tilskuddsmottakerne, og på fordelingstoppen ligger disse fem fylkene: Viken, Rogaland, Oslo, Trøndelag og Vestfold og Telemark.

– Ut fra søkermassen ser vi at det er et stort behov for hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet, sier Kjetil F. Wevling, Kulturroms konstituerte daglige leder.

– Fantastiske prosjekter over hele landet blir nå en realitet med over 20 millioner tildelt i første tildelingsrunde. Vi har sett en enorm økning i søknader siden Kulturrom fikk utvidet mandat i fjor. Det tyder på at behovet for styrking av den kulturelle infrastrukturen for musikk, dans og teater aldri har vært større, og vi jobber kontinuerlig for å få økt de økonomiske rammene slik at langt flere flotte og viktige prosjekter kan realiseres, sier han.

Fleksibel ordning i koronatid
Pandemien har naturligvis også satt sitt preg på tilskuddene og premissene for dem. Frist for å søke tilskudd i denne runden var 1. mars 2020, bare dager før hele landet var under lockdown og både hverdagen og fremtiden var endret for hele kulturlivet.

– Koronautbruddet har truffet norsk kulturliv hardt, og evnen til å investere i lokaler og utstyr har for mange endret seg siden søknadsfristen 1. mars 2020, forteller Wefling til Ballade.
– Kulturrom ønsker å tilrettelegge for at alle som har mottatt tilskudd på best mulig måte skal klare å gjennomføre tiltaket. Vi åpner dermed for økt fleksibilitet i forbindelse med gjennomføring av tiltak, rapportering og utbetaling.

Viktig styrking av kulturarenaene
Klokkerstua Nærmiljøsentral i Asker er en av tilskuddsmottakerne i denne runden. De får 168 000 kroner til bygging av en ny scene, samt 115 000 kroner til lys- og lydutstyr.

Arne Dahl er daglig leder for Klokkarstua Nærmiljøsentral, som er tilknyttet og samarbeider tett med Kulturhuset Hovtun i Asker:
– I denne post-korona-tid etter å ha planlagt for oppstart av musikkundervisning for barn og unge en tid kommer tilskuddet fra Kulturrom som sendt fra himmelen. Klokkarstua Nærmiljøsentral og Kulturhuset Hovtun utvikler i samarbeid med teamet «Stendal og Herwell» et konsept med kor, band, singer-songwriter og komposisjonsundervisning fra høsten 2020, forteller Dahl.

– Det at vi nå blir gjort i stand til å kunne utvikle et kombinert scenerom og studio i tilknytning til salen i 2. etasje gir også Kulturhuset Hovtun helt andre muligheter til å arrangere konserter og arrangementer som krever god akustikk, lyd/lys og derved kunne gi en fullverdig publikumsopplevelse. Inntil i dag har vi måttet bruke et hjørne i kafeen eller arrangere konserter utendørs. Dette har selvsagt på ingen måte vært tilfredsstillende, og begrenset våre muligheter sterkt. Vi ser frem til at tilskuddet vil styrke vår plass som en unik kulturarena syd i «Nye Asker» her på Klokkarstua, sier han.

En utvidet ordning

Fra 2019 har Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) fått et utvidet mandat fra å være en tilskuddsordning for det rytmiske musikkfeltet til å bli en ordning som også favner hele musikkfeltet, dans og teater.

Her er liste over alle tildelingene, og her er oversikt over tildelingene fylkesvis.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev