Lystekniker Ingrid Høsøien på jobb (Foto: Anne Irgens)

Rekrutteringa stopper opp i konsertbransjen: – Mange vil slutte

KORONAKRISA: Nøkkelpersoner vurderer å slutte i jobber knytta til arrangement som følge av krisa. En ny undersøkelse viser at flere er redde for framtida si i konsertbransjen, og at det vil ta lang tid å få den på fote igjen.

Kalender

En ny undersøkelse viser at nøkkelpersoner i livebransjen vurderer å slutte som følge av koronakrisa. Flere er redde for at rekrutteringen til konsertdelen av bransjen stopper opp, og at det vil ta lang tid å få bransjen på fote igjen.

– Korona har gått hardt utover hele musikk- og teaterbransjen. Det vil ha noe å si for rekrutteringen. Det overrasker meg om noen tenker at dette er veien å gå akkurat nå, sier lysdesigner Ingrid Skanke Høsøien (31).

31-åringen er utdannet i København, jobber fra Trondheim, og har de siste åra hatt full kalender med oppdrag ved teatre i Norge og Danmark, i tillegg til at hun lager det som refereres som magisk stemning på scenen for en rekke artister, som Janove, Steamdome og tidligere Highasakite. I koronakrisa opplever Høsøien imidlertid at bransjen hun representerer vakler. Hun og kollegene har hatt harde måneder, og hun tror ikke mange andre vil tørre å satse på en karriere innen scenearbeid.

Highasakite er et band som presenteres i spesielle lys- og visuelle rammer. Lystekniker Ingrid Høsøien har gjort mange jobber for dem. (Foto: Daniel Lilleeng)

– I mars mista jeg alle oppdrag. Jeg fikk heller ikke betalt for alt det jeg hadde brukt tid på og planlagt for frem til da. Nå er jeg en av de heldige som har fått tilbake noe avlyst jobb og en del nye engasjementer. Men jeg får fortsatt avlysninger for produksjoner langt inn i neste år, så situasjonen er veldig usikker. Jeg har ingen garanti for at det blir noe av jobbene jeg har planlagt. Fagorganisasjonene jobber for bedre rettigheter, men foreløpig sitter det mange kulturarbeidere med dårlige arbeidsavtaler som ikke sikrer dem hvis uhellet skulle være ute, sier hun til Ballade.no.

Høsøien er redd den pågående krisa vil skape stagnasjon innenfor den tekniske delen av scenekunsten.
– Det var allerede vanskelig med rekruttering av scenearbeidere blant annet fordi det ikke finnes noen ordentlig utdanning i Norge, og fordi det er et felt med ukurante arbeidstider og mye reising.

Helt stopp
Mange av dem som jobber i kulissene ved konsertproduksjon eller apparatet rundt en artist, opplever i disse dager usikre tider. Det at mange jobber på prosjektbasis som selvstendig næringsdrivende, forsterker usikkerheten, spesielt etter at regjeringen besluttet å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 1. november. Scenearbeidere over hele landet protesterer nå mot denne beslutningen under parolen Red Alert. Dette er en kampanje, inspirert av liknende aksjoner i utlandet, der også kulturhus skal lyses opp i faretruende rødt for å varsle at store deler av kultur- og eventbransjen står i fare for utradering som følge av koronakrisas konsertforbud og begrensninger.

Les om aksjonen Red Alert her: Kultur-Norge slår alarm

Organisasjonen Nemaa (Norwegian Entertainment Managers & Agents Association) er blant dem som frykter at koronakrisa vil strupe rekrutteringen i bransjen deres:
– Det er helt stopp for videreutvikling og vekst for alle som jobber i arrangementsbransjen. De fleste som jobber på live-siden av musikkbransjen er permitterte eller i ferd med å miste jobbene sine. Det er ingen som ansetter, og rekrutteringa er satt helt på hold, sier Joël Louis Schwalenstöcker. Han er styreleder av Nemaa og dessuten agent i selskapet Nordic live.
– Vi har sagt at det største tapet under koronakrisa er kompetansetapet. Mange som nå jobber i musikkbransjen vil gå til andre bransjer. De nye som skulle kommet til og fått erfaring ved festivaler og live konserter, vil aldri komme inn i bransjen nå. Dette er noe bransjen vil lide under lenge.

Nemaa etterlyser alternativer til dagpenger for folk i som allerede er ansatt bransjen.
– Vi må få på plass en aktiv permittering, slik at folk kan sitte på jobb og skape noe. Det hadde vært bedre bruk av pengene fra NAV enn at folk er permitterte, sier Schwalenstöcker til Ballade.no.Mange som nå jobber i musikkbransjen vil gå til andre bransjer.  – Joël Louis Schwalenstöcker

 

Lysdesigner Ingrid Skanke Høsøien mener det trengs helt nye løsninger for hvordan kulturarbeidet organiseres.
– Koronakrisa har gitt oss en advarsel om at måten ting blir løst på, ved at mange kulturarbeidere er selvstendige næringsdrivende, ikke fungerer optimalt, sier hun.
– Det må komme en bedre ordning for dem som jobber med prosjektarbeid innen kultur. Vi må kunne sikre oss bedre mot at selvstendig næringsdrivende havner i en tilsvarende økonomisk krise igjen. Ellers vil mange slutte. Det er uansvarlig å fortsette å organisere arbeidet på samme måte når vi så tydelig som nå ser at det skaper så store problemer for mange, mener hun.

Den unge lysdesigneren har selv vurdert om hun skal gi seg.
– Jeg har mange ganger tenkt at jeg må gjøre noe annet, på grunn av den tidvis usikre arbeidssituasjonen og fordi det koster mye å leve og jobbe på denne måten. Jeg skal bruke tiden fremover på å se an arbeidssituasjonen og markedet. Hvordan kulturlivet og kompetanseordningene blir organisert det neste året vil ha stor betydning for hvor mange av oss som er igjen når dette er over.

Hun tror imidlertid en ny organisering av arbeidet vil sikre at kompetansen bevares.
– Det bør blant annet etableres en forbedring av eller en ny selskapsform som sikrer dagens selvstendige næringsdrivende trygdeordninger som delvis ligner dem en vanlig arbeidstaker har. I tillegg må vi utvikle gode arbeidsavtaler for alle aktører i bransjen, det handler om lønn, arbeidsvilkår, og sikkerhet. Vi må sikre hele bransjen, mener hun.

Nøkkelpersoner forsvinner
Daniel Nordgård er førsteamanuensis i musikk, digitalisering og musikkindustri ved Universitetet i Agder. Han etterspør også politiske tiltak for å sikre musikkbransjen gjennom en vanskelig tid.
– Koronakrisa vil ha en kjempestor effekt på rekrutteringen til bransjen. Innen krisen er over er sjansen stor for at mange både foran scenen og bak scenen har funnet seg nytt arbeid. Spørsmålet blir hvorvidt dette er nøkkelpersoner som sektoren er helt avhengig av. Og videre, hvor lang tid det vil ta før man får rekruttert inn disse igjen? spør han retorisk.

– Det er flere som nå sier det er sannsynlig at de må finne seg noe annet å gjøre, sier forsker Daniel Nordgård. Optimismen var større da de spurte teknikere og andre i bransjen om framtida, før sommeren. (Foto: Universitetet i Agder)


UiA: Ny undersøkelse viser kompetanseflukt
Sammen med Øystein Flemmen  har Nordgård gjort to undersøkelser i 2020 for å kartlegge sceneteknikken – og fokuserer da på bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeids- og lønnsforhold og effektene av koronakrisen. Undersøkelsen er gjort i samarbeid med organisasjonen Kulturrom, og sammen presenterer de funnene på en fagdag på Rockefeller i Oslo 6. oktober. Lignende fagdager skal arrangeres av Kulturrom rundt om i landet. Nordgård mener undersøkelsen spår en kompetanseflukt fra bransjen.

Ble pessimister over sommeren
– Det var påfallende at undersøkelsen fra i vår viser at folk trivdes veldig godt på jobb, at de ønsket å forbli i bransjen og ventet på at alt ordnet seg etter korona. Det var en stayerevne i sektoren som var ganske lik for artister og lydteknikere. Men da vi spurte for andre gang i midten av september, var det en endring. Det er flere som nå sier det er sannsynlig at de må finne seg noe annet å gjøre, forteller han.
– Når alle lampene kan skrus på igjen, er det er fare for at man har mistet en del kritisk personell. Mye av kompetansen i bransjen er basert på en kombinasjon av praksis og erfaring og det kan ta lang tid å bygge opp dette igjen. Det er derfor viktig at musikkbransjen kommer gjennom krisa med kjernekompetansen intakt, sier han. Han etterspør en konkret plan for hvordan musikknæringa kan komme på fote igjen.

Nordgård – som underviser ved masterprogrammet for Music Management ved UiA – ser likevel ikke helt dystert på endringene i bransjen.
– Jeg er med på å sende folk ut i bransjen, og en musikkbransje i endring har vært tema i vår undervisning lenge. Endringene som følge av koronakrisa har vært ekstreme, men dette er antagelig kortvarig og et unntak, sier han og fortsetter:
– Alle kriser åpner opp for muligheter, og overlevelsesevnen i bransjen er stor. Musikkbransjen er mer enn bare konserter og live, og jeg tror det vil være mer vekting mot innspilt musikk igjen. Det blir kanskje en avskrelling av festivaler, men det kan hende det har vært en overetablering på det feltet, og at en nedskalering av antall festivaler ikke bare er dumt i forhold til konkurranse og eskalerende honorar for de aller største artistene. Men det er synd for alle dem som blir påvirket av krisen, og det ville være synd om det permanent fører til færre konserter, festivaler og turnerende musikere, sier musikkfeltforsker Nordgård.

Statssekretær Gunhild Berge Stang (V) i kulturdepartementet viser til den kommende stimulansordninga – som skal skape økt aktivitet – for å bøte på noe av rekrutterings- og framtidsbekymringene:
– Det viktigste vi kan gjøre nå, både for å ivareta sektoren og kulturtilbudet, er å få hjulene i gang igjen, samtidig som vi holder smitten under kontroll.
– Målet er å bidra til et bredt kulturtilbud i hele landet, samtidig som hele næringskjeden engasjeres. Vi vil gjøre det vi kan for å bidra til at det fremdeles er høy aktivitet i norsk kulturliv, også etter at krisen er over, sier Berge Stang. Den ordninga kan du lese om her og her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev