Norsk Jazzforum stiller seg bak New Orleans Workshop og Oslo Jazzforums spørsmål til Kulturrådet om kutt i støtte, og skriver her at det også gjelder flere jazzklubber.

Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum, © Jakob Landvik

Det er svært bekymringsfullt at flere av landets aktive og dyktige jazzklubber har fått kraftige kutt i sin støtte fra Kulturrådet, slik Torstein Ellingsen, Tom Olstad og John Trehjørningen påpeker i sitt innlegg i Ballade 24. januar.

Jeg ble først varslet om dette fra regionsentrene og sendte før jul ut en mail til alle våre jazzklubber for å få oversikt over om flere var blitt rammet. Svarene jeg fikk var ulike, men jeg har fått flere varsler om kutt.

Kuttene som her belyses er dramatiske. De er store og de rammer med det et miljø svært hardt, noe som oppfattes urettferdig.

I dialog med Kulturrådet vedrørende kutt hos flere jazzklubber, ikke bare hos de to nevnte klubbene i denne saken, pekes det blant flere ting på bruk av amatørmusikere og at tilskudd fra Kulturrådet er øremerket konserter med profesjonelle musikere. Så langt vi ikke har andre tilskuddsordninger for det frie feltet i Norge er det svært uheldig at innretningen til Kulturrådet rammer aktiviteten ute hos jazzklubbene på denne måten. Artikkelforfatterne peker i sin kronikk på en høyst sentral ting; nemlig at vi trenger ordninger i kulturpolitikken som på en mer fleksibel måte ivaretar sammenhengen mellom det profesjonelle og frivillige.

Det pekes også på store forskjeller i tildelinger til festivaler og til helårsarrangører. Det er et faktum som vi må jobbe for å rette opp.

Les også: Forvirringen fortsetter om flerårig festivalstøtte

Et lengre arbeid for å få på plass en helhetlig festivalordning der knutepunktordningen nå er smeltet sammen med festivalordningen i Kulturrådet ble sluttført i 2017. Tiden er nå overmoden for at vi setter blikket på helårsarrangørene og oppjusterer og prioriterer ordninger for det frie feltet som driver konsertvirksomhet hele året. Denne konsertaktiviteten er som oftest tuftet på frivillig arbeid og er spesielt sårbar.

Norsk jazzforum har sammen med åtte andre organisasjoner som representerer konsertarrangører i nettverket Arrangørforum tatt til orde for et grasrotløft for konsertarrangørene i Norge. Vi kjemper for mindre administrasjon med forenkling og samkjøring av offentlige krav og byråkrati, for raske, lokale midler, for flere lokale samarbeid og bedre kollektive rammeavtaler for grasrotarrangørene.

Les også: Et felt på dugnad

I budsjettforliket kom det 20 friske millioner til Norsk kulturfond og etter hva jeg forstår er prioriteten nå rettet mot helårsarrangørene også i Kulturrådet. Jeg oppfordrer derfor jazzklubbene å søke på ny og håper utvalget i Kulturrådet ser samspillet og avhengigheten mellom de frivillige og etablerte aktørene. Så kan heller Jazzforum bistå klubbene til å møte Kulturrådets kriterier.

Det er ellers leit å lese at noen tradjazzarrangører føler et utenforskap. Slik skal det ikke være. Jeg vil understreke at alle retninger innen jazzen er like verdifull og alle medlemmer i Norsk jazzforum er like viktige.

FØLG DEBATTEN: @BalladeNO på Twitter og BalladeNO på Facebook

På fredag 26.januar sparker vi i gang markeringen Vinterjazz som har som formål å løfte opp og frem landets helårsarrangører på jazzfeltet i 10 dager til ende. Vinterjazz presenterer alle stilretninger innen jazzen og både små og store klubber deltar med sitt program. Ved å rette oppmerksomheten mot den samlede klubb- og konsertaktiviteten gjennom disse dagene, slår vi et slag for alle de arrangørene som både sørger for å gi publikum tilgang til levende musikk hele året, og for å gi frilansmusikere arbeidsplasser også utenom festivalsesongen.

Jeg oppfordrer med dette alle til å støtte opp om sin lokale jazzklubb!

Gry Bråtømyr er leder i Norsk Jazzforum

Publisert:

Del: