Viktig å ivareta jazzens økosystem

Det kan virke som Kulturrådet mangler forståelse for hvordan en jazzmusikers økonomi er organisert, skriver Oslo Jazzforum i sitt tilsvar til Jan Ole Otnæs.

Få profesjonelle musikere, lave honorar og dårlige søknader

Slik forklarer Kulturrådet kutt til flere jazzklubber og arrangører i siste tildelingsrunde.

– Dramatisk kutt

Norsk Jazzforum stiller seg bak New Orleans Workshop og Oslo Jazzforums spørsmål til Kulturrådet om kutt i støtte, og skriver her at det også gjelder flere jazzklubber.

Har Norsk kulturråd sluttet å swinge?

Vi trenger støtteordninger og kulturpolitikk som på en mer fleksibel måte ivaretar sammenhengen mellom etablerte og frivillige konsertarrangører, mener Torstein Ellingsen, Tom Olstad og John Trehjørningen.